LATVIJAS    RADIOAMATIERU                DX  SASNIEGUMU   APTAUJA

2002. GADA  31. decembris

.                                                                                                                 

 

DXCC

MIXED

PHONE

CW

RTTY

SAT

Current - 334

Total

Current

Total

Current

Total

Current

Total

Current

Total

Current

1. YL2MU *   

347

333

JN     334

328

LQ      335

328

KF    240

239

AP    34

34

2. YL2LQ

340

333

AP    321

316

UZ      312

303

GD     45

45

KF     1

1

3. YL2JN *

337

331

GN

261

GN

303

PJ       13

 

 

 

4. YL1XZ *

 336

 

GD    235

234

IX      

297

VW      5

 

 

 

5. YL2AP

336

328

TW   224

224

SM     277

274

3AD     2

 

 

 

6. YL2GP *

323

 

KF    222

221

GD     274

269

 

 

 

 

7. YL2IX

 

315

IP      216

213

EC      249

245

 

 

 

 

8.YL2KO

325

312

PJ     164

 

KF      232

229

 

 

 

 

9. YL2GN

 

310

AZ    160

 

TW    222

222

 

 

 

 

10.YL2UZ

303

303

SM    159

157

IP       218

216

 

 

 

 

11.YL2SM *

302

300

LQ  142  

142

PJ       221

213

 

 

 

 

12.YL2KF

305

302

GQT 129

 

VW    215

212

 

 

 

 

13.YL2GD *

298

293

VW    84

 

TQ      214

212

 

 

 

 

14.YL2IP

266

262

EC      81

 

AP      204

201

 

 

 

 

15.YL2TW

262

259

3AD   51

 

GQT   142

 

 

 

 

 

16.YL2EC *

253

249

TQ     20

 

3AD     97

 

 

 

 

 

17.YL2PJ *

248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.YL2DZ *

245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.YL2VW *

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.YL2TQ *

214

212

 

 

 

 

 

 

 

 

21.YL2GQT *

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.YL2AZ *

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.YL3AD *

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ŠĪM STACIJĀM DATI NO IEPRIEKŠĒJĀS APTAUJAS

“TOTAL” - VALSTU SKAITS KOPĀ AR  =DELETED=(IZSVĪTROTĀM) PĒC DXCC SARAKSTA

“CURRENT” - ŠOBRĪD DXCC SARAKSTĀ ESOŠĀS VALSTIS

ISLANDS ON THE AIR

                                                                

 

IOTA   -

ALL

EU

AF

AN

AS

NA

OC

SA

1.   YL1XZ *

712

 

 

 

 

 

 

 

2.   YL2UZ

390

145

30

9

55

63

69

19

3.   YL2TW

209

84

18

4

22

40

31

11

4.   YL2KF

178

44

21

6

24

30

39

14

5.   YL2EC *

176

92

18

1

16

28

12

9

6.   YL2TQ *

167

88

14

3

9

32

15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĀRT.APTAUJA–2003.GADA 31.decembrī.

VAI ESAT AR MIERU TABULĀS SKAITĪT/IEKĻAUT TKAI "CURRENT DXCC"??

* Visām tabulām skaitīt tikai apstiprinātos sasniegumus.

* Datus iesūtīt līdz 2004.gada 10.janvārim – G. Auseklim   a/k 53, Alūksne, LV-4301   (+SASE)  vai

  E -mail    gunara@apollo.lv                                                       73, YL2GD

 

 

                               

 

 

160 M

80 M

40 M

30 M

20 M

17 M

15 M

12 M

10 M

6 M

1. SM*  185

XZ     223

XZ    307

LQ    191

XZ    334

LQ    190

XZ    329

GN    189

XZ    306

JN     32

2. XZ*   121

SM    219

GP    280

GN    103

MU    319

GN    176

LQ    314

LQ    183

JN    279

GN    6

3.IX       120

IX    210

UZ    249

IP      89

LQ    315

EC     111

JN    284

EC     43

LQ    259

LQ      1

4. IP      115

GP    175

IX    244

AP       6

GP    300

KF      42

GP    260

KF     27

AP    247

 

5. GN      98

GD     171

GN    236

KF       5

AP    267

SM      23

GN    258

SM       7

GP    241

 

6. VW*   95

IP      167

SM    204

 

GN    266

AP      9

UZ    257

AP      5

IX    235

 

7. KO      83

UZ    160

GD    191

 

JN    265

GD      3

AP    252

GD      2

UZ    214

 

8. UZ      83

TQ    158

IP     182

 

UZ    263

 

MU    248

 

MU    205

 

9. PJ *     79

GN     153

TW    182

 

KF    252

 

KO    248

 

GN    199

 

10.TW    71

MU    150

TQ    170

 

IX     232

 

KF    239

 

GD    190

 

11.GD*   66

TW    149

EC    169

 

GD    225

 

IX     229

 

KO    183

 

12.AP     63

AP    140

MU    162

 

TW    212

 

GD    209

 

DZ    173

 

13.GP*    61

KO    131

KO    164

 

EC    198

 

TW    211

 

IP      165

 

14.TQ*    56

LQ    116

AP    163

 

KO    194

 

EC    200

 

KF     163

 

15.KF     52

DZ    110

LQ    150

 

IP     193

 

SM   183

 

PJ    151

 

16.GQT* 48

EC     107

PJ     141

 

DZ     170

 

IP      176

 

SM   147 

 

17.LQ     47

PJ     105

KF    147

 

PJ     156

 

VW   160

 

TW    125

 

18.MU*   30

KF      104

JN     126

 

SM    143

 

DZ     142

 

GQT  111

 

19.EC*    24

VW     98

VW   126

 

AZ    142

 

PJ      134

 

VW     97

 

20.3AD* 24

JN      89

DZ     116

 

VW     81

 

TQ    104

 

EC     58

 

21.GUV*23

3AD     75

GQT    93

 

TQ     75

 

GQT  103

 

TQ    39

 

22.DZ*    10

GQT     60

AZ      29

 

GQT    70

 

AZ      52

 

3AD   15

 

23.AZ*      2

AZ       28

3AD    26

 

3AD    45

 

3AD    28

 

AZ       8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 BAND DXCC - VALSTU SKAITS KOPĀ AR =DELETED=

 

                                                     

 

160 M

80 M

40 M

30 M

20 M

17 M

15 M

12 M

10 M

6 M

1. SM*    39

GD     40

XZ      40 

LQ      28

XZ     40

GN     34

XZ     40

GN    38

XZ      40

LQ      1

2. XZ*    35

MU     40

GD     40

GN     25

EC     40

EC      26

EC     40

LQ     18

GD      40

GN     3

3. IX       35

SM     40

GN     40

IP       24

GD     40

LQ      25

GD     40

EC     15

GP      40

 

4. IP        27

IX       40

GP      40

MU     23

GN     40

KF      13

GN     40

KF      9

MU     40

 

5. GN     22

XZ      39

 IP       40

KF       4

GP     40

SM     13

GP     40

MU     6

IP       40

 

11.UZ     21

GP      38

IX       40

 

KF     40

MU     12

IP       40

GD      2

IX       40

 

6. VW*   19

IP        38

MU     40

 

LQ     40

GD      3

LQ      40

 

UZ      39

 

7. KO     19

GN     36

UZ      40

 

MU    40

 

MU     40

 

SM      38

 

8. PJ*      18

UZ     36

SM      39

 

UZ     40

 

TW     40

 

GN     38

 

9.GP*     17

TW     33

TW     39

 

IX      40

 

UZ      40

 

KO     36

 

10.TW    17

TQ      32

TQ      38

 

TW     39

 

IX       40

 

LQ      36

 

12.GD*   15

PJ       30

KF      36

 

IP       38

 

SM     39

 

PJ       36

 

13.KF     10

VW     30

EC      35

 

SM     38

 

KO     38

 

KF      34

 

14.LQ      8

KO     26

KO      33

 

KO     36

 

VW     38

 

EC      32

 

15.TQ*     8

EC      25

PJ       33

 

PJ       30

 

KF      38

 

GQT   32

 

16.GQT*   5

LQ      20

VW     32

 

VW     29

 

PJ       34

 

TW     28

 

17.GUV*  5

KF      23

LQ      29

 

TQ      28

 

TQ      32

 

VW     22

 

18.3AD*   4

3AD   17

GQT   20

 

GQT   23

 

GQT   32

 

TQ     14

 

19.EC*      3

GQT   10

3AD     7

 

3AD    22

 

3AD    11

 

3AD     7