Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2007. gada 31. decembra dati

Rediģēts: 5.Jan.2008


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	351	337	1	YL2JN	334	328	1	YL2LQ	335	328	1	YL2KF	286	285
2	YL2LQ	340	333	2	YL2AP	322	317	2	YL2UZ	325	322	2	YL2TW	97	97
3	YL2JN	337	331	3	YL2KF	287	286	3	YL2GN	315	315	3	YL2GD	58	58
4	YL2AP	336	328	4	YL2GN	268	268	4	YL2KF	298	295	4	YL3DQ	38	38
5	YL1XZ	336		5	YL2TW	258	257	5	YL2GD	288	282	5	YL2PJ	33	33
6	YL2KO	334	332	6	YL2GQT	256	256	6	YL2SM	277	274	6	YL3FT	12	12
7	YL2KF	329	326	7	YL2GD	249	246	7	YL2PP	270	270	7	YL2VW	5	5
8	YL2UZ	326	323	8	YL2IP	224	222	8	YL2EC	268	264	8	YL2AP	3	3
9	YL2SM	325	323	9	YL1ZS	216	216	9	YL2GQT	263	263	9	YL2GN	3	3
10	YL2GP	323		10	YL2PP	185	185	10	YL2TW	258	257	10	YL1ZS	2	2
11	YL2GN	319	319	11	YL2PJ	179	177	11	YL2IP	254	253	11	YL3AD	2	
12	YL2GD	309	306	12	YL2AZ	160		12	YL3FT	248	248	12	YL2GQT	1	1
13	YL2GW	295		13	YL2SM	159	157	13	YL3DQ	245	245				
14	YL2GQT	293	293	14	YL2EC	145	145	14	YL2VW	234	231				
15	YL2TW	290	287	15	YL2LQ	142	142	15	YL2PJ	231	227				
16	YL2PP	282	282	16	YL3FT	123	123	16	YL2TQ	214	212				
17	YL2IP	276	274	17	YL2VW	107	107	17	YL2AP	211	208				
18	YL2EC	272	268	18	YL3DQ	96	96	18	YL2PN	150	150				
19	YL3DQ	260	260	19	YL2PN	95	95	19	YL3AD	97					
20	YL2PJ	256	251	20	YL3AD	51		20	YL1ZS	89	89				
21	YL2DZ	245		21	YL2TQ	20									
22	YL2VW	243	240												
23	YL3FT	239	239												
24	YL1ZS	218	218												
25	YL2TQ	214	212												
26	YL2PN	161	161												
27	YL2AZ	160													
28	YL3AD	107																																																																																				
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	247	1	YL2SM	249	1	YL1XZ	307	1	YL2LQ	191	1	YL1XZ	334
2	YL2KO	221	2	YL1XZ	223	2	YL2GP	280	2	YL2IP	132	2	YL2MU	319
3	YL2UZ	125	3	YL2KO	201	3	YL2UZ	270	3	YL2GN	116	3	YL2LQ	315
4	YL1XZ	121	4	YL2UZ	186	4	YL2SM	243	4	YL2TW	61	4	YL2GP	300
5	YL2VW	115	5	YL2GD	179	5	YL2GN	240	5	YL2PP	52	5	YL2UZ	288
6	YL2IP	114	6	YL2GP	175	6	YL2TW	211	6	YL2PN	46	6	YL2GN	278
7	YL2GN	107	7	YL2TW	175	7	YL2GD	201	7	YL2CR	37	7	YL2KF	275
8	YL2PJ	92	8	YL2IP	166	8	YL2IP	193	8	YL2KF	17	8	YL2AP	267
9	YL2AP	80	9	YL2TQ	158	9	YL2KO	193	9	YL2AP	6	9	YL2JN	265
10	YL2GD	79	10	YL2GN	156	10	YL2EC	180	10	YL1ZS	1	10	YL2TW	244
11	YL2KF	77	11	YL2MU	150	11	YL2KF	179				11	YL2GD	239
12	YL2PP	75	12	YL2AP	140	12	YL3DQ	178				12	YL2KO	231
13	YL2TW	74	13	YL2KF	131	13	YL3FT	172				13	YL2EC	226
14	YL3FT	64	14	YL3DQ	125	14	YL2TQ	170				14	YL2IP	203
15	YL2GP	61	15	YL2GQT	123	15	YL2AP	163				15	YL2SM	182
16	YL2GQT	58	16	YL2PP	120	16	YL2GQT	162				16	YL3DQ	181
17	YL2TQ	56	17	YL2PJ	118	17	YL2MU	162				17	YL2PJ	178
18	YL1ZS	49	18	YL2VW	117	18	YL2PJ	160				18	YL2PP	175
19	YL2LQ	47	19	YL2LQ	116	19	YL2VW	151				19	YL2DZ	170
20	YL3DQ	45	20	YL2EC	114	20	YL2LQ	150				20	YL1ZS	143
21	YL2CR	36	21	YL2DZ	110	21	YL2PP	128				21	YL2AZ	142
22	YL2MU	30	22	YL3FT	97	22	YL2JN	126				22	YL2VW	133
23	YL2EC	27	23	YL1ZS	94	23	YL2DZ	116				23	YL2CR	128
24	YL3AD	24	24	YL2JN	89	24	YL1ZS	109				24	YL3FT	120
25	YL2GUV	23	25	YL3AD	75	25	YL2PN	94				25	YL2PN	87
26	YL2DZ	10	26	YL2CR	55	26	YL2CR	52				26	YL2TQ	75
27	YL2PN	6	27	YL2PN	43	27	YL2AZ	29				27	YL3AD	45
28	YL2AZ	2	28	YL2AZ	28	28	YL3AD	26						

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2GN	220	1	YL1XZ	329	1	YL2GN	213	1	YL1XZ	306	1	YL2JN	32
2	YL2LQ	190	2	YL2LQ	314	2	YL2LQ	183	2	YL2JN	279	2	YL2GN	28
3	YL2EC	188	3	YL2JN	284	3	YL2EC	120	3	YL2LQ	259	3	YL1ZS	14
4	YL2KF	111	4	YL2KO	275	4	YL2KF	69	4	YL2AP	251	4	YL2PJ	13
5	YL2PN	70	5	YL2KF	274	5	YL2IP	49	5	YL2GP	241	5	YL2TW	4
6	YL2TW	65	6	YL2UZ	270	6	YL2SM	49	6	YL2UZ	231	6	YL2LQ	1
7	YL2IP	55	7	YL2GN	268	7	YL2TW	34	7	YL2GN	223			
8	YL2PP	55	8	YL2GP	260	8	YL2PP	30	8	YL2GQT	222			
9	YL2SM	55	9	YL2AP	252	9	YL2CR	26	9	YL2KO	217			
10	YL2CR	42	10	YL2MU	248	10	YL2PN	25	10	YL2SM	211			
11	YL3FT	31	11	YL2TW	237	11	YL3FT	10	11	YL2MU	205			
12	YL2AP	9	12	YL2SM	226	12	YL2AP	5	12	YL2GD	202			
13	YL2VW	9	13	YL2EC	222	13	YL2GD	2	13	YL2KF	200			
14	YL2GD	3	14	YL2GD	222	14	YL2VW	2	14	YL2PP	190			
15	YL1ZS	1	15	YL2GQT	218	15	YL1ZS	1	15	YL2IP	184			
			16	YL2PP	215				16	YL2DZ	173			
			17	YL2IP	195				17	YL2PJ	167			
			18	YL3FT	183				18	YL2TW	167			
			19	YL2VW	182				19	YL1ZS	147			
			20	YL2PJ	165				20	YL2VW	115			
			21	YL3DQ	146				21	YL2EC	105			
			22	YL1ZS	145				22	YL3FT	104			
			23	YL2DZ	142				23	YL2PN	94			
			24	YL2TQ	104				24	YL3DQ	88			
			25	YL2CR	90				25	YL2CR	70			
			26	YL2PN	73				26	YL2TQ	39			
			27	YL2AZ	52				27	YL3AD	15			
			28	YL3AD	28				28	YL2AZ	8				
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2SM	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2IP	31	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	38	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2LQ	28	2	YL2EC	40
3	YL1XZ	35	3	YL2SM	40	3	YL2GN	40	3	YL2GN	25	3	YL2GD	40
4	YL2IP	29	4	YL1XZ	39	4	YL2GP	40	4	YL2MU	23	4	YL2GN	40
5	YL2UZ	29	5	YL2IP	39	5	YL2IP	40	5	YL2TW	20	5	YL2GP	40
6	YL2VW	27	6	YL2KO	39	6	YL2MU	40	6	YL2PN	14	6	YL2IP	40
7	YL2GN	23	7	YL2UZ	39	7	YL2SM	40	7	YL2PP	11	7	YL2KF	40
8	YL2GD	20	8	YL2GP	38	8	YL2TW	40	8	YL2KF	4	8	YL2LQ	40
9	YL2PJ	19	9	YL2GN	36	9	YL2UZ	40	9	YL1ZS	1	9	YL2MU	40
10	YL2KF	18	10	YL2TW	36	10	YL2TQ	38				10	YL2SM	40
11	YL2GP	17	11	YL2KF	33	11	YL2KF	37				11	YL2TW	40
12	YL2TW	17	12	YL2TQ	32	12	YL2EC	35				12	YL2UZ	40
13	YL3FT	16	13	YL2VW	31	13	YL2KO	35				13	YL2KO	39
14	YL2PP	14	14	YL2PJ	30	14	YL3DQ	35				14	YL2PP	39
15	YL3DQ	13	15	YL3DQ	29	15	YL3FT	35				15	YL3DQ	39
16	YL1ZS	10	16	YL2EC	26	16	YL2GQT	34				16	YL1ZS	36
17	YL2GQT	9	17	YL3FT	26	17	YL2PJ	33				17	YL2VW	34
18	YL2LQ	8	18	YL1ZS	25	18	YL2PP	33				18	YL3FT	34
19	YL2TQ	8	19	YL2PP	25	19	YL2VW	33				19	YL2PJ	33
20	YL2GUV	5	20	YL2GQT	24	20	YL2LQ	29				20	YL2PN	30
21	YL3AD	4	21	YL2LQ	20	21	YL1ZS	27				21	YL2TQ	28
22	YL2EC	3	22	YL3AD	17	22	YL2PN	27				22	YL3AD	22
23	YL2PN	3	23	YL2PN	8	23	YL3AD	7				23		

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	37	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	38	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	6
2	YL2GN	35	2	YL2EC	40	2	YL2EC	29	2	YL2GD	40	2	YL1ZS	3
3	YL2SM	26	3	YL2GD	40	3	YL2IP	20	3	YL2GP	40	3	YL2PJ	3
4	YL2LQ	25	4	YL2GN	40	4	YL2SM	20	4	YL2GQT	40	4	YL2TW	2
5	YL2TW	25	5	YL2GP	40	5	YL2LQ	18	5	YL2IP	40	5	YL2LQ	1
6	YL2PN	23	6	YL2IP	40	6	YL2TW	11	6	YL2KO	40			
7	YL2IP	21	7	YL2KO	40	7	YL2KF	9	7	YL2MU	40			
8	YL3FT	19	8	YL2LQ	40	8	YL2PN	9	8	YL2SM	40			
9	YL2KF	13	9	YL2MU	40	9	YL3FT	9	9	YL2UZ	40			
10	YL2MU	12	10	YL2PP	40	10	YL2PP	7	10	YL2GN	38			
11	YL2PP	10	11	YL2SM	40	11	YL2MU	6	11	YL2PP	38			
12	YL2GD	3	12	YL2TW	40	12	YL2GD	2	12	YL2LQ	36			
13	YL1ZS	1	13	YL2UZ	40	13	YL1ZS	1	13	YL2PJ	36			
			14	YL1ZS	38				14	YL2KF	35			
			15	YL2GQT	38				15	YL1ZS	34			
			16	YL2KF	38				16	YL2TW	34			
			17	YL2VW	38				17	YL2PN	30			
			18	YL2PJ	35				18	YL2EC	25			
			19	YL3DQ	34				19	YL2VW	24			
			20	YL3FT	34				20	YL3FT	22			
			21	YL2TQ	32				21	YL3DQ	18			
			22	YL2PN	26				22	YL2TQ	14			
			23	YL3AD	11				23	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	472	168	38	11	78	70	86	21
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2GQT	288	99	43	7	33	39	53	14
5	YL2TW	252	108	22	4	25	42	37	14
6	YL2EC	248	118	23	4	32	34	26	11
7	YL2KF	238	56	35	12	29	39	55	16
8	YL3DQ	189							
9	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
10	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
11	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums
YL2GN	31.Dec.07
YL3FT	27.Dec.07
YL2TW	25.Dec.07
YL2GD	24.Dec.07
YL2UZ	23.Dec.07
YL2AP	21.Dec.07
YL2VW	20.Dec.07
YL2IP	17.Dec.07
YL2KF	14.Dec.07
YL2PP	11.Dec.07
YL2GQT	08.Dec.07
YL3DQ	07.Dec.07
YL2MF	20.Mar.07
YL2SM	13.Mar.07
YL2KO	18.Jan.07
YL2PJ	05.Jan.07
YL2PN	04.Jan.07
YL2MU	12.Sep.06
YL2EC	23.Jan.06
YL1ZS	26.Dec.05
YL2GW	06.Nov.05
YL2CR	07.Okt.05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Galvenā aptaujas lapa