Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2008. gada 30. jūnija dati


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	352	338	1	YL2JN	334	328	1	YL2LQ	335	328	1	YL2KF	288	287
2	YL2LQ	340	333	2	YL2AP	322	317	2	YL2UZ	327	322	2	YL2TW	110	110
3	YL2JN	337	331	3	YL2KF	287	286	3	YL2GN	316	316	3	YL2PJ	92	92
4	YL2AP	336	328	4	YL2GN	269	269	4	YL2KF	299	296	4	YL2GD	59	59
5	YL1XZ	336		5	YL2TW	260	259	5	YL2GD	288	282	5	YL3DQ	45	45
6	YL2KO	334	332	6	YL2GQT	256	256	6	YL2EC	280	276	6	YL3FT	12	12
7	YL2KF	330	327	7	YL2GD	249	247	7	YL2SM	277	274	7	YL2VW	5	5
8	YL2SM	328	325	8	YL2IP	224	222	8	YL2PP	270	270	8	YL2AP	3	3
9	YL2UZ	328	323	9	YL1ZS	216	216	9	YL2TW	265	263	9	YL2GN	3	3
10	YL2GP	323		10	YL2PJ	192	190	10	YL2GQT	263	263	10	YL1ZS	2	2
11	YL2GN	320	320	11	YL2PP	185	185	11	YL3DQ	263	263	11	YL3AD	2	
12	YL2GD	309	306	12	YL2AZ	160		12	YL2IP	254	253	12	YL2GQT	1	1
13	YL2GW	295		13	YL2SM	159	157	13	YL3FT	248	248				
14	YL2GQT	293	293	14	YL2EC	157	157	14	YL2PJ	242	238				
15	YL2TW	292	289	15	YL2LQ	142	142	15	YL2VW	234	231				
16	YL2PP	282	282	16	YL3FT	123	123	16	YL2TQ	214	212				
17	YL2EC	282	278	17	YL3DQ	116	116	17	YL2AP	211	208				
18	YL2IP	276	274	18	YL2VW	107	107	18	YL2PN	150	150				
19	YL3DQ	275	275	19	YL2PN	95	95	19	YL3AD	97					
20	YL2PJ	266	261	20	YL3AD	51		20	YL1ZS	89	89				
21	YL2DZ	245		21	YL2TQ	20									
22	YL2VW	243	240												
23	YL3FT	239	239												
24	YL1ZS	218	218												
25	YL2TQ	214	212												
26	YL2PN	161	161												
27	YL2AZ	160													
28	YL3AD	107													
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	259	1	YL2SM	253	1	YL1XZ	307	1	YL2LQ	191	1	YL1XZ	334
2	YL2KO	221	2	YL1XZ	223	2	YL2GP	280	2	YL2IP	132	2	YL2MU	319
3	YL2UZ	126	3	YL2KO	201	3	YL2UZ	272	3	YL2GN	117	3	YL2LQ	315
4	YL1XZ	121	4	YL2UZ	187	4	YL2SM	243	4	YL2EC	87	4	YL2GP	300
5	YL2VW	115	5	YL2GD	180	5	YL2GN	240	5	YL2TW	78	5	YL2UZ	289
6	YL2IP	114	6	YL2TW	178	6	YL2TW	214	6	YL2PP	52	6	YL2KF	283
7	YL2GN	107	7	YL2GP	175	7	YL2GD	203	7	YL2PN	46	7	YL2GN	279
8	YL2PJ	98	8	YL2IP	166	8	YL3DQ	202	8	YL2CR	37	8	YL2AP	267
9	YL2GD	82	9	YL2TQ	158	9	YL2IP	193	9	YL2KF	20	9	YL2JN	265
10	YL2TW	82	10	YL2GN	156	10	YL2KO	193	10	YL2AP	6	10	YL2TW	250
11	YL2AP	80	11	YL2MU	150	11	YL2KF	183	11	YL1ZS	1	11	YL2GD	240
12	YL2KF	79	12	YL3DQ	148	12	YL2EC	181				12	YL2EC	235
13	YL2PP	75	13	YL2AP	140	13	YL2PJ	177				13	YL2KO	231
14	YL3DQ	73	14	YL2KF	136	14	YL3FT	172				14	YL3DQ	211
15	YL3FT	64	15	YL2PJ	125	15	YL2TQ	170				15	YL2IP	203
16	YL2GP	61	16	YL2GQT	123	16	YL2AP	163				16	YL2PJ	192
17	YL2GQT	58	17	YL2PP	120	17	YL2GQT	162				17	YL2SM	182
18	YL2TQ	56	18	YL2EC	118	18	YL2MU	162				18	YL2PP	175
19	YL1ZS	49	19	YL2VW	117	19	YL2VW	151				19	YL2DZ	170
20	YL2LQ	47	20	YL2LQ	116	20	YL2LQ	150				20	YL1ZS	143
21	YL2CR	36	21	YL2DZ	110	21	YL2PP	128				21	YL2AZ	142
22	YL2MU	30	22	YL3FT	97	22	YL2JN	126				22	YL2VW	133
23	YL2EC	27	23	YL1ZS	94	23	YL2DZ	116				23	YL2CR	128
24	YL3AD	24	24	YL2JN	89	24	YL1ZS	109				24	YL3FT	120
25	YL2GUV	23	25	YL3AD	75	25	YL2PN	94				25	YL2PN	87
26	YL2DZ	10	26	YL2CR	55	26	YL2CR	52				26	YL2TQ	75
27	YL2PN	6	27	YL2PN	43	27	YL2AZ	29				27	YL3AD	45
28	YL2AZ	2	28	YL2AZ	28	28	YL3AD	26						

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2GN	221	1	YL1XZ	329	1	YL2GN	213	1	YL1XZ	306	1	YL2JN	32
2	YL2EC	218	2	YL2LQ	314	2	YL2LQ	183	2	YL2JN	279	2	YL2GN	29
3	YL2LQ	190	3	YL2JN	284	3	YL2EC	137	3	YL2LQ	259	3	YL2PJ	21
4	YL2KF	114	4	YL2KF	279	4	YL2KF	70	4	YL2AP	251	4	YL1ZS	14
5	YL2TW	75	5	YL2KO	275	5	YL2IP	49	5	YL2GP	241	5	YL2TW	4
6	YL2PN	70	6	YL2UZ	271	6	YL2SM	49	6	YL2UZ	231	6	YL2LQ	1
7	YL2IP	55	7	YL2GN	268	7	YL2TW	40	7	YL2GN	224			
8	YL2PP	55	8	YL2GP	260	8	YL2PP	30	8	YL2GQT	222			
9	YL2SM	55	9	YL2AP	252	9	YL2CR	26	9	YL2KO	217			
10	YL2CR	42	10	YL2MU	248	10	YL2PN	25	10	YL2SM	211			
11	YL3FT	31	11	YL2TW	239	11	YL3FT	10	11	YL2MU	205			
12	YL2AP	9	12	YL2EC	228	12	YL2AP	5	12	YL2GD	202			
13	YL2VW	9	13	YL2SM	226	13	YL2GD	2	13	YL2KF	201			
14	YL2GD	3	14	YL2GD	222	14	YL2VW	2	14	YL2PP	190			
15	YL1ZS	1	15	YL2GQT	218	15	YL1ZS	1	15	YL2IP	184			
			16	YL2PP	215				16	YL2PJ	175			
			17	YL2IP	195				17	YL2DZ	173			
			18	YL2VW	187				18	YL2TW	168			
			19	YL3FT	183				19	YL1ZS	147			
			20	YL3DQ	167				20	YL2EC	115			
			21	YL2PJ	165				21	YL2VW	115			
			22	YL1ZS	145				22	YL3FT	104			
			23	YL2DZ	142				23	YL3DQ	95			
			24	YL2TQ	104				24	YL2PN	94			
			25	YL2CR	90				25	YL2CR	70			
			26	YL2PN	73				26	YL2TQ	39			
			27	YL2AZ	52				27	YL3AD	15			
			28	YL3AD	28				28	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2SM	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2IP	31	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	38	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2LQ	28	2	YL2EC	40
3	YL1XZ	35	3	YL2SM	40	3	YL2GN	40	3	YL2GN	25	3	YL2GD	40
4	YL2UZ	30	4	YL1XZ	39	4	YL2GP	40	4	YL2TW	24	4	YL2GN	40
5	YL2IP	29	5	YL2IP	39	5	YL2IP	40	5	YL2MU	23	5	YL2GP	40
6	YL2VW	27	6	YL2KO	39	6	YL2MU	40	6	YL2EC	20	6	YL2IP	40
7	YL2GN	23	7	YL2UZ	39	7	YL2SM	40	7	YL2PN	14	7	YL2KF	40
8	YL2PJ	22	8	YL2GP	38	8	YL2TW	40	8	YL2PP	11	8	YL2LQ	40
9	YL2GD	21	9	YL2GN	36	9	YL2UZ	40	9	YL2KF	4	9	YL2MU	40
10	YL2TW	19	10	YL2TW	36	10	YL2TQ	38	10	YL1ZS	1	10	YL2SM	40
11	YL2KF	18	11	YL2KF	34	11	YL2KF	37				11	YL2TW	40
12	YL2GP	17	12	YL2TQ	32	12	YL2EC	36				12	YL2UZ	40
13	YL3FT	16	13	YL2VW	31	13	YL3DQ	36				13	YL2KO	39
14	YL2PP	14	14	YL3DQ	31	14	YL2KO	35				14	YL2PP	39
15	YL3DQ	14	15	YL2PJ	30	15	YL3FT	35				15	YL3DQ	39
16	YL1ZS	10	16	YL2EC	27	16	YL2GQT	34				16	YL1ZS	36
17	YL2GQT	9	17	YL3FT	26	17	YL2PJ	34				17	YL2PJ	36
18	YL2LQ	8	18	YL1ZS	25	18	YL2PP	33				18	YL2VW	34
19	YL2TQ	8	19	YL2PP	25	19	YL2VW	33				19	YL3FT	34
20	YL2GUV	5	20	YL2GQT	24	20	YL2LQ	29				20	YL2PN	30
21	YL3AD	4	21	YL2LQ	20	21	YL1ZS	27				21	YL2TQ	28
22	YL2EC	3	22	YL3AD	17	22	YL2PN	27				22	YL3AD	22
23	YL2PN	3	23	YL2PN	8	23	YL3AD	7				23		

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	38	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	38	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	6
2	YL2GN	35	2	YL2EC	40	2	YL2EC	33	2	YL2GD	40	2	YL2PJ	4
3	YL2SM	26	3	YL2GD	40	3	YL2IP	20	3	YL2GP	40	3	YL1ZS	3
4	YL2LQ	25	4	YL2GN	40	4	YL2SM	20	4	YL2GQT	40	4	YL2TW	2
5	YL2TW	25	5	YL2GP	40	5	YL2LQ	18	5	YL2IP	40	5	YL2LQ	1
6	YL2PN	23	6	YL2IP	40	6	YL2TW	11	6	YL2KO	40			
7	YL2IP	21	7	YL2KO	40	7	YL2KF	9	7	YL2MU	40			
8	YL3FT	19	8	YL2LQ	40	8	YL2PN	9	8	YL2SM	40			
9	YL2KF	13	9	YL2MU	40	9	YL3FT	9	9	YL2UZ	40			
10	YL2MU	12	10	YL2PP	40	10	YL2PP	7	10	YL2GN	38			
11	YL2PP	10	11	YL2SM	40	11	YL2MU	6	11	YL2PP	38			
12	YL2GD	3	12	YL2TW	40	12	YL2GD	2	12	YL2PJ	37			
13	YL1ZS	1	13	YL2UZ	40	13	YL1ZS	1	13	YL2LQ	36			
			14	YL1ZS	38				14	YL2KF	35			
			15	YL2GQT	38				15	YL1ZS	34			
			16	YL2KF	38				16	YL2TW	34			
			17	YL2VW	38				17	YL2PN	30			
			18	YL2PJ	37				18	YL2EC	25			
			19	YL3DQ	34				19	YL2VW	24			
			20	YL3FT	34				20	YL3FT	22			
			21	YL2TQ	32				21	YL3DQ	19			
			22	YL2PN	26				22	YL2TQ	14			
			23	YL3AD	11				23	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	475	169	38	11	78	71	86	22
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2EC	300	132	28	5	45	38	38	14
5	YL2GQT	288	99	43	7	33	39	53	14
6	YL2TW	269	114	23	5	28	43	41	15
7	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
8	YL3DQ	189							
9	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
10	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
11	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums
YL2EC	30.Jūn.08
YL2TW	30.Jūn.08
YL2GD	26.Jūn.08
YL2SM	09.Jūn.08
YL3DQ	08.Jūn.08
YL2PJ	08.Jūn.08
YL2KF	06.Jūn.08
YL2UZ	02.Apr.08
YL2GN	06.Mar.08
YL2MU	15.Jan.08
YL3FT	27.Dec.07
YL2AP	21.Dec.07
YL2VW	20.Dec.07
YL2IP	17.Dec.07
YL2PP	11.Dec.07
YL2GQT	08.Dec.07
YL2MF	20.Mar.07
YL2KO	18.Jan.07
YL2PN	04.Jan.07
YL1ZS	26.Dec.05
YL2GW	06.Nov.05
YL2CR	07.Okt.05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Galvenā aptaujas lapa