Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2013. gada beigas


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	354	338	1	YL2MU	343	333	1	YL2KF	300	296
2	YL2GP	350	340	2	YL2JN	334	328	2	YL2LQ	335	328	2	YL2MU	227	227
3	YL2SM	340	335	3	YL2AP	322	317	3	YL2UZ	331	328	3	YL-RS01	211	210
4	YL2LQ	340	333	4	YL2BJ	308	304	4	YL2GD	322	316	4	YL2TW	204	202
5	YL2GD	339	331	5	YL2KF	294	290	5	YL2GN	318	318	5	YL2BJ	179	178
6	YL2JN	337	331	6	YL2GD	287	282	6	YL2BJ	316	311	6	YL2GP	170	170
7	YL2AP	336	328	7	YL3FT	284	284	7	YL2TW	309	304	7	YL2QV	156	156
8	YL1XZ	336		8	YL2TW	279	275	8	YL3FT	307	307	8	YL2GD	145	145
9	YL2KF	335	330	9	YL2GQT	276	273	9	YL2PP	303	303	9	YL2PJ	121	121
10	YL2KO	334	332	10	YL2PP	275	275	10	YL2KF	303	298	10	YL3DQ	101	101
11	YL2UZ	332	328	11	YL2GN	272	272	11	YL3DQ	302	302	11	YL2IP	62	62
12	YL2GN	321	321	12	YL-RS01	272	259	12	YL2EC	296	289	12	YL2VW	50	50
13	YL2TW	321	315	13	YL2GUV	258	257	13	YL2GQT	295	291	13	YL3FT	40	40
14	YL2BJ	319	315	14	YL2IP	238	233	14	YL2IP	283	279	14	YL1ZS	36	35
15	YL2GQT	316	312	15	YL1ZS	233	233	15	YL1ZS	277	277	15	YL3GV	17	17
16	YL3FT	313	313	16	YL2PJ	202	200	16	YL2SM	277	274	16	YL2AP	3	3
17	YL3DQ	312	312	17	YL3DQ	188	188	17	YL-RS01	259	249	17	YL2GN	3	3
18	YL-RS01	310	297	18	YL2EC	186	186	18	YL2PJ	254	250	18	YL3AD	2	
19	YL2PP	308	308	19	YL2AZ	160		19	YL2VW	242	239	19	YL2GQT	1	1
20	YL2IP	301	296	20	YL2SM	159	157	20	YL2TQ	214	212	20	YL2PP	1	1
21	YL2EC	296	289	21	YL2LQ	142	142	21	YL2AP	211	208				
22	YL2GW	295		22	YL2VW	133	133	22	YL2QV	169	169				
23	YL1ZS	288	288	23	YL4HQ	131	131	23	YL2PN	150	150				
24	YL2PJ	273	268	24	YL2QV	116	116	24	YL4HQ	149	149				
25	YL2GUV	258	257	25	YL3GV	112	112	25	YL3AD	97					
26	YL2VW	250	247	26	YL2PN	95	95								
27	YL2DZ	245		27	YL3AD	51									
28	YL2QV	221	221	28	YL2TQ	20									
29	YL2TQ	214	212												
30	YL4HQ	162	162												
31	YL2PN	161	161												
32	YL2AZ	160													
33	YL3GV	118	118												
34	YL3AD	107																																													
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	302	1	YL2SM	290	1	YL2GP	315	1	YL2BJ	301	1	YL2MU	356
2	YL2KO	266	2	YL3FT	272	2	YL1XZ	307	2	YL2MU	299	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	215	3	YL2GP	266	3	YL2MU	304	3	YL2PP	252	3	YL2GP	328
4	YL2BJ	180	4	YL2GD	262	4	YL2BJ	301	4	YL2GP	225	4	YL2LQ	315
5	YL2TW	158	5	YL2BJ	231	5	YL3FT	297	5	YL2TW	201	5	YL2BJ	311
6	YL3FT	151	6	YL2KO	228	6	YL2GD	278	6	YL-RS01	195	6	YL-RS01	300
7	YL2PP	144	7	YL1XZ	223	7	YL2PP	276	7	YL2LQ	191	7	YL3FT	299
8	YL2GP	142	8	YL2PP	220	8	YL2UZ	273	8	YL2EC	188	8	YL2GD	298
9	YL2UZ	129	9	YL2MU	213	9	YL2SM	269	9	YL1ZS	171	9	YL2UZ	297
10	YL2VW	126	10	YL2TW	210	10	YL3DQ	266	10	YL2IP	154	10	YL2KF	287
11	YL2PJ	123	11	YL2UZ	192	11	YL2TW	259	11	YL2UZ	136	11	YL3DQ	283
12	YL1XZ	121	12	YL3DQ	173	12	YL2GN	245	12	YL2GN	121	12	YL2GN	282
13	YL2MU	118	13	YL2IP	170	13	YL1ZS	217	13	YL2GQT	86	13	YL2PP	282
14	YL2IP	117	14	YL1ZS	169	14	YL2GQT	208	14	YL2SM	71	14	YL2TW	282
15	YL1ZS	108	15	YL-RS01	162	15	YL2IP	204	15	YL2KF	50	15	YL2AP	267
16	YL2GN	108	16	YL2GN	161	16	YL2EC	199	16	YL3FT	48	16	YL2JN	265
17	YL3DQ	103	17	YL2TQ	158	17	YL-RS01	195	17	YL2PN	46	17	YL2KO	255
18	YL-RS01	99	18	YL2EC	145	18	YL2KO	193	18	YL2CR	37	18	YL2EC	252
19	YL2AP	84	19	YL2AP	140	19	YL2PJ	188	19	YL2PJ	28	19	YL2GQT	245
20	YL2KF	81	20	YL2GQT	138	20	YL2KF	187	20	YL2AP	6	20	YL2SM	244
21	YL2GQT	72	21	YL2KF	138	21	YL2TQ	170	21	YL2GD	6	21	YL1ZS	240
22	YL4HQ	57	22	YL2PJ	136	22	YL2VW	166	22	YL3DQ	5	22	YL2IP	234
23	YL2TQ	56	23	YL2VW	120	23	YL2AP	165				23	YL2PJ	217
24	YL2LQ	47	24	YL2LQ	116	24	YL2LQ	150				24	YL2DZ	170
25	YL2EC	40	25	YL2DZ	110	25	YL2JN	126				25	YL2VW	157
26	YL2CR	36	26	YL2GUV	110	26	YL4HQ	119				26	YL4HQ	144
27	YL2GUV	28	27	YL2JN	89	27	YL2DZ	116				27	YL2AZ	142
28	YL3AD	24	28	YL4HQ	77	28	YL2PN	94				28	YL2CR	128
29	YL2DZ	10	29	YL3AD	75	29	YL2CR	52				29	YL2PN	87
30	YL2PN	6	30	YL2CR	55	30	YL2AZ	29				30	YL2TQ	75
31	YL2AZ	2	31	YL2PN	43	31	YL3AD	26				31	YL3AD	45
			32	YL2AZ	28	32	YL3GV	20				32	YL3GV	36
			33	YL3GV	23									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2BJ	306	1	YL1XZ	329	1	YL2BJ	292	1	YL1XZ	306	1	YL2GP	70
2	YL2MU	302	2	YL2MU	329	2	YL2MU	278	2	YL2GP	303	2	YL2BJ	67
3	YL2PP	269	3	YL2GP	318	3	YL2GP	228	3	YL2MU	294	3	YL3FT	61
4	YL2GP	265	4	YL2LQ	314	4	YL2PP	228	4	YL2JN	279	4	YL2GD	48
5	YL2EC	262	5	YL2BJ	305	5	YL2GN	216	5	YL2BJ	278	5	YL2EC	45
6	YL2GN	224	6	YL2SM	290	6	YL2EC	209	6	YL2LQ	259	6	YL2PJ	34
7	YL1ZS	212	7	YL3FT	287	7	YL2LQ	183	7	YL2SM	255	7	YL2JN	32
8	YL2LQ	190	8	YL2JN	284	8	YL1ZS	169	8	YL2AP	252	8	YL2GN	30
9	YL2TW	183	9	YL2GD	283	9	YL-RS01	149	9	YL2GQT	241	9	YL2PP	27
10	YL-RS01	182	10	YL2KF	280	10	YL2TW	132	10	YL2GD	237	10	YL3GV	18
11	YL2UZ	166	11	YL2KO	279	11	YL2IP	95	11	YL2UZ	235	11	YL2IP	17
12	YL2KF	117	12	YL2UZ	275	12	YL2SM	81	12	YL2PP	233	12	YL2MU	15
13	YL2IP	93	13	YL2GN	269	13	YL2UZ	80	13	YL2GN	228	13	YL1ZS	14
14	YL2SM	87	14	YL2PP	269	14	YL2KF	79	14	YL3FT	221	14	YL2TW	13
15	YL2PN	70	15	YL2TW	263	15	YL2CR	26	15	YL2KO	218	15	YL2SM	9
16	YL3FT	57	16	YL2GUV	254	16	YL2PN	25	16	YL2TW	215	16	YL2KO	8
17	YL2GQT	53	17	YL2AP	252	17	YL3FT	24	17	YL-RS01	206	17	YL2GUV	5
18	YL2CR	42	18	YL2EC	252	18	YL2GQT	21	18	YL2KF	204	18	YL3DQ	5
19	YL2PJ	27	19	YL2GQT	249	19	YL2PJ	15	19	YL1ZS	201	19	YL2GQT	1
20	YL2GD	13	20	YL-RS01	244	20	YL2AP	5	20	YL2IP	197	20	YL2LQ	1
21	YL2VW	11	21	YL3DQ	242	21	YL2GD	4	21	YL2GUV	188			
22	YL2AP	9	22	YL1ZS	229	22	YL2VW	4	22	YL2PJ	179			
23	YL3DQ	4	23	YL2IP	214	23	YL3DQ	1	23	YL2DZ	173			
			24	YL2PJ	209				24	YL3DQ	164			
			25	YL2VW	197				25	YL2EC	157			
			26	YL2DZ	142				26	YL2VW	123			
			27	YL4HQ	134				27	YL2PN	94			
			28	YL3GV	112				28	YL4HQ	91			
			29	YL2TQ	104				29	YL2CR	70			
			30	YL2CR	90				30	YL3GV	44			
			31	YL2PN	73				31	YL2TQ	39			
			32	YL2AZ	52				32	YL3AD	15			
			33	YL3AD	28				33	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GD	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GD	40	2	YL2BJ	40	2	YL2GP	40	2	YL2BJ	40
3	YL2SM	40	3	YL2GP	40	3	YL2GD	40	3	YL2MU	40	3	YL2EC	40
4	YL2BJ	39	4	YL2KO	40	4	YL2GN	40	4	YL2TW	37	4	YL2GD	40
5	YL2TW	37	5	YL2MU	40	5	YL2GP	40	5	YL2UZ	37	5	YL2GN	40
6	YL1XZ	35	6	YL2SM	40	6	YL2IP	40	6	YL2IP	33	6	YL2GP	40
7	YL2MU	35	7	YL2UZ	40	7	YL2KO	40	7	YL2PP	32	7	YL2GQT	40
8	YL2PP	35	8	YL3FT	40	8	YL2MU	40	8	YL2EC	31	8	YL2IP	40
9	YL3FT	33	9	YL1XZ	39	9	YL2SM	40	9	YL1ZS	30	9	YL2KF	40
10	YL2GP	32	10	YL2IP	39	10	YL2TW	40	10	YL2LQ	28	10	YL2KO	40
11	YL2UZ	32	11	YL2TW	38	11	YL2UZ	40	11	YL2GN	25	11	YL2LQ	40
12	YL2PJ	31	12	YL2GN	36	12	YL3DQ	40	12	YL2GQT	25	12	YL2MU	40
13	YL2IP	29	13	YL2PP	36	13	YL3FT	40	13	YL3FT	21	13	YL2PP	40
14	YL2VW	29	14	YL3DQ	35	14	YL2GQT	39	14	YL2SM	17	14	YL2SM	40
15	YL1ZS	25	15	YL2KF	33	15	YL2EC	38	15	YL2PN	14	15	YL2TW	40
16	YL2GN	23	16	YL2TQ	32	16	YL2PP	38	16	YL-RS01	10	16	YL2UZ	40
17	YL3DQ	22	17	YL2VW	32	17	YL2TQ	38	17	YL2KF	4	17	YL3DQ	40
18	YL2KF	18	18	YL-RS01	32	18	YL2KF	37	18	YL2GD	3	18	YL3FT	40
19	YL4HQ	18	19	YL2GQT	31	19	YL-RS01	35				19	YL-RS01	40
20	YL-RS01	17	20	YL2PJ	31	20	YL2PJ	34				20	YL1ZS	37
21	YL2GQT	13	21	YL1ZS	30	21	YL2VW	34				21	YL2PJ	36
22	YL2LQ	8	22	YL2EC	28	22	YL1ZS	33				22	YL2VW	36
23	YL2TQ	8	23	YL4HQ	25	23	YL4HQ	30				23	YL4HQ	35
24	YL2GUV	6	24	YL2GUV	24	24	YL2LQ	29				24	YL2PN	30
25	YL2EC	5	25	YL2LQ	20	25	YL2PN	27				25	YL2TQ	28
26	YL3AD	4	26	YL3AD	17	26	YL3AD	7				26	YL3AD	22
27	YL2PN	3	27	YL2PN	8	27	YL3GV	6				27	YL3GV	9
			28	YL3GV	5									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL3FT	15
2	YL2EC	40	2	YL2BJ	40	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2BJ	9
3	YL2GP	40	3	YL2EC	40	3	YL2MU	40	3	YL2GP	40	3	YL2GD	9
4	YL2MU	40	4	YL2GD	40	4	YL2GN	38	4	YL2GQT	40	4	YL2EC	7
5	YL2UZ	38	5	YL2GN	40	5	YL2TW	38	5	YL2IP	40	5	YL2GP	7
6	YL2TW	37	6	YL2GP	40	6	YL2EC	36	6	YL2KO	40	6	YL2GN	6
7	YL2GN	35	7	YL2GQT	40	7	YL2PP	33	7	YL2MU	40	7	YL2KO	5
8	YL2PP	34	8	YL2IP	40	8	YL1ZS	30	8	YL2SM	40	8	YL2MU	5
9	YL1ZS	29	9	YL2KO	40	9	YL2UZ	27	9	YL2TW	40	9	YL2PP	5
10	YL2SM	28	10	YL2LQ	40	10	YL2IP	26	10	YL2UZ	40	10	YL2PJ	4
11	YL2IP	26	11	YL2MU	40	11	YL2SM	21	11	YL2BJ	39	11	YL1ZS	3
12	YL2LQ	25	12	YL2PJ	40	12	YL2LQ	18	12	YL2GUV	39	12	YL2IP	3
13	YL2GQT	23	13	YL2SM	40	13	YL3FT	14	13	YL2GN	38	13	YL2TW	3
14	YL2PN	23	14	YL2TW	40	14	YL2GQT	11	14	YL2PJ	37	14	YL3GV	3
15	YL3FT	23	15	YL2UZ	40	15	YL2KF	9	15	YL3FT	37	15	YL2GQT	1
16	YL2KF	13	16	YL2GUV	39	16	YL2PN	9	16	YL1ZS	36	16	YL2LQ	1
17	YL-RS01	10	17	YL2PP	39	17	YL-RS01	7	17	YL2LQ	36			
18	YL2VW	8	18	YL2VW	39	18	YL2GD	3	18	YL2KF	35			
19	YL2GD	5	19	YL1ZS	38	19	YL2VW	3	19	YL2PP	35			
			20	YL2KF	38				20	YL-RS01	35			
			21	YL3FT	38				21	YL4HQ	33			
			22	YL4HQ	38				22	YL2EC	32			
			23	YL-RS01	38				23	YL2PN	30			
			24	YL3DQ	37				24	YL2VW	28			
			25	YL3GV	33				25	YL3DQ	24			
			26	YL2TQ	32				26	YL2TQ	14			
			27	YL2PN	26				27	YL3GV	14			
			28	YL3AD	11				28	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	515	175	42	11	90	80	91	26
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2TW	384	144	33	6	49	60	64	25
5	YL2GQT	372	121	44	7	41	43	57	15
6	YL2EC	333	144	32	5	50	44	44	14
7	YL-RS01	326	104	25	6	42	57	70	22
8	YL2BJ	298	100	26	3	34	52	56	27
9	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
10	YL3DQ	189							
11	YL2GUV	175							
12	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
13	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
14	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
15	YL2VW	81							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2EC	12-feb-14
YL2SM	5-jan-14
YL2GD	30-dec-13
YL-RS01	30-dec-13
YL2GUV	30-dec-13
YL2IP	30-dec-13
YL2BJ	30-dec-13
YL3GV	27-dec-13
YL2MU	27-dec-13
YL1ZS	25-dec-13
YL2PP	25-dec-13
YL4HQ	25-dec-13
YL3FT	16-sep-13
YL2TW	29-jūn-13
YL2GQT	23-dec-12
YL2GP	14-dec-12
YL3DQ	24-jan-12
YL2KF	24-jan-12
YL2KO	24-jan-12
YL2UZ	31-dec-11
YL2GN	23-dec-10
YL2PJ	16-dec-10
YL2VW	30-jūn-10
YL2AP	30-nov-08
YL2MF	20-mar-07
YL2PN	4-jan-07
YL2GW	6-nov-05
YL2CR	7-okt-05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu