YL0WFF

Šogad Moricsalas dabas rezervātam, kas ir senākā aizsargājamā dabas teritorija Latvijā (dibināts 1912. gadā) 100 gadi (www.daba.gov.lv).

Šā gada 2. un 3. jūnijā tiek rīkotas Slīteres ceļotāju dienas (http://sliteresdiena.wordpress.com). Šajā sakarā no Slīteres nacionālā parka (www.slitere.lv) teritorijas (YLFF-004), no Slīteres bākas (ARLHS LAT-006) darbosies Slīteres nacionālā parka radiostacija YL0WFF (skatīt www.wff44.org). Ir plānots strādāt uz visiem ĪV diapazoniem un UĪV 144 MHz un 50 MHz diapazonos.


YL44WFF

Latvijā WFF koordinators ir Valērijs YL2SW, kurš ir arī izsaukuma signāla YL44WFF turētājs.

Izsaukuma signāls YL44WFF ir paredzēts darbam no nacionālajiem parkiem , dabas rezervātiem un liegumiem. Ja ir vēlme apmeklēt un strādāt (nodibināt radiosakarus) no šīm vietām izmantojot YL44WFF signālu, nepieciešams par to savlaicīgi informēt Valēriju, viņš ievietos atbilstošu informāciju internetā. Viņš arī apņemas nodrošināt QSL kartiņu apstrādi (kartiņas jau ir pasūtītas). Pēc darba no attiecīgās teritorijas nepieciešams tikai nosūtīt Valērijam sakaru sarakstu ar norādi par operatoriem.

Uz galveno LRAL lapu