apraksts


UQ2 HF karogs


uk2gcl


UQ2 HF 1975 atklāšana


Atklāšana


Aug telšu pilsētiņa


Kopskats


Kopskats


UQ2GA, UQ2AO, RQ2GEW (Jānis Šlesers)


??


Arkādijs Bejholds UQ2AF


??


UQ2-037-1, UQ2-037-2, UP2BAS


UQ2AHV Muri, ... ZiedonisUQ2ADH


UQ2AHV, UQ2ADH ...


UQ2AO, UQ2GFB (Vladimirs Kaļiņins)


UQ2GF, Valdis Birzgalis


UQ2GFV, UQ2APO, UQ2BT, Zvirgzdiņš


UQ2GFV, UQ2APO, UQ2BT, ..., UQ2APV


UQ2NX, UQ2GII


X, UQ2NX, UQ2AHA


??


??


RQ2GEW, ?, UQ2AO


RQ2GEW, UQ2AO, UQ2GA


Daumants Kesters UQ2AUF


Henrihs Bikuličs UQ2GBD


Oskars Zvirgzdiņš.... UQ2APV


Pie orgkomitejas, UQ2GFB (Vladimirs Kaļiņins)


Rezekne


Pirms salidojuma, UA3HK pie UQ2-037-1


UQ2GF Valdis Birzgalis


1_uq2_hf__t_r__uk2gcl.jpg


Laimīgie jaunlaulātie 18.7.1975, UQ2-037-1 & UQ2-037-2


Aizkraukles pilsdrupās


Lukss, UQ2OC, UP2BAS, UA3HK, UQ2-037-2, UQ2-037-1