UQ2 salidojums 1979, Pārogre, UK2GAB, 56 dalībnieki + 22 viesi


Atklāšana


Atklāšana


Atklāšana


UA1IG


UA1TBN


UA1TBN


Dalībnieki


Čemis, Zubkins


Čemis


RRK priekšnieks


Al Gusevs


Šahovs