K7GEX, Herberta antena ''pareizā'' virzienā - uz YL land...

   Tā es te ar Jums sarunājos, Draugi.