Jā, jā, antenu darbi nav nemaz tik viegli... tik viegli...