Latvijas Republikas proklamēšanas 88. gadadienai veltīto īsviļņu sacensību 80m diapazonā noteikumi.

Mērķis: noteikt uzvarētāju 80m diapazonā katrā klasē, veicināt jauno amatieru prasmi darbam sacensībās.

Rīkotājs: Latvijas Radio Amatieru Līga.

Sacensības notiek: Notiek katra kalendārā gada 18.novembrī, no 05.00 GMT līdz 06.59 GMT piecās neatkarīgās tūrēs

Nr. Laiks, GMT Darba veidi
1 5:00 - 5:29 CW & SSB
2 5:30 - 5:59 CW & SSB
3 6:00 - 6:29 CW & SSB
4 6:30 - 6:44 ciparu veidi
5 6:45 - 6:59 ciparu veidi

Frekvences:

Raidītāju izejas jauda: 1. un 2. kategorijas staciju vidējā raidītāja izstarojamā jauda - 100W, 3. kategorijas stacijas lieto licencē atļauto. Papildus jaudas pastiprinātājus, neatkarīgi no to izstarotās jaudas, lietot aizliegts.

Dalībnieku klases:

Kontroles numuri: QSO kārtas numurs un divi burti, kas apzīmē Latvijas vai Rīgas pilsētas rajonu (piemēram - 001 LM). Sakaru numerācija ir nepārtraukta neatkarīgi no darba veida, un sākas ar 001.

Punktu skaitīšana un reizinātāji: ar katru radiostaciju katrā tūrē var nodibināt vienu QSO katrā darba veidā (maksimāli 2 QSO katrā no pirmajām 3 tūrēm, un pa 1 QSO katrā ciparu tūrē, tātad maksimums 8 QSO visās sacensībās ar vienu staciju). Piezīme: D klasē atkārtoto sakaru tūrē nav, neatkarīgi no darba veida.

Par katru QSO:

Reizinātājs: Latvijas un Rīgas pilsētas rajoni vienu reizi katrā tūrē neatkarīgi no darba veida. Tas rajons, no kura strādā radiostacija, par reizinātāju nav uzskatāms.

Rajonu apzīmējumi :

AI - Aizkraukles rajons JP - Jēkabpils rajons RR - Rīgas rajons 
AU - Alūksnes rajons KV - Krāslavas rajons RE - Rēzeknes rajons
BA - Bauskas rajons KG - Kuldīgas rajons SD - Salduss rajons
BV - Balvu rajons LI - Liepājas rajons TS - Talsu rajons
CE - Cēsu rajons LM - Limbažu rajons TU - Tukuma rajons
DG - Daugavpils rajons LU - Ludzas rajons VK - Valkas rajons
DO - Dobeles rajons MD - Madonas rajons VE - Ventspils rajons
GU - Gulbenes rajons OE - Ogres rajons VR - Valmieras rajons
JE - Jelgavas rajons PR - Preiļu rajons  

Rīgas pilsētas rajoni:

RC - Centra rajons RK - Kurzemes priekšpilsēta RV - Vidzemes priekšpilsēta
RG - Zemgales priekšpilsēta RL - Latgales priekšpilsēta RZ - Ziemeļu rajons

Atskaites: Sūtīt 30 dienu laikā pēc sacensībām uz adresi : vai YL2CR, Juris Trukšāns, Liepu 23-8, Lielvārde, LV-5070

Atskaitē jābūt sekojošu detalizētu informāciju saturošai "summu" lapai:

Ir iespējams vienlaicīgi startēt 2 kategorijās (kādā no A, B, vai C kategorijām, plus D kategorijā). Tādā gadījumā ir jāiesniedz 2 summu lapas - vienu parastajiem darba veidiem un vienu priekš D kategorijas ieskaites.

Atskaites sakarus reģistrējošās lapas ieteicams lietot IARU I rajonā izstrādāto veidlapu formātā, kuru kopijas pieejamas LRAL mājas lapā vai Līgas QSL birojā arī kā papīra veidlapu veidā.

Datoru atskaites: ASCII formāta atskaites sūtāmas 3 ½" disketēs vai pa E-pastu. Pa e-pastu nosūtāmos failus sūtīt tikai ZIP formātā, LOG failu hronoloģiskā secībā nedalot atsevišķās tūrēs un pievienojot summu lapu. Sūtāmā faila nosaukumā jābūt stacijas, kuras operators sūta atskaiti, izsaukuma signālam.

Apbalvošana: katras klases uzvarētājs saņems balvu un diplomu, otrās un trešās vietu ieguvēji saņems diplomus. Tiks piešķirtas arī pārsteigumu balvas. Apbalvošana notiks LRAL konferencē.