Alūksnes rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Alsviķu pagasts Alūksnes novads
Alūksne Alūksnes novads
Annas pagasts Alūksnes novads
Ape Apes novads
Gaujienas pagasts Apes novads
Ilzenes pagasts Alūksnes novads
Jaunalūksnes pagasts Alūksnes novads
Jaunannas pagasts Alūksnes novads
Jaunlaicenes pagasts Alūksnes novads
Kalncempju pagasts Alūksnes novads
Liepnas pagasts Alūksnes novads
Malienas pagasts Alūksnes novads
Mālupes pagasts Alūksnes novads
Mārkalnes pagasts Alūksnes novads
Pededzes pagasts Alūksnes novads
Trapenes pagasts Apes novads
Veclaicenes pagasts Alūksnes novads
Virešu pagasts Apes novads
Zeltiņu pagasts Alūksnes novads
Ziemeru pagasts Alūksnes novads