Cēsu rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Amatas novads Amatas novads 2000. gada augustā apvienots Amatas un Drabešu pagasts
Cēsis Cēsu novads -
Drustu pagasts Raunas novads -
Dzērbenes pagasts Vecpiebalgas novads -
Inešu pagasts Vecpiebalgas novads -
Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalgas novads -
Kaives pagasts Vecpiebalgas novads -
Liepas pagasts Priekuļu novads -
Līgatne Līgatnes novads -
Līgatnes pagasts Līgatnes novads -
Mārsnēnu pagasts Priekuļu novads -
Mores pagasts Siguldas novads 2003. gada maijā ieļauts Siguldas novadā
Nītaures pagasts Amatas novads -
Priekuļu pagasts Priekuļu novads -
Raiskuma pagasts Pārgaujas novads -
Raunas pagasts Raunas novads -
Skujenes pagasts Amatas novads -
Stalbes pagasts Pārgaujas novads -
Straupes pagasts Pārgaujas novads -
Taurenes pagasts Vecpiebalgas novads -
Vaives pagasts Cēsu novads -
Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalgas novads -
Veselavas pagasts Priekuļu novads -
Zaubes pagasts Amatas novads -
Zosēnu pagasts Jaunpiebalgas novads -