Daugavpils rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Ambeļu pagasts Daugavpils novads -
Biķernieku pagasts Daugavpils novads -
Demenes pagasts Daugavpils novads -
Dubnas pagasts Daugavpils novads -
Dvietes pagasts Ilūkstes novads -
Eglaines pagasts Ilūkstes novads -
Ilūkstes novads Ilūkstes novads 2003. gada oktobrī izveidots, apvienojot Ilūksti, Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes pagasts
Kalkūnes pagasts Daugavpils novads -
Kalupes pagasts Daugavpils novads -
Laucesas pagasts Daugavpils novads -
Līksnas pagasts Daugavpils novads -
Maļinovas pagasts Daugavpils novads -
Medumu pagasts Daugavpils novads -
Naujenes pagasts Daugavpils novads -
Nīcgales pagasts Daugavpils novads -
Salienas pagasts Daugavpils novads -
Skrudalienas pagasts Daugavpils novads -
Subate ar lauku teritoriju Ilūkstes novads -
Sventes pagasts Daugavpils novads -
Tabores pagasts Daugavpils novads -
Vaboles pagasts Daugavpils novads -
Vecsalienas pagasts Daugavpils novads -
Višķu pagasts Daugavpils novads -