Dobeles rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Annenieku pagasts Dobeles novads -
Auce ar lauku teritoriju Auces novads -
Auru pagasts Dobeles novads -
Bēnes pagasts Auces novads -
Bērzes pagasts Dobeles novads -
Bikstu pagasts Dobeles novads -
Dobele Dobeles novads -
Dobeles pagasts Dobeles novads -
Īles pagasts Auces novads -
Jaunbērzes pagasts Dobeles novads -
Krimūnu pagasts Dobeles novads -
Lielauces pagasts Auces novads -
Naudītes pagasts Dobeles novads -
Penkules pagasts Dobeles novads -
Tērvetes novads Tērvetes novads 2002. gada decembrī apvienoti Augstkalnes, Bukaišu, Tērvetes pagasti
Ukru pagasts Auces novads -
Vītiņu pagasts Auces novads -
Zebrenes pagasts Dobeles novads -