Jēkabpils rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Ābeļu pagasts Jēkabpils novads
Aknīste ar lauku teritoriju Aknīstes novads
Asares pagasts Aknīstes novads
Atašienes pagasts Krustpils novads
Dignājas pagasts Jēkabpils novads
Dunavas pagasts Jēkabpils novads
Elkšņu pagasts Viesītes novads
Gārsenes pagasts Aknīstes novads
Jēkabpils Republikas pilsēta
Kalna pagasts Jēkabpils novads
Krustpils pagasts Krustpils novads
Kūku pagasts Krustpils novads
Leimaņu pagasts Jēkabpils novads
Mežāres pagasts Krustpils novads
Rites pagasts Viesītes novads
Rubenes pagasts Jēkabpils novads
Salas pagasts Salas novads
Saukas pagasts Viesītes novads
Sēlpils pagasts Salas novads
Variešu pagasts Krustpils novads
Viesīte ar lauku teritoriju Viesītes novads
Vīpes pagasts Krustpils novads
Zasas pagasts Jēkabpils novads