Krāslavas rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Andrupenes pagasts Dagdas novads -
Andzeļu pagasts Dagdas novads -
Asūnes pagasts Dagdas novads -
Aulejas pagasts Krāslavas novads -
Bērziņu pagasts Dagdas novads -
Dagda Dagdas novads -
Dagdas pagasts Dagdas novads -
Ezernieku pagasts Dagdas novads -
Grāveru pagasts Aglonas novads -
Indras pagasts Krāslavas novads -
Izvaltas pagasts Krāslavas novads -
Kalniešu pagasts Krāslavas novads -
Kaplavas pagasts Krāslavas novads -
Kastuļinas pagasts Aglonas novads -
Kombuļu pagasts Krāslavas novads -
Konstantinovas pagasts Dagdas novads -
Krāslavas novads Krāslavas novads 2001. gada decembrī apvienoti Krāslava un Krāslavas pagasts
Ķepovas pagasts Dagdas novads -
Piedrujas pagasts Krāslavas novads -
Robežnieku pagasts Krāslavas novads -
Skaistas pagasts Krāslavas novads -
Svariņu pagasts Dagdas novads -
Šķaunes pagasts Dagdas novads -
Šķeltovas pagasts Aglonas novads -
Ūdrīšu pagasts Krāslavas novads -