Kuldīgas rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Alsungas pagasts Alsungas novads
Ēdoles pagasts Kuldīgas novads
Gudenieku pagasts Kuldīgas novads
Īvandes pagasts Kuldīgas novads
Kabiles pagasts Kuldīgas novads
Kuldīga Kuldīgas novads
Kurmāles pagasts Kuldīgas novads
Laidu pagasts Kuldīgas novads
Nīkrāces pagasts Skrundas novads
Padures pagasts Kuldīgas novads
Pelču pagasts Kuldīgas novads
Raņķu pagasts Skrundas novads
Rendas pagasts Kuldīgas novads
Rudbāržu pagasts Skrundas novads
Rumbas pagasts Kuldīgas novads
Skrunda ar lauku teritoriju Skrundas novads
Snēpeles pagasts Kuldīgas novads
Turlavas pagasts Kuldīgas novads
Vārmes pagasts Kuldīgas novads