Preiļu rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Aglonas pagasts Aglonas novads -
Jersikas pagasts Līvānu novads -
Līvānu novads Līvānu novads 1999. gada septembrī apvienoti Līvāni, Rožupes pagasts, Turku pagasts
Pelēču pagasts Preiļu novads -
Preiļu novads Preiļu novads 2000. gada oktobrī apvienoti Preiļi, Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts
Riebiņu novads Riebiņu novads 2004. gada novembrī apvienoti Galēnu, Riebiņu, Rušonu, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku pagasti
Rudzātu pagasts Līvānu novads -
Saunas pagasts Preiļu novads -
Sutru pagasts Līvānu novads -
Vārkavas novads Vārkavas novads 2002. gada februārī apvienoti Upmalas pagasts un Rožkalnu pagasts
Vārkavas pagasts Vārkavas novads -