Rēzeknes rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Audriņu pagasts Rēzeknes novads -
Bērzgales pagasts Rēzeknes novads -
Čornajas pagasts Rēzeknes novads -
Dekšāres pagasts Viļānu novads -
Dricānu pagasts Rēzeknes novads -
Feimaņu pagasts Rēzeknes novads -
Gaigalavas pagasts Rēzeknes novads -
Griškānu pagasts Rēzeknes novads -
Ilzeskalna pagasts Rēzeknes novads -
Kantinieku pagasts Rēzeknes novads -
Kaunatas pagasts Rēzeknes novads -
Lendžu pagasts Rēzeknes novads -
Lūznavas pagasts Rēzeknes novads -
Mākoņkalna pagasts Rēzeknes novads -
Maltas pagasts Rēzeknes novads -
Nagļu pagasts Rēzeknes novads -
Nautrēnu pagasts Rēzeknes novads 1998. gadā pievienots agrākais Ludzas rajona Miglinieku pagasts
Ozolaines pagasts Rēzeknes novads -
Ozolmuižas pagasts Rēzeknes novads -
Pušas pagasts Rēzeknes novads -
Rikavas pagasts Rēzeknes novads -
Sakstagala pagasts Rēzeknes novads -
Silmalas pagasts Rēzeknes novads -
Sokolku pagasts Viļānu novads -
Stoļerovas pagasts Rēzeknes novads -
Stružānu pagasts Rēzeknes novads -
Vērēmu pagasts Rēzeknes novads -
Viļāni Viļānu novads -
Viļānu pagasts Viļānu novads -