Saldus rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Brocēnu novads Brocēnu novads 2001. gada decembrī apvienoti Brocēni ar lauku teritoriju, Blīdenes pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts
Ezeres pagasts Saldus novads -
Jaunauces pagasts Saldus novads -
Jaunlutriņu pagasts Saldus novads -
Kursīšu pagasts Saldus novads -
Lutriņu pagasts Saldus novads -
Nīgrandes pagasts Saldus novads -
Novadnieku pagasts Saldus novads -
Pampāļu pagasts Saldus novads -
Rubas pagasts Saldus novads -
Saldus Saldus novads -
Saldus pagasts Saldus novads -
Šķēdes pagasts Saldus novads -
Vadakstes pagasts Saldus novads -
Zaņas pagasts Saldus novads -
Zirņu pagasts Saldus novads -
Zvārdes pagasts Saldus novads -