Valmieras rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Piezīmes

Bērzaines pagasts Valmieras novads -
Brenguļu pagasts Beverīnas novads -
Burtnieku novads Burtnieku novads Apvienoti Matīšu un Vecates pagasti
Burtnieku pagasts Burtnieku novads -
Dikļu pagasts Valmieras novads -
Ipiķu pagasts Rūjienas novads -
Jeru pagasts Rūjienas novads -
Kauguru pagasts Beverīnas novads -
Kocēnu pagasts Valmieras novads -
Ķoņu pagasts Naukšēnu novads -
Lodes pagasts Rūjienas novads -
Mazsalaca ar lauku teritoriju Mazsalacas novads -
Naukšēnu pagasts Naukšēnu novads -
Ramatas pagasts Mazsalacas novads -
Rencēnu pagasts Burtnieku novads -
Rūjiena Rūjienas novads -
Sēļu pagasts Mazsalacas novads -
Skaņkalnes pagasts Mazsalacas novads -
Vaidavas pagasts Valmieras novads -
Valmiera Republikas pilsēta -
Valmieras pagasts Burtnieku novads -
Vilpulkas pagasts Rūjienas novads -
Zilākalna pagasts Valmieras novads -