Ventspils rajons

Rajonā ietilpa šādas pilsētas un pagasti:

Nosaukums

Kur iekļauts

Ances pagasts Ventspils novads
Jūrkalnes pagasts Ventspils novads
Piltene ar lauku teritoriju Ventspils novads
Popes pagasts Ventspils novads
Puzes pagasts Ventspils novads
Tārgales pagasts Ventspils novads
Ugāles pagasts Ventspils novads
Usmas pagasts Ventspils novads
Užavas pagasts Ventspils novads
Vārves pagasts Ventspils novads
Ziru pagasts Ventspils novads
Zlēku pagasts Ventspils novads