LRAL valdes Ziemas sēdes protokols

(1.Feb.2018)

Rīgā

Piedalās:
Andris Bruņenieks (YL2FD) – valdes priekšsēdētājs,
Imants Tukleris (YL3CT) – valdes priekšēdētāja vietnieks,
Juris Vaļenieks (YL2AO) – valdes sekretārs,
Juris Lavendels (YL3CB) - valdes loceklis,
Ervīns Kristiņš (YL2CQ) – valdes loceklis.

Sēdes darba kārtība:
1. LRAL valdes darbības pārskats laika posmā kopš rudens sēdes,
2. 2017. gada sacensību apkopoto rezultātu izskatīšana,
3. Par radioamatierisma popularizācijas pasākumiem Latvijā un ārzemēs,
4. Par LRAL dalību Latvijas 100-gades atzīmēšanā,
5. Dažādi jautājumi
 

1. LRAL valdes darbības pārskats laika posmā kopš rudens sēdes

Iepriekšējā posmā – starp valdes sēdēm, LRAL valde ir risinājusi sekojošus jautājumus:
1. Valdes loceklis Ervīns Kristiņš (YL2CQ) ir sagatavojis un nosūtījis diplomus ”Latvija”: Nr. 252 amatierim JH1IED, no Chiba city Japānā un Nr. 253 amatierim UT6UA, no Kijevas. Ervīns ziņo, ka no amatieru līgas biedriem joprojām nav priekšlikumu jaunajam diploma dizainam.

2. Valdes loceklis Ervīns Kristiņš (YL2CQ) informē, ka Irbenē ir uzstādīts trešais SDR uztvērējs, šoreiz diapazonā 1.8 MHz. Aparatūru uztvērējam aizdevis Egīls Ivčenko (YL2UI), programmu sakārtojis Imants Tukleris (YL3CT). Paldies Egīlam un Imantam par paveikto darbu!

3. Valdes priekšsēdētājs Andris Bruņenieks (YL2FD) apkopojis LRAL elektroniskajā pastā valdei ienākušo vēstuļu kopsavilkumu:
- no Gastona Bartela (ON4WF) regulāri tiek saņemta informācija par ARISS (amateur radio on the International Space Station) programmu, kur ar starptautiskās kosmosa stacijas komandu (OR4ISS) var sazināties 2 metru amatieru diapazonā. Tiek aicināts veidot izglītojošas programmas skolās, ietverot iespēju - tieši sazināties ar astronautiem kosmosa stacijā, un uzdodot viņiem dažādus jautājumus angļu valodā. Kontakti tiek organizēti pēc SKED principa, 145800 MHz frekvecē. Ir jāsagatavo apraksts par skolu, kā arī uzdodamo jautājumu saraksts, kas jāiesniedz programmas koordinatoriem. Tad tiks nozīmēta diena un laiks, kad kosmosa stacijas operatori būs gatavi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem
- No ES1BRD tika saņemts priekšlikums - palīdzēt viņam organizēt radioamatieru „tūrisma” programmu (HAM Shack for rent, jahtas u.c.). Viņam tika nosūtīta kotaktinformācija par YL aktīvākajiem ceļotājiem. LRAL, kā organizācija, nepiedalīsies šīs iniciatīvas attīstībā juridisku apsvērumu dēļ. Adresē http://www.dx-traveler.eu ir atrodama ES1BRD veidotā mājas lapa par minēto tēmu.
- Kuriozs: EA7TV, Adolfo De Salazars, neesot saņēmis QSL no YL2DX par sakaru 05.12.1991. gadā uz 1.8 MHz. Aicinām amatierus laicīgi apstiprināt veiktos radiosakarus, jo dažiem tie var būt īpaši nozīmīgi!

2. 2017. gada sacensību apkopoto rezultātu izskatīšana

4. 2017. gada 18. novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītās īsviļņu sacensības 80 metru diapazonā. Agris (YL2VW) ir saņēmis atskaites no 49 dalībniekiem, tās elektroniski pārbaudījis un apkopojis sacensību rezultātus. Uzvarētāji kategorijās (attiecīgi 1., 2. un 3. apbalvotā vieta) ir:
Kategorijā A: YL2SM, YL2BJ, YL2VW;
Kategorijā B: YL3DQ, YL2FD, YL2CV;
Kategorijā C: YL3AJA, YL2CP, YL2GUV;
Kategorijā D: YL2VW, YL2GD, YL2PJ;
Kategorijā E: YL1ZT (apbalvota tikai viena stacija, jo kategorijā piedalījās mazāk par piecām stacijām).

Ar visiem tiesāšanas rezultātiem var iepazīties adresē: http://www.lral.lv/results/2017_11_prokl/index.htm

Valde apstiprina tiesāšanas rezultātus, balvas tiks pasniegtas tuvākajā LRAL biedru kopējā tikšanās reizē.
Paldies Agrim par paveikto darbu, kā arī par daudzu iepriekšējo sacensību tiesāšanu, vismaz 10 iepriekšējos gadus!

5. 2017. gada 18. novembrī notika Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītās ultraīsviļņu sacensības 144 Mhz diapazonā. Juris Vaļenieks (YL2AO) ir atjaunojis nolikumu, kuru publicēja LRAL mājas lapā pirms sacensībām.
Juris ziņo par sacensību rezultātiem.

Sacensību uzvarētāji starp Latvijas stacijām:
1. vieta YL2AJ, 2. vieta YL2OK, 3. vieta YL2PJ.

Ārzemju staciju konkurencē:
1. vieta RX1AS, 2. vieta LY2WR, 3. vieta UA3LID.

Latvijas FM staciju grupā dalībnieku nebija.

Valde atbalstīja Jura Vaļenieka ierosinājumu sacensību rezultātus apstiprināt, ja divu nedēļu laikā pēc to publicēšanas netiks saņemti pamatoti iebildumi.

Rezultāti publicēti šajā adresē: http://www.lral.lv/vhf/prokl/2017/index.htm

6. Valdis Bics (YL2FZ) ir apkopojis 2017. gada LATVIJAS VHF/UHF/SHF aktivitātes sacensību rezultātus.
Rezultāti publicēti LRAL mājas lapā http://www.lral.lv/vhf/ylac2017.htm

Iebildumi par sacensību rezultātiem uz šo brīdi nav saņemti.
Sacensību uzvarētāji starp Latvijas stacijām:
144 MHz: 1. YL2AJ, 2. YL2OK, 3. YL2PJ;
432 MHz: 1. YL2AJ, 2. YL2OK, 3. YL2GD;
1296 MHz: 1. YL2AJ, 2. YL2GD, 3. YL2FZ, grupā ieskaitē 4 dalībnieki, saskaņā ar sacensību nolikumu, 2. un 3. vietas ieguvēji ar diplomiem apbalvoti netiek.

Sacensību uzvarētāji starp ārzemju stacijām:
144 MHz: 1. SK0EN, 2. LY2R, 3. ES2MC;
432 MHz: 1. SK0EN, 2. LY2R, 3. R1DM;
1296 MHz: 1. SK0EN, 2. LY2R, 3. ES6FX.

7. Juris Vaļenieks (YL2AO) ierosina apspriest nolikuma grozījumus – „ja grupā ir mazāk par 5 dalībniekiem, pirmā vieta tiek apbalvota ar diplomu”. Valdei nav iebildumu, izmaiņas apstiprinām.

8. Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptauja – Vilnis Vosekalns (YL2KF) aicina iesniegt datus par saviem sasniegumiem.
Tas ir Viļņa veidots projekts, šogad ir ieviestas nelielas izmaiņas sakarā ar jauna diapazona ieviešanu radioamatieru dienestā un nedaudz precizēts ciparu kategorijas apraksts.

Paldies Vilnim par gadiem veikto darbu, un novēlam to turpināt arī nākamajos gados!

3. Par radioamatierisma popularizācijas pasākumiem Latvijā un ārzemēs

9. Valdes priekšsēdētājs Andris Bruņenieks (YL2FD) informē par Latvijas laikmetīgās mākslas centra piedāvāto iespēju popularizēt radioamatierismu izstādē „Tev pienākušas 1243 īsziņas”, kas notiek Latvijas Valsts mākslas muzejā. Tika piedāvātas sekojošas aktivitātes: 1) būt par ekspertu pie izstādes stenda, kas veltīts radioamatieriem, 2) novadīt divas meistarklases skolēniem. Eksperta nepieciešamība tika plānota konkrētajā dienā, kad apmeklētājiem paredzēta paplašināta ekspozīcijas skaidrošana.

Koordinēt šo pasākumu uzņēmās Andris, un 19. oktobrī LRAL „VISI” vēstuļkopā ievietoja uzaicinājumu visiem amatieriem palīdzēt izveidot šos pasākumus. Uz uzaicinājumu neatsaucās neviens amatieris.

Svētdien, 7. janvārī norisinājās ekspertu diena, kurā Andris pie stenda skaidroja radioamatieru noslēpumus. Kopumā bija ap 200 interesentu, divās grupās. Pasākums ilga ap 4 stundām. Apmeklētāji tika pārliecināti, ka radioamatieri ir draudzīgākie cilvēki pasaulē, kas vairāk palīdz, nekā citiem dara pāri.

Skolēnu meistarklasēs par radioamatieriem stāstīja divi amatieri Normunds Šnē (YL3DQ) un Andris. Uz meistarklasēm 21. janvārī pieteicās ap 40 interesentu, bet reāli izstādē ieradās vairāk. Pienākumi tika sadalīti sekojoši – Normunds pie izstādes stenda pastāstīja, kas ir amatieri un ar ko tie nodarbojās, bet Andris klasē, ar savu transiveri, telegrāfa atslēgu, austiņām, mikrofonu un telegrāfa treniņa komplektu – demonstrēja aparatūru un sakaru tehnoloģiju. Nodarbības beigās tika noorganizētas nelielas sacensības ar PMR rācijām, sadalīta teksta pārraidē starp divām komandām. Dalībnieki tika iepazīstināti ar simplekso sakaru īpatnībām un sakaru protokolu. Andris bija izvēlējies piemērotus tekstus, sadalījis tos 3 daļās, atstājot uz lapas katru 3. vārdu. Uztveršanā pieļautās kļūdas, teksta restaurācija, un pats teksts sacensībās izraisīja kopēju jautrību. Izveidojās draudzīga atmosfēra un vēl kādu brīdi nācās atbildēt uz jautājumiem, ieskaitot, kur un kā to visu var apgūt.

Ar perspektīviem kandidātiem turpināsim sazināties mentoru līmenī.

4. Par LRAL dalību Latvijas 100-gades atzīmēšanā

10. 15. decembrī no Aleksandra Vilka, YL-RS-01, tika saņemti vairāki elektroniski priekšlikumi Skype:

Valde pateicas A. Vilka kungam par priekšlikumiem. Jāatzīst, ka tie ir konstruktīvākie no visiem, ko LRAL biedri ir iesnieguši valdei.

11. Juris Vaļenieks (YL2AO) ierosina turpināt diskusiju par Latvijas simtgades atzīmēšanu, ņemot vērā dažādās saziņas vidēs izteiktos amatieru vēlējumus. LRAL mājas lapā tiks ievietots informatīvs materiāls latviešu un angļu valodā par YL-100 pasākumu un diplomu, kurš, tuvojoties pasākumam, tiks precizēts. Lūdzam amatierus sekot paziņojumiem un aktīvi atbalstīt pasākumu, tā norises laikā. Tāpat ierosinam nedevalvēt YL100 prefiksu, lai efektīvi to izmantotu tam paredzētajā laikā.

12. Valde apkopo šī gada LRAL ieņēmumus/izdevumus un gatavo LRAL 2017. gada atskaiti VID. Atskaite tiks publicēta pēc tās pieņemšanas VID. Iesniegšanas termiņš ir 1. aprīlis.

5. Dažādi jautājumi

13. IARU Region 1 sekretārs Hans P. Blondeel Timmermans mums atsūtīja Chairman, IARU Spectrum and Regulatory Liaison Committee Dave EI3IO apkārtrakstu un tabulu, kurā jāaizpilda Latvijas Iesācēja radioamatiera atļaujas atšķirības no IARU Entry level licences. Darbs jāveic līdz 15. janvārim.

Juris Vaļenieks (YL2AO) ziņoja, ka ierosinājums sagatavot CEPT rekomendāciju par „Entry Level” licences ieviešanu un starptautisku atzīšanu, balstoties uz ECC 89 ziņojumu ir tikai sākuma stadijā un daudzu Eiropas valstu viedoklis vēl nav noskaidrojies. Latvijā šis jautājums atrisināts, ieviešot C kategoriju ar stipri atvieglotiem eksāmena jautājumiem. Ieviešot Latvijā ECC 89. ziņojuma prasības, nāktos stipri sarežģīt C kategorijas eksāmena jautājumus, tuvinot tos Novice līmenim.

14. IARU Sekretārs Sumner Dave, K1ZZ atsūtīja IARU darba plānu 2018. gadam un veidlapu par V44 atzīšanu par patstāvīgu IARU teritoriju (vote sheet proposal 256). Atbalstām. Nosūtījām atbildi. Ar IARU 2018. gada darba plānu interesenti var iepazīties LRAL valdē.

15. No VAS ES saņemta vēstule ar priekšlikumu izvirzīt no LRAL valdes atbildīgo personu darbam VAS ES Radioamatieru eksaminācijas komisijā 2018. gadā. Valde ierosina Valdes priekšsēdētāja vietnieku Imantu Tukleri (YL3CT) atkārtoti nozīmēt darbam šajā komisijā. Imants piekrīt, par to tiek sastādīta un nosūtīta atbildes vēstule VAS ES.

16. Imants Tukleris (YL3CT) ir atjaunojis biedru naudas nomaksas statusa atspoguļojumu LRAL mājas lapā.

17. Veicot pagājušā gada finansu pārskatu, redzams, ka LRAL mājas lapa, ar reklāmas palīdzību, ir nopelnījusi 169.33 EUR. Ņemot vērā, ka liela daļu šo ienākumu saistīti ar starptautisko interesi par Jura Pētersona (YL2GM) un Kaspara Uztica (YL3AIW) ekspedīciju uz Ekvatoriālo Gvineju un Anobonu 2017. gada oktobrī un novembrī, valde nolemj pārskaitīt 100.00 EUR mērķa ziedojumu Latvijas radiosporta federācijai (LRSF) nākamās ekspedīcijas atbalstam uz Ekvatoriālo Gvineju.

Uz satura rādītāju

Uz LRAL galveno lapu