Latvijas īsviļņu gada individuālā rangu tabula

1.variants

Latvijas īsviļņu sacensību gada individuālā rangu tabula. (Nolikuma projekts)

Mērķis: Noteikt veiksmīgāko sacensību dalībnieku gada laikā, aktivizēt strādāšanu sacensībās, celt operatoru meistarību un uzlabot stacijas tehniskos parametrus.

Dalībnieki: Visi Latvijā reģistrētie radioamatieri.

Rezultātus apkopo katru gadu decembrī par iepriekšējā gada rezultātiem (2006.g. sacensību rez. apkopos 2007.g. decembrī).

Ranga "procentpunktus" rēķina, savu rezultātu (punktus) izdalot ar Eiropas līdera rezultātu konkrētajā diapazona, modulācijas un jaudas grupā un sareizina ar 100.

Strādājot no citas valsts citā kontinentā, rezultātu dala ar pasaules līdera rezultātu.

Startējot individuāli no citas valsts teritorijas, izmantojot tur esošo radiostaciju, iegūtos %-punktus papildus reizina ar koeficientu 0,6.

Daudzoperatoru ieskaitē iegūtos %-punktus individuālajam vērtējumam izdala ar operatoru skaitu, tajā iekļaujot arī radiostacijas saimnieku.

Iegūtos "procentpunktus" sareizina ar sacensību nosacīto "prestiža koeficientu":

Sacensības Kategorija Koeficients
WW DX, WPX, IARU: 

 

all band 10
single band 6
ARRL, AA-DX, WAE, EU-HFC, RussDX, Baltic Contest un NRAU-Baltic

 

all band  6
single band (ja tāda ieskaite ir) 4
Visas pārējās sacensības, arī "Latvijas 80m"

 

all band  4
single band (ja tāda ieskaite ir) 3

Viendiapazona sacensībās, piem. "Latvijas 80m" ar vairākiem modulāciju veidiem MIX ieskaite ekvivalenta "all band", viens modulāc. veids - "single band".

Krievijas rīkotās trešdienu CW minisacensības netiek vērtētas.

Vērtē CW, SSB, RTTY un MIX sacensības.

Jauktu darba veidu sacensībās ar atsevišķu ieskaiti katram darba veidam, "procentpunktus" rēķina attiecīgās ieskaites grupas ietvaros.

Rezultātu vērtē:

Pieteikumus rangu tabulai, uzrādot scensību nosaukumu, ieskaites grupu, savu rezultātu un Eiropas (pasaules) līdera rezult. ieskaites grupā, sūtīt līdz 15.decembrim LRAL ĪV sacensību koordinatoram.

Par 2006.g. sūtīt YL2GD:

Pieteikumam pievienot oficiālo publicēto rezultātu I-neta adresi vai rezultātu kopiju no oficiālā sacensību rīkotāja biļetena/žurnāla.
Kalendārajā gadā var pieteikt līdz 20 sacensībām, vērtēs 15 labākās.

Apbalvošana: Jautājums vēl atklāts un tiks diskutēts LRAL valdes sēdē.

##########################################

2.variants

Latvijas īsviļņu sacensību gada individuālā rangu tabula. (Nolikuma projekts)

Mērķis: Noteikt aktīvāko sacensību dalībnieku gada laikā, aktivizēt strādāšanu sacensībās, celt operatoru meistarību un uzlabot stacijas tehniskos parametrus.

Dalībnieki: Visi Latvijā reģistrētie radioamatieri

Rezultātus apkopo katru gadu janvārī par iepriekšējā gada dalībnieka pieteiktajiem rezultātiem (2007.g. maču rez. apkopos 2008.g. janvārī).

Par 2006.g. rezultātus pieteikumus pieņems un apkopos mēneša laikā pēc nolikuma apstiprināšanas LRAL valdes sēdē.

Rezultātu nosaka pēc dalībnieka pieteiktā summārā sacensībās izvesto sakaru skaita gada laikā.

Ieskaita CW, SSB, RTTY un MIX sacensības, kurās izvests ne mazāk par 200 QSO, izņemot sacensības, kuru ilgums pēc nolikuma ir mazāks par 6 stundām.

Ieskaita arī no citu valstu teritorijas sacensībās izvestos sakarus.

Startējot individuāli no citas valsts teritorijas, izmantojot tur esošo radiostaciju, izvesto QSO skaitu papildus reizina ar koeficientu 0,6.

Daudzoperatoru ieskaitē izvesto QSO skaitu individuālajam vērtējumam izdala ar visu operatoru skaitu, tajā iekļaujot arī radiostacijas saimnieku.

Strādājot YL4HQ komandā individuālajam vērtējumam katrā pozīcijā izvesto QSO skaitu dala ar operatoru skaitu šajā pozīcijā. 

Pieteikumus rangu tabulai, uzrādot scensību nosaukumu, ieskaites grupu, un izvesto QSO skaitu sūtīt līz 15.janvārim LRAL ĪV sacensību koordinatoram.
Par 2006.g. sūtīt YL2GD:

Rezultātu vērtē:

Ja vairāk kā vienās pieteiktajās sacensībās pēc rezultātu publicēšanas apstiprinātais sakaru skaits izrādās mazāks par 85% no pieteiktā, vai nav saņemta atskaite, dalībnieka rezultātu anulē un viņu "diskvalificē" uz nākamo gadu. 

Apbalvošana: Jautājums vēl atklāts un tiks diskutēts LRAL valdes sēdē.

################################################

Gribētu zināt maksimāli daudzu amatieru viedokļus, vai:
-atbalsta variantu pēc apstiprinātiem rezultātiem
-atbalsta variantu pēc pieteiktā QSO skaita
-atbalsta variantu ar DX izbraukumu iekļaušanu
-rindkopu un vērtējumu par DX izbraukumu izņemt no tabulas.

Savu konkrēto viedokli ar lakoniskiem, konkrētiem ieteikumiem lūdzu sūtīt:

Individuālā viedokļa paušanai uz manu adresi varat aģitēt atbalstītājus savam viedoklim - potenciālos tabulas dalībniekus nākotnē

2007.g. 6. februārī YL2GD