2015. gada 4. maija Latvijas īsviļņu sacensību 80m diapazonā dalībnieku atskaites

Dalībnieku atskaites sakārtotas pēc alfabēta

Faili satur informāciju par pieteiktajiem, apstiprinātajiem rezultātiem, kā arī informāciju par QSO.

QSO rindās kolonas ir sekojošas:

Laiks GMT Darba veids Tūres nr. Savs Call TX NR TX RAJ Korespondenta CALL RX NR RX RAJ Punkti par QSO Ir/nav reizinātājs Komentāri par kļūdām, ja ir

Kļūdu skaidrojumi lapas beigās

YL1VA
YL1ZT
YL2AJ
YL2AO
YL2AQ
YL2BJ
YL2CI
YL2CV
YL2DZ
YL2FD
YL2GBM
YL2GD
YL2GQG
YL2GQY
YL2GVC
YL2II
YL2KN
YL2KO
YL2MW
YL2ON
YL2PA
YL2PJ
YL2PP
YL2QV
YL2SM
YL2TB
YL2VW
YL3AD
YL3AIY
YL3AX
YL3CT
YL3DQ
YL3ES
YL3GU/P
YL3IR
YL/RW3A

Kļūdu iemeslu skaidrojumi

DUPE Atkārtots sakars
UZTV RAJ Nepareizi uztverts korespondenta raidītais rajons
UZTV NR Nepareizi uztverts numurs
KORESP KLUDIJIES UZTV RAJ Korespondents nepareizi uztvēris rajonu
KORESP KLUDIJIES UZTV NR Korespondents nepareizi uztvēris numuru
INTERVALS > 3 min QSO laika atšķirība ar korespondenta atskaitē norādīto lielāka par 3 minūtēm
ARPUS SACENSIBU LAIKA Norādītais laiks ir ārpus sacensību laika (sacensības ir no 6:00 līdz 8:29 GMT)
NAV ATSKAITES Nav saņemta atskaite no korespondenta. Ja ir izdevies noskaidrot, ka pielaista kļūda izsaukuma signālā, blakus sekos paskaidrojums
NESAKRĪT DARBA VEIDS Norādītais darba veids neatbilst korespondenta atskaitē norādītajam
NOT IN LOG Tiesāšanas programmai neizdevās atrast atbilstošu sakaru korespondenta atskaitē. Ja ir izdevies noskaidrot, ka korespondents ir kļūdaini uztvēris CALL, blakus sekos paskaidrojums
QSO KARTAS NUMURS ATKARTOJAS ABIEM AR KORESPONDENTU Korespondentiem atskaitē dublējas QSO kārtas numurs vienam un tam pašam QSO
RTTY TUUREE CITAS MODES QSO Laikā, kad notiek RTTY sacensības, nevar būt QSO citos darba veidos
UZTVERTAIS RAJONS NEEKSISTEE Uztvertais rajons nav starp sacensību nolikumā minētajiem variantiem

Atpakaļ uz 2015. gada 4. maija 80m sacensību rezultātu lapu