Paziņojums par atkārtotu LRAL konferenci

Rediģēts: 22.Okt.2013

Paziņojums LRAL biedriem

2013. gada 19. oktobrī notika LRAL konference. Konferences dalībnieku reģistrācijas rezultātā tika konstatēts, ka konferencei nav tiesību pieņemt lēmumus kvoruma dēļ. Šādos gadījumos likums paredz atkārtotu konferences (biedru sapulces) sasaukšanu. Atkārtotas sasaukšanas gadījumā konference ir tiesīga pieņemt lēmumus pie jebkura dalībnieku skaita.

LRAL konferencē 2013. gada 19. oktobrī nolemts sasaukt atkārtotu LRAL konferenci (biedru sapulci) likumā noteiktajā kārtībā, tas ir, ne vēlāk, kā 5 nedēļu laikā pēc pirmās konferences.

Konferences (biedru sapulces) dienas kārtība:
1. LRAL statūtu grozījumu projekta izskatīšana apstiprināšana,
2. LRAL biedru reģistra izveidošana,
3. LRAL valdes vēlēšanas,
4. LRAL biedru maksas noteikšana sakarā ar pāreju uz eiro un izmaiņām LRAL finanšu situācijā,
5. Dažādi.

Atkārtotās konferences (biedru sapulces) laiks un vieta tiks paziņoti atsevišķi.

LRAL valde 

Uz galveno LRAL lapu