Paziņojums par atkārtotu LRAL konferenci

Rediģēts: 16.Nov.2013

Paziņojums LRAL biedriem

2013. gada 23. novembrī 11:00 notiks iepriekš izziņotā atkārtotā LRAL konference (biedru sapulce). Šī sapulce būs lemttiesīga pie jebkura klātesošo biedru skaita, kas lielāks par 2.

Sapulce notiks Rīgā, Grīziņkalna Brīvprātīgo ugundzēsēju biedrībā,
Jāņa Asara ielā 13,
2013. gada 23. novebrī 11:00.

Konferences (biedru sapulces) dienas kārtība:
1. LRAL statūtu grozījumu projekta izskatīšana apstiprināšana,
2. LRAL biedru reģistra izveidošana,
3. LRAL valdes vēlēšanas,
4. LRAL biedru maksas noteikšana sakarā ar pāreju uz eiro un izmaiņām LRAL finanšu situācijā,
5. Dažādi.

LRAL valde 

Uz galveno LRAL lapu