Par godu Latvijas proklamēšanas 90tajai gadadienai ir doma aktivizēt prefiksu YL90... Tā kā gribētos apmēram apzināt amatieru skaitu, kam šāda aktivitāte interesē, tad ir aicinājums atsaukties visiem, kam būtu principiāla vēlēšanās/gatavība strādāt ar YL90 prefiksu.

Tiem, kam ir interese un kas būtu gatavi strādāt ar YL90, lūdzu atsūtiet savu CALL un kontaktinforomāciju uz e-pasta adresi , norādot vēstules tekstā, ka runa ir par YL90. Lūdzu nododiet šo informāciju radioamatieriem, kas neizmanto Internetu/e-pastu. Var pieteikt savu gribēšanu arī pa telefonu YL2BJ vai YL2VW.

Visādam gadījumam piezīme - šī ir tikai gribētāju apzināšana, nevis atļauja strādāt ar YL90 :)

73,

Agris/YL2VW