LATVIJAS VHF/UHF/SHF AKTIVITĀTES SACENSĪBU (YLAC) 2013. gada rezultāti

Nolikums         Tekošā mēneša rezultāti

50 MHz                      

Nr.

CALL

WWLOC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Points after 9 months

Total

 points

 1. YL3IQ KO17OD 5107 6073 3502 5819 14908 14873 40943 62927  12584 9125  9732 7043 178208

192636

 2.

YL2GP

KO27AA

1136

 3051

 1136 2854 6240 3962 50037 52250  2464 3505     125499 126635
 3.  YL2OW KO26WL         7885 10064 31858           49807 49807
 4.  YL2QW KO17OD     2487 6481 2021 13072             24061 24061
 5. YL2GV KO37MJ               23990         23990 23990
 6. YL2II KO26OO           772             772 772

144 MHz

Nr.

CALL

WWLOC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Points after 9 months

Total

 points

 

1.

YL2AJ KO16OX   25493 34123  28085 33031 32988 31513 33361 44421 36807 32252 31453 309949 363527

2.

YL2OK

KO37AS

20966 24727 27469 20647   31986 32340 33945

31371

37649 27263 29546 276296 317909
 3.

YL3IQ

KO17OD

10610

13428  18671 19368

22190

21114

 

24502  24815 21150 18219 19900 189929 213967

4.

YL2PJ

KO36QM

6266

6779     20644

20785

22486

25195 23622 24882 24322 23967 192682 198948
 5.

YL2GP

KO27AA

14845 10421 20479 18609 16648 20035 15132 20633

16608

18329 17596 16601 165538 205936

6.

YL2GD KO37ML           47230 42371   43257       159955 159955

7.

YL2QW KO17OD     17673 15244 18061 18080 19086           88144 88144

8.

YL2OW KO26WL         15392 16576 17779 14480  20898       85125 85125
 9. YL2DA KO06MM 5173 5570 7862 5982 11950 9663 11154 9964 10520   5805 6768 84193 100741
10. YL3GV  KO37MJ 3406     11822 10263 8271   23397 9016     4850 81197 81197
11.

YL2HC

KO35HT

10158

12103 15361  11203

 

 

 

          48825 48825
12.

YL3GEA

KO37QM

2534

 

7121

4322

2299

3501

4254

9948

5025

  2691 2859 42380 47213
13. YL2IV KO06MM         9057 7511     10908       27476 27476
14. YL3GY KO26CX     7730  4679 5814     4563         22786 22786
15. YL3FO KO26CW       4517 7909               12426 12426
16. YL2EM KO36QM       11206                   11206 11206
17. YL3CL KO26AV     3990                   3990 3990
18. YL3AFK KO26CX     2230                   2230 2230

Nr.

CALL

WWLOC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Points after 9 months

Total

 points

1.

LY2R KO15VS       36280   38522 32512 45115 49588  44260   39478 285755 285755
 2.

LY2FN

KO14XV

14365

17223   14280 13455  17266 13712 15944  15857 10864 17644  

139746

150600

 3. UA2FT KO04LT   13721       20131 14629    25413 19302 8417 17412 135394 135394
 4. RM1A KO59BU                     17361 28574 45935 45935
 5. LY4TB KO15QW       10182                 10182 10182

432 MHz

Nr.

CALL

WWLOC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Points after 9 months

Total

 points

1.

YL2AJ

KO16OX

16337

20203 18305  17464

15797

19557 17253

19146

22921    

 

166983 166983

2.

YL2OK

KO37AS

11510

  11573  13881 16439 14326 16882  

20896 

19492 17619   142618 142618
 3. YL2GD KO37ML       25592         31865  37682     95139 95139
 4. YL3IQ KO17OD 2552 6202  5006  8106 8923 9927 13095 8017  11684 12857 7240   86051 93609
 5. YL2OW KO26WL         12640 10183 12504 12052  11154 16847     75380 75380
 6. YL2GP KO27AA 1104 3737 3759 2954 3228 4945 8511 4540 7911 4033     43618 44722
 7. YL2QW KO17OD     3653 5347   5521 8136           22657 22657

8.

YL2FZ KO37QI     2062 2081           5246     9389 9389
 9. YL3GY KO26CX   1578 1666  1581                 4825 4825
10.

YL3GEA

KO37QM

521

1298   540

 

   

 

  519     2878 2878
11. YL3HC KO35HT       1346                 1346 1346

Nr.

CALL

WWLOC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Points after 9 months

Total

 points

1.

LY2R

KO15VS

13733

  16372 17396 17004 20593   20570 21634 35477    

162749

162749

2.

LY2FN

KO14XV

4072

 3243 7381 6270     14828   15188   12446  

63428

63428

 3. R1DM KO49WP                      6005   6005 6005
 4. UA1ANA KO59EW                      4757   4757  4757
 5.  R1AO KO70TG                     4678   4678 4678
 6. RA1AJW KO59DU                     3484   3484 3484
 7.  LY4TB KO15QW       2856                 2856 2856
  8. RD3FD KO95CO                     2338   2338 2338

1296 MHz

Nr.

CALL

WWLOC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Points after 9 months

Total

 points

 1. YL2AJ KO16OX   3205 8543 13115 10503 17107   14863 13243  16237     96816 96816
 2.

YL2GD

KO37ML

1352

4609   11333

 

  6322

16108

     

6904

46628

46628

3.

YL2OW KO26WL         6168 8248 4259 8807 5180  9347     42009 42009
  4. YL2FZ KO37QI 1307 525  525 2128     2699 3454 1941        12579 12579

Nr.

CALL

WWLOC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Points after 9 months

Total

 points

1.

LY2R KO15VS

11642

10399 13923 23090

18463

20209 20606

22460

22532  22899 19041

15873

185163

221127

  2. LY2FN KO14XV       4098   3370 3824 5104 5270 9660     31326 31326

2007. gada rezultāti      2008. gada rezultāti      2009. gada rezultāti      2010. gada rezultāti     2011. gada rezultāti   2012. gada rezultāti

Uz galveno LRAL lapu