LRAL.LV e-pasta ziņu grupas VISI
apraksts un noteikumi

Ja zemāk tekstā nerādās e-pasta adreses, Interneta pārlūkprogrammā jāieslēdz JavaScript atbalsts (kā?)

Ievads

Lai sniegtu iespēju centralizētai informācijas apmaiņai starp Latvijas radio amatieriem Internetā, ir izveidota e-pasta ziņu grupa .

Saturs

Pamata jautājumi

Kas var pierakstīties
Kā pierakstīties
Kā atrakstīties
Kā nosūtīt vēstuli grupas dalībniekiem
Kā saņemt vēstules
Kur atrast vēstuļu arhīvu
Kas ir un nav atļauts ziņu grupā
Kam prasīt, ja te nav atbildes

Jautājumi par sarežģītāku ziņu grupas funkcionalitāti

Dažādi vēstuļu saņemšanas režīmi
Parastais jeb FEED režīms
DIGEST režīms
INDEX režīms
NULL režīms
Kas tās par vēstulēm ar tēmu 'UZMANĪBU!'

 

Kas var pierakstīties

Latvijas radioamatieri vai cilvēki, kam interesē ar radio amatierismu saistītas tēmas un Latvijas radio amatieru "virtuve".
Sarakste notiek pamatā latviski, retāk krieviski. Gadās arī kādi citāti angliski.

Kā pierakstīties ziņu grupai

1) No e-pasta adreses, kuru vēlaties pierakstīt ziņu grupai, jānosūta tukša vēstule uz adresi .

2) Atbildē tiks saņemta vēstule, kas vēstules tēmā (Subject) un pašā vēstulē saturēs ciparisku paroli, kura vēlāk var noderēt.

3) Uz šo vēstuli jānosūta vienkārša atbilde (izmantojot Reply funkciju), nemainot vēstules tēmu (Subject) (tajā jāsaglabājas cipariskajai parolei)

4) Saņemsiet "Ievada vēstuli", kas apstiprinās, ka pierakstīšanās ir sekmīga

2. un 3. solis nepieciešams, lai pasargātos no tā, ka tiek pierakstītas svešas e-pasta adreses.

Ja tas ir pārāk sarežģīti, sūtiet e-pastu uz adresi un aprakstiet savu sāpi. Administrators pierakstīs Jūsu adresi Jūsu vietā.

Piezīmes:

* jaunpienācēju pirmā vēstule prasīs grupas administratora apstiprinājumu, pirms tā tiks nosūtīta grupas dalībniekiem. Turpmākas vēstules varēs tikt sūtītas bez apstiprinājuma. Tas nepieciešams, lai zināmā mērā pasargātu grupas dalībniekus no SPAM vēstulēm.

** Ja radīsies nepieciešamība (pasargāt ziņu grupu no personām, kuru mērķi neatbilst Ievadā minētajiem vai kuru dalība ziņu grupā ir pārtraukta "Kas nav atļauts" sadaļā minētajos gadījumos), var tikt ieviesta pierakstīšanās tikai ar grupas administratora apstiprinājumu. Šādā gadījumā šī instrukcija tiks papildināta.

Kā atrakstīties no ziņu grupas, lai turpmāk nesaņemtu vēstules

1) No e-pasta adreses, kura ir pierakstīta ziņu grupai un kuru vēlaties atrakstīt, nosūtiet tukšu e-pastu uz adresi

2) Atbildē tiks saņemta vēstule, kas Subjectā un pašā vēstulē saturēs ciparisku paroli

3) Uz šo vēstuli jānosūta vienkārša atbilde (izmantojot Reply funkciju), nemainot vēstules Subject (tajā jāsaglabājas cipariskajai parolei)

4) Saņemsiet "Atvadu vēstuli", kas apstiprinās, ka atrakstīšanās ir sekmīga

2. un 3. solis nepieciešams, lai pasargātos no tā, ka tiek atrakstītas svešas e-pasta adreses.

Ja tas ir pārāk sarežģīti, sūtiet e-pastu uz adresi un aprakstiet savu sāpi. Administrators atrakstīs Jūsu adresi Jūsu vietā.

Kā nosūtīt vēstuli grupas dalībniekiem

Jāsūta vēstule uz adresi .

Ja vēstule tiek sūtīta no e-pasta adreses, kas ir pierakstīta ziņu grupā, tā tiks bez aizkavēšanās izsūtīta visiem grupas dalībniekiem vai iekļauta nākamajā kopsavilkumā dalībniekiem, kas pierakstījušies kādā no kopsavilkumu režīmiem.

Ja vēstule tiek sūtīta no e-pasta adreses, kas nav pierakstīta ziņu grupā, vēstule tiks ievietota gaidīšanas rindā un tiks izsūtīta grupas dalībniekiem pēc grupas administratora manuāla apstiprinājuma, kas var būt ātri, bet var gadīties, ka paiet diena vai vairākas. Šī apstiprināšana nepieciešama, lai pasargātu grupas dalībniekus no SPAM vēstulēm.

Iepriekš aprakstītā ierobežojuma dēļ var rasties aiztures vēstules nosūtīšanā dalībniekiem, kas ziņu saņemšanai un sūtīšanai izmanto vairākas vai dažādas adreses, bet ziņu grupā pierakstīta tikai viena adrese.

Ja vēlaties pierakstīt ziņu grupai vairākas adreses gan sūtīšanas, gan saņemšanas režīmā, no abām adresēm jāatkārto Pierakstīšanās sadaļas soļi.

Gadījumos, kad cilvēks vēlas sūtīšanai izmantot vairākas e-pasta adreses (privātā, darba utmldz), bet ziņas saņemt tikai uz vienu adresi, tad papildus sūtīšanai izmantojamo adresi jāpieraksta grupai NULL režīmā.

Kā saņemt vēstules

Vēstules pienāks uz pierakstīto e-pasta adresi kā parastas e-pasta vēstules.

Tas, vai Jūs saņemsiet katru ziņu grupai sūtītu vēstuli atsevišķi vai kopsavilkumu veidā vienreiz dienā, atkarīgs no režīma, kādā e-pasta adrese pierakstīta ziņu grupai.

Pēc noklusēšanas visas e-pasta adreses pierakstītas ziņu grupai FEED režīmā, kad katru ziņu grupas vēstuli dalībnieks saņem atsevišķi un uzreiz, tikko tā iesūtīta ziņu grupas serverī (izņemot vēstules, kas sūtītas no ziņu grupai nepiederošām e-pasta adresēm).

Kur atrast vēstuļu arhīvu

To var atrast šeit: https://mail.lral.lv:9100/Lists/visi/List.html
username jāievada sava e-pasta adrese, kura ir pierakstīta grupai, bet kā parole ciparu virkne, kuru saņēmāt pierakstoties ziņu grupai.

Ja parole nav zināma, to var iegūt nosūtot no pierakstītās e-pasta adreses tukšu vēstulīti uz adresi

Glabājamais arhīvs automātiski dzēsīsies sasniedzot 30 MB lielumu vai 1000 vēstules. Tātad vēstules tur nebūs mūžīgi pieejamas un ar to jārēķinās.

Kas ir un nav atļauts ziņu grupā

Ziņu grupā primāri tiek diskutēts par tēmām, kurām ir sakars ar radio amatierismu. Atkāpes no tematikas ir pieļaujamas, ja tām ir izņēmuma raksturs (šajā sakarā veiktās aptaujas rezultāti).

Ar radio amatierismu nesaistītās vēstules, kurām jābūt ar izņēmuma raksturu, autoram ir īpaši jāmarķē. To veic vēstules temata (Subject) lauka sākumā rakstot "Beztēma".

Nav atļautas vēstules, kas satur rupjības, apvainojumus, "žulti", nekonstruktīvu kritiku.

Centīsimies ziņu grupai neadresēt vēstules, kas pēc būtības adresētas tikai 1 līdz 3 grupas dalībniekiem un uz pārējiem neattiecas (šādos gadījumos vēstules var sūtīt tieši).

Uz ziņu grupu nesūtām failus, kas lielāki par 800 kB.

Par ļaunprātīgu vai atkārtotu neievērošanu iespēja izmantot ziņu grupu var tikt liegta.

Dažādi vēstuļu saņemšanas režīmi

Pateicoties ziņu grupas programmatūrai katram grupas dalībniekam ir iespējams izvēlēties savai e-pasta adresei vienu no 4 ziņu grupas vēstuļu saņemšanas režīmiem. Ziņu grupas dalībnieki paši var izvēlēties un pārslēgties no viena režīma uz otru. Par katru no 4 režīmiem apraksts ir zemāk. Noklusētais režīms ir zemāk aprakstītais FEED režīms.

FEED režīms

Šis režīms pēc noklusēšanas tiek ieslēgts ziņu grupas dalībniekiem, ja pierakstoties tiek izmantota adrese vai .

Šajā režīmā katra ziņu grupas vēstule tiek nosūtīta dalībniekam uzreiz tikko tā saņemta ziņu grupā (vai pēc administratora akceptēšanas, ja vēstule sūtīta no e-pasta adreses, kas nav pierakstīta ziņu grupā).

Šis režīms nodrošina visoperatīvāko vēstuļu saņemšanu.

Lai ieslēgtu šo režīmu, no pierakstītās e-pasta adreses jānosūta tukša vēstule uz adresi . Tālāk jāizpilda Pierakstīšanās sadaļas punkti no 2. līdz 4.

DIGEST režīms

Ieslēdzot šo režīmu, vēstule netiks saņemta uzreiz tikko tā pienākusi ziņu grupā. Tā vietā vienreiz dienā vai biežāk (ja pienākušas 50 jaunas vēstules vai to summārais lielums pārsniedz 300 kB) dalībniekam tiks izsūtīts kopsavilkums par jaunām vēstulēm kopš iepriekšējā kopsavilkuma. Kopsavilkumam pielikumā tiks pievienotas visas jaunās vēstules.

Šis režīms nodrošina iespēju nesekot līdzi diskusijai nepārtraukti, bet saņemt visu informāciju par diskusijām vienreiz dienā vai nedaudz biežāk.

Šo režīmu var ieteikt dalībniekiem, kam biežas vēstules traucē citus pienākumus vai darbus. Jāpiezīmē, ka šīs ziņu grupas diskusijas visbiežāk nav sevišķi spraigas, tādēļ iespējams pienākošo vēstuļu biežums vairumam dalībnieku neliksies traucējošs.

Lai ieslēgtu šo režīmu, no pierakstītās e-pasta adreses jānosūta tukša vēstule uz adresi . Tālāk jāizpilda Pierakstīšanās sadaļas punkti no 2. līdz 4.

INDEX režīms

Īsumā - tas pats kas DIGEST režīms, tikai kopsavilkuma vēstulei netiek pievienotas pašas vēstules. Kopsavilkuma vēstule satur tikai vēstuļu virsrakstus - no kā un tēma (Subject). Pašas vēstules var apskatīt ziņu grupas Arhīvā

Ieslēdzot šo režīmu, vēstule netiks saņemta uzreiz tikko tā pienākusi ziņu grupā. Tā vietā vienreiz dienā vai biežāk (ja pienākušas 50 jaunas vēstules vai to summārais lielums pārsniedz 300 kB) dalībniekam tiks izsūtīts kopsavilkums par jaunām vēstulēm kopš iepriekšējā kopsavilkuma. Kopsavilkums saturēs tikai pamatinformāciju par vēstuli - sūtītāju un vēstules tēmu (Subject).

Šis režīms ir piemērots dalībniekiem, kuriem ir lēns Interneta pieslēgums. Tiek saņemta viena neliela vēstule un tālāk, ja vēstuļu tēmas vai sūtītāji ieinteresē, var ieiet ziņu grupas arhīvā un izlasīt pilnus interesējošo vēstuļu tekstus.

Lai ieslēgtu šo režīmu, no pierakstītās e-pasta adreses jānosūta tukša vēstule uz adresi . Tālāk jāizpilda Pierakstīšanās sadaļas punkti no 2. līdz 4.

NULL režīms

Uz e-pasta adresi, kas pierakstīta ziņu grupā NULL režīmā, netiks sūtītas vēstules no ziņu grupas. Bet atšķirībā no adresēm, kas vispār nav pierakstītas ziņu grupai, no šīs adreses sūtītās vēstules tiks piegādātas grupas dalībniekiem bez aiztures, negaidot administratora apstiprinājumu.

Šis režīms noder, kad grib izmantot atsevišķu papildus e-pasta adresi tikai ziņu sūtīšanai (piemēram no darba e-pasta), bet negrib uz šo adresi saņemt ziņas no ziņu grupas.

Lai ieslēgtu šo režīmu, no šīs tikai sūtīšanai paredzētās e-pasta adreses jānosūta tukša e-pasta vēstule uz adresi  un pēc tam jāievēro punkti 2 līdz 4 no Pierakstīšanās sadaļas

Kas tās par vēstulēm ar tēmu 'UZMANĪBU!'

Gadījumā, ja ziņu grupas pasta serverim (LRAL) neizdodas nosūtīt ziņu uz kāda dalībnieka e-pasta adresi, serveris fiksē, ka ir bijusi problēma, un stundu vairs nemēģina uz šo adresi sūtīt vēstules.

Vienreiz dienā uz šādām problemātiskajām e-pasta adresēm programmatūra mēģina nosūtīt paziņojumu, kurā informē, ka vienu vai vairākas ziņu grupas vēstules nav izdevies nosūtīt.

Gadījumā, ja neizdodas nosūtīt 20 vēstules pēc kārtas, tad programmatūra šādu e-pasta adresi no ziņu grupas automātiski atraksta, jo uzskata, ka adrese pārstājusi eksistēt.

Lai nonullētu problēmu skaitītāju un izvairītos no automātiskas adreses atrakstīšanas, uz saņemto paziņojumu ar tēmu (Subject) "UZMANĪBU!" ir jāaizsūta atbildes vēstule (jāveic Reply), nemainot vēstules tēmu (Subject).

Kam prasīt, ja te nav atbildes

Sūtiet jautājumus uz adresi

Uz galveno LRAL lapu