Diploms "Dobele"

ENG  RUS

Lai popularizētu un veicinātu mūsu pilsētas atpazīstamību, mēs Dobeles puses radioamatieri izveidojām diplomu „DOBELE”.

Lai iegūtu diplomu, jānodibina vismaz 3 radio sakari ar Dobeles pilsētas un novada radioamatieriem.

No Dobeles pilsētas un novada strādā:

Diplomam ieskaita QSO sākot no 01.01.2014.

Atkārtotie QSO der uz dažādiem diapazoniem.

Novērotājiem diplomu izsniedz uz analoģiskiem noteikumiem.

Diploms bez maksas elektroniskā veidā.

Pieteikumus (izrakstu no žurnāla, bez QSL) sūtīt Andrim/YL2QK pa epastu vai