Kā pagarināt vai saņemt radioamatiera radiostacijas atļauju

 1. Ja vēlaties saņemt vai pagarināt radioamatieru atļauju, tad nepieciešams iesniegt rakstisku pieprasījumu. Veidlapa pieejama vietnē: https://www.vases.lv/lv/content/radioamatieru-atlaujas. Iesniedzot pieprasījumu, lūdzam ņemt vērā, ka iesniegumu izskatīšanas termiņš ir 30 dienas un iesniegumi tiek izskatīti pieprasījumu saņemšanas kārtībā.

 2. Pieprasījumu jāparaksta paraksttiesīgajai personai - pašrocīgi, vai ar drošu elektronisko parakstu. Ja paraksta pilnvarotā persona, tad pieprasījumam jāpievieno pilnvaras kopija. Pieprasījumu aicinām parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz vases@vases.lv.

 3. Pieprasījumā papildus norādiet, kā vēlaties saņemt sagatavoto atļauju – pa pastu (norādiet adresi), pa e-pastu (norādiet e-pasta adresi), personiski vai ar jūsu apmaksāta ziņneša starpniecību (norādiet tālruņa numuru, kur zvanīt, kad atļauja gatava).

 4. Iesniedzot atļaujas pieprasījumu, tam pievienojiet arī maksājuma apliecinājuma kopiju. Informācija par izmaksām pieejama vietnē: https://www.vases.lv/lv/content/cenraza-piemerosana-radioamatieru-dienests

 5. VAS Elektroniskie Sakari (VAS ES) rekvizīti atrodami VAS ES mājas lapā.

 6. Maksājuma uzdevuma tekstā norādiet:
  · Ja maksājat par lietošanas atļauju: Vārds, Uzvārds, amatieru atļauja YLXXX.
  · Ja maksājat par ierīkošanas atļauju: Vārds, Uzvārds, amatieru stacijas ierīkošana

 7. Kad atļauja būs sagatavota, tā tiks Jums nodota Jūsu izvēlētajā veidā.

(informācija atjaunota 6.Mar.2022 balstoties uz instrukcijām no VAS ES saņemtā epastā par atļaujas pagarināšanu)

Uz LRAL galveno lapu