Kā pagarināt vai saņemt radioamatiera radiostacijas atļauju

 1. VAS Elektroniskie Sakari (VAS ES) mājas lapā atrod VAS ES bankas rekvizītus

 2. Veic maksājumu 17,73 EUR apmērā uz vienu no VAS ES norēķinu kontiem. Atļauju var pagarināt uz laiku līdz 5 gadiem. Cena nemainās, ja atļauju pagarina uz 1 gadu vai uz 5 gadiem. Maksājums atbilstoši MK noteikumiem:
  https://www.vases.lv/lv/content/cenraza-piemerosana-radioamatieru-dienests

  Maksājuma uzdevuma tekstā norāda savu saukli. Piemēram: par radioamatiera radiostacijas atļauju, YL4XXX
  Naudu par atļaujas pagarināšanu nesūtiet vēstulē!

 3. Jāaizpilda radioamatieru atļaujas pieprasījumu, kas atrodas vietnē https://www.vases.lv/lv/content/radioamatieru-atlaujas.
  Pieprasījumā norādiet, kā vēlaties saņemt sagatavoto atļauju – pa pastu (norādot adresi), pa e-pastu (norādot e-pasta adresi) vai personiski (norādot tālruņa numuru, pa kuru paziņot, kad atļauja sagatavota).

 4. Pieprasījumam pievienojiet maksājuma apliecinājuma kopiju.

 5. Elektroniski aizpildītu pieprasījumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai pieprasījuma formu izdrukā, aizpilda un paraksta ar personīgo parakstu.
  Lai paātrinātu pieprasījuma saņemšanu, aicinām pieprasījumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi: vases@vases.lv. Ja pieprasījums izveidots papīra formā, to nosūta uz VAS ES adresi: VAS "Elektroniskie sakari", Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010

 6. Kad atļauja būs sagatavota, tā tiks Jums nodota Jūsu izvēlētajā veidā.

(informācija atjaunota 16.Feb.2021)

Uz LRAL galveno lapu