VK1WJ,Valdis Jirgens ar kundzi Zigrīdu Austrālijā, Kanberā.


  Valda antenas un jaukā hobija stūrītis. Uz sadzirdēšanos draugi... 73!