Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto īsviļņu sacensību 80m diapazonā nolikums

Rezultāti: 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010  2009  2008   2007   2006

Latvijas Radioamatieru līga aicina Latvijas radioamatierus dalībai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajās īsviļņu sacensībās 80 m diapazonā

Sacensību rīkotājs - Latvijas Radioamatieru līga.

Mērķis - noteikt sacensību uzvarētājus, veicināt interesi par īsviļņu sacensībām, pilnveidot sacensību darba prasmi.

Dalībnieki – visi Latvijas radioamatieri.

Sacensības notiek - katra gada 18. novembrī no 08.00-10.59 pēc vietējā laika piecās tūrēs:

1. 08:00 – 08:29 CW / SSB;
2. 08:30 – 08:59 CW / SSB;
3. 09:00 – 09:29 CW / SSB;
4. 09:30 – 09:59 CW / SSB;
5. 10:15 – 10:59 FT8.

Frekvences un tehniskie noteikumi:

 • CW – 3515-3580 kHz;
 • SSB – 3605-3650 kHz;
 • FT8 – 3577 kHz.

Raidītāju izejas jauda: ≤100 W.

Speciālos un viena burta sacensību izsaukuma signālus lietot nav atļauts.
 

 

Dalībnieku klases:

 • A - viens operators, CW + SSB;
 • B - viens operators, CW;
 • B1 - viens operators, CW, raidīšana ar rokas telegrāfa atslēgu;
 • C - viens operators, SSB;
 • D - viens operators, FT8;
 • E - vairāku operatoru stacijas, visi darba veidi, viens izstarotais signāls.

FT8 tūre ir atsevišķas sacensības, dalībnieki, kas startē FT8 darba veidā, var startēt arī kādā no A, B, vai C klasēm.

Iespējamās klases un klašu kombinācijas:
A; B; B1; C; D; E,
A un D; B, B1 un D; C un D.

Kontroles numuri, izsaukums:

CW un SSB tūrēs QSO kārtas numurs un divi burti, kas apzīmē Latvijas vai Rīgas pilsētas radioamatieru rajonu (piemēram, 001 LM) (rajonu saraksts) . RST var raidīt, bet tas kontroles numurā neietilpst un atskaitē nav jānorāda (piemēram, 599 001 LM).
CW un SSB tūrēs sakaru numerācija ir nepārtraukta, neatkarīgi no darba veida, un sākas ar 001.
FT8 tūrē sakari bez kārtas numuriem, ikdienas sakaru veidā.
Izsaukums CW – „CQ YL”; SSB – „Visiem YL”; FT8, piemēram – „CQ YL YL1AA KO26”

Punkti:

Katrs QSO, neatkarīgi no darba veida dod vienu punktu.

Ar katru radiostaciju katrā tūrē var nodibināt vienu QSO katrā darba veidā.

Reizinātājs:

Katrs Latvijas un Rīgas radioamatieru rajons dod vienu reizinātāju katrā tūrē (izņemot FT8 tūri) neatkarīgi no darba veida. Rajons, no kura strādā radiostacija, reizinātāju nedod.
FT8 tūrē reizinātājs ir QTH – lokatora kvadrāts, piemēram, KO26.

Rajonu apzīmējumi: (karte)

AI - Aizkraukles rajons JP - Jēkabpils rajons RR - Rīgas rajons
AU - Alūksnes rajons KV - Krāslavas rajons RE - Rēzeknes rajons
BA - Bauskas rajons KG - Kuldīgas rajons SD - Saldus rajons
BV - Balvu rajons LI - Liepājas rajons TS - Talsu rajons
CE - Cēsu rajons LM - Limbažu rajons TU - Tukuma rajons
DG - Daugavpils rajons LU - Ludzas rajons VK - Valkas rajons
DO - Dobeles rajons MD - Madonas rajons VE - Ventspils rajons
GU - Gulbenes rajons OE - Ogres rajons VR - Valmieras rajons
JE - Jelgavas rajons PR - Preiļu rajons  

Rīgas pilsētas rajoni: (karte)

RC - Centra rajons RK - Kurzemes rajons RV - Vidzemes priekšpilsēta
RG - Zemgales priekšpilsēta RL - Latgales priekšpilsēta RZ - Ziemeļu rajons

Kopējais rezultāts: 

Kopējo rezultātu skaita atsevišķi pirmajām četrām tūrēm (CW/SSB), un atsevišķi FT8 tūrei.

 • CW/SSB rezultāts = (punktu summa četrās tūrēs) x (reizinātāju summa četrās tūrēs).

 • FT8 rezultāts = (punktu summa FT8 tūrē) x (reizinātāju skaits FT8 tūrē).
   

Vērtēšana:

Sacensību dalībnieku rezultātus vērtē pēc lielākā kopējā punktu skaita atsevišķi CW/SSB tūrēs un atsevišķi FT8 tūrē.

Tiesājot tiek elektroniski salīdzināti QSO dati iesaistīto dalībnieku atskaitēs.

Sistemātiskas kļūdas (piemēram, raidītā kārtas numura nobīde vairākiem secīgiem QSO, būtiska laika nobīde visu sacensību laikā) tiek mēģināts atklāt un labot pirms gala rezultātu iegūšanas. QSO var tikt anulēti (izskatot LRAL valdē) dalībniekam, kurš pieļāvis sistemātisko kļūdu, bet netiek anulēti korespondentiem.

Abiem korespondentiem QSO netiek ieskaitīts, ja:

 1. dalībnieku atskaitēs nesakrīt raidītais vai uztvertais kārtas numurs vai rajons (FT8 - kvadrāts);

 2. dalībnieku atskaitēs nesakrīt darba veids;

 3. ir kļūda uztvertajā izsaukuma signālā;

 4. QSO laiks korespondentu atskaitēs atšķiras vairāk par trim minūtēm.

Korespondentam radiosakars netiek ieskaitīts:

 1. ja nav atbilstoša QSO korespondenta atskaitē;

 2. ja sacensību dalībnieks nav atsūtījis atskaiti, visiem korespondentiem QSO ar šo dalībnieku netiek ieskaitīti;

 3. ja vienam no korespondentiem QSO ir ārpus sacensību laika, bet otram korespondentam QSO ir sacensību laikā, QSO netiek ieskaitīts tam, kuram QSO ir ārpus sacensību laika;

 4. ja FT8 tūres laikā ir CW/SSB QSO, vai CW/SSB tūres laikā FT8 QSO - tas netiek ieskaitīts. Otram korespondentam, ja tūres un darba veida atbilstība ir ievērota, QSO tiek ieskaitīts

 5. uz tūru laika robežas esoši QSO tiek vērtēti katram dalībniekam neatkarīgi. Ja vienam dalībniekam ir atkārtots QSO ar vienu korespondentu vienā darba veidā tūres laikā, tas netiek ieskaitīts. Turpretī, ja otram dalībniekam katrs QSO ir savā tūrē, tad šim dalībniekam abi QSO tiek skaitīti. Ieteikums – pirms atskaites nosūtīšanas pārbaudiet savu atskaiti un izlabojiet pamanītās kļūdas;

 6. ja QSO netiek ieskaitīts, tas nozīmē, ka par QSO punktus nepiešķir un šis QSO reizinātāju nedod.

Dalībnieku pārbaudītās atskaites tiek publicētas kopā ar sacensību rezultātiem.

Vienāda apstiprināto punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam ar labāku QSO apstiprināšanās procentu.
 

Atskaites:

Atskaites iesniegšanas kalpo kā apliecinājums, ka dalībnieks ir ievērojis sacensību nolikumu un radioamatieru ētiku.

Atskaites var iesniegt tikai elektroniski. Elektronisko atskaiti iesniedz Cabrillo formātā, vai citā teksta formātā, kur informācija par katru QSO ir vienā rindā, kas satur datumu, laiku (ļoti vēlams GMT laika joslā, kā jebkurās citās sacensībās), darba veidu, abus izsaukuma signālus, raidīto un uztverto QSO kārtas numuru un rajonu apzīmējumu. Atskaiti veido hronoloģiskā secībā.

Atskaites iesniedz 14 dienu laikā pēc sacensībām, sūtot uz adresi: . Nosūtāmo datņu nosaukumā jābūt stacijas izsaukuma signālam.
FT8 QSO raidīto un uztverto QSO kārtas numuru un rajonu apzīmējumu vietā norāda uztverto un raidīto 4 zīmju WW-lokatora apzīmējumu.

Kā noformēt elektronisko atskaiti, skatīt šeit

Elektroniskajai atskaitei jāsatur sekojoša vispārēja informācija:

 • sacensību nosaukumu (Proklamesana Test)

 • izsaukuma signālu;

 • klasi (klases), kurā(s) piedalās, (skat. Iespējamās klašu kombinācijas augstāk);

 • vairāku operatoru stacijas norāda visus operatorus (E klase);

 • kontaktinformācija (pasta adrese, vēlama e-pasta adrese).

Apbalvošana:

Klasēs, kurās ir vismaz 5 dalībnieki, 1., 2. un 3. vietas ieguvējs tiek apbalvots ar atbilstošas pakāpes medaļu un diplomu.

Ja klasē startē mazāk nekā 5 dalībnieki, pirmās vietas ieguvējs saņem diplomu.

Ieteikumi programmatūrai:

LRAL rekomendē izmantot bezmaksas programmu N1MM contest logger (http://www.n1mm.com).

Darbam CW/SSB:

1. Instalējiet N1MM Logger+ vai N1MM Classic (jaunāko versiju);
2. Lejupielādējiet arhīva failu YL_80_udc.zip. .zip failu atarhivēšanai var izmantot bezmaksas programmatūru 7Zip. Tajā esošo failu YL_80.udc ielieciet UserDefinedContests, kas atrodas:

 • mapē "N1MM logger", ja izmantojat N1MM Classic,
 • apakšmapē "N1MM Logger+", kas atrodas mapē "My Documents" vai "Documents", ja izmantojat „N1MM Logger+”.

3. Lejupielādējiet arhīva failu YL_80_sec.zip. Tajā esošo failu YL_80.sec ievietojiet klasiskā N1MM gadījumā "N1MM logger" mapē, vai N1MM+ gadījumā - apakšmapē "SupportFiles", kas ir mapē "N1MM Logger+", kas savukārt, atrodas mapē "My Documents" vai "Documents";
4. Atveriet programmu, tad File-> New log in database->YL_80;
5. Atvērtajā jaunā kontesta konfigurācijas logā spiežam uz Import section list;
6. "Sent Exchange" logā atstājiet 001, bet Pr vietā ierakstiet sava rajonu divu burtu saīsinājumu.

Programma pazīst 30 minūšu periodus, Latvijas rajonus, atkārtotos QSO.

Dalībnieka klase Cabrillo formāta atskaitē pirms sūtīšanas tiesāšanai jāizlabo atbilstoši nolikumam (skat. paraugu), izmantojot teksta redaktoru (piemēram, Notepad vai Wordpad).

Darbam FT8:

1. solis tāds pats kā augstāk aprakstītajā CW/SSB gadījumā (ja tas jau izdarīts, atkārtot nevajag);
2. N1MM sakam New Log in database un izvēlamies "CQWWVHF" sacensības, kas beigās ģenerēs korektu Cabrillo;
3. Sent exchange vietā ierakstiet savu kvadrātu (piemēram, KO26);
4. lejupielādējiet programmu, kas atbalsta FT8 darba veidu, piemēram, WSJT-X, MSHV vai kādu citu un konfigurējiet atbilstoši stacijai un izmantotajām iekārtām;
5. konfigurējiet QSO datu sūtīšanu no FT8 darba programmas uz N1MM (pamācība kā), atskaites sagatavošanai, vai izmantojiet citu programmu, kas sagatavo Cabrillo formāta atskaiti;
6. Dalībnieka klase Cabrillo atskaitē pirms sūtīšanas tiesāšanai jāizlabo atbilstoši nolikumam (skat.  paraugu) izmantojot teksta redaktoru (piemēram, Notepad vai Wordpad).

Alternatīvs variants izmantojot DXLog

1. Jāielādē fails YL_18_NOVEMBRIS.zip
2. Tajā esošais YL_18_NOVEMBRIS.txt fails jāievieto mapē  …/Program Files/DXlog/Contests vai ../Users/…/AppData/Roaming/DXlog/Contests (šis ir "hidden" folderis)