2017. gada LR proklamēšanas 99. gadadienai veltīto īsviļņu sacensību 80m diapazonā dalībnieku atskaites

Dalībnieku atskaites sakārtotas pēc alfabēta

Faili satur informāciju par pieteiktajiem, apstiprinātajiem rezultātiem, kā arī informāciju par QSO.

QSO rindās kolonas ir sekojošas:

Laiks GMT Darba veids Tūres nr. Savs Call TX NR TX RAJ Korespondenta CALL RX NR RX RAJ Punkti par QSO Ir/nav reizinātājs Komentāri par kļūdām, ja ir

Kļūdu skaidrojumi lapas beigās

YL1VA
YL1XN
YL1YI
YL1ZS
YL1ZT
YL2AJ
YL2AO
YL2AQ
YL2BJ
YL2BM
YL2CI
YL2CP
YL2CV
YL2EM
YL2FD
YL2GD
YL2GUV
YL2GVC
YL2HC
YL2II
YL2IP
YL2JR
YL2KN
YL2KO
YL2LD
YL2MW
YL2ON
YL2PA
YL2PJ
YL2QG
YL2QV
YL2SM
YL2VW
YL3AJA
YL3AJT
YL3AKB
YL3AKM
YL3AKW
YL3AX
YL3DQ
YL3ES
YL3FW
YL3GAO
YL3GAZ
YL3GED
YL3GI/P
YL3GQ
YL3GU
YL3GY
YL3HE

Kļūdu iemeslu skaidrojumi

DUPE Atkārtots sakars
UZTV RAJ Nepareizi uztverts korespondenta raidītais rajons
UZTV NR Nepareizi uztverts numurs
KORESP KLUDIJIES UZTV RAJ Korespondents nepareizi uztvēris rajonu
KORESP KLUDIJIES UZTV NR Korespondents nepareizi uztvēris numuru
INTERVALS > 3 min QSO laika atšķirība ar korespondenta atskaitē norādīto lielāka par 3 minūtēm
ARPUS SACENSIBU LAIKA Norādītais laiks ir ārpus sacensību laika (sacensības ir no 6:00 līdz 8:29 GMT)
NAV ATSKAITES Nav saņemta atskaite no korespondenta. Ja ir izdevies noskaidrot, ka pielaista kļūda izsaukuma signālā, blakus sekos paskaidrojums
NESAKRĪT DARBA VEIDS Norādītais darba veids neatbilst korespondenta atskaitē norādītajam
NOT IN LOG Tiesāšanas programmai neizdevās atrast atbilstošu sakaru korespondenta atskaitē. Ja ir izdevies noskaidrot, ka korespondents ir kļūdaini uztvēris CALL, blakus sekos paskaidrojums
RTTY TUUREE CITAS MODES QSO Laikā, kad notiek RTTY sacensības, nevar būt QSO citos darba veidos
UZTVERTAIS RAJONS NEEKSISTEE Uztvertais rajons nav starp sacensību nolikumā minētajiem variantiem

Atpakaļ uz 2017. gada LR proklamēšanas gadadienas 80m sacensību rezultātu lapu