Kā cēla YL2BJ SteppIR MonstIR antenu (34 of 39)
Antena iet uz augsu un Saule uz leju
Antena iet uz augsu un Saule uz leju