Malēniešu ceļojums uz Tālavu

jeb kā cēla YL2BJ SteppIR MonstIR antenu. Oktobris, 2008


Palielinat Palielinat Palielinat Palielinat
Kabelis ari Gunaram jastiprina
667 X 500
23 KB
Antena iet uz augsu un Saule uz leju
667 X 500
41 KB
Elementi ir ap 20 m gari
667 X 500
29 KB
Bums ir gandriz 11 m garuma
667 X 500
16 KB
Palielinat Palielinat Palielinat
Verotaji jeb eksperti
667 X 500
77 KB
Tagad visi DX spoti mani
667 X 500
65 KB
K3 YL2BJ
667 X 500
49 KB