Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2020. gada janvāris


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	358	340	1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	345	334	1	YL2KF	318	314
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2GD	338	328	2	YL2MU	303	303
3	YL2SM	344	337	3	YL2BJ	328	324	3	YL2SM	337	333	3	YL2BJ	290	289
4	YL2GD	344	334	4	YL2AP	322	317	4	YL2LQ	335	328	4	YL-RS01	252	251
5	YL2KO	343	336	5	YL2KF	316	311	5	YL3DQ	333	331	5	YL2VW	239	239
6	YL2KF	343	336	6	YL3FT	314	314	6	YL2UZ	331	328	6	YL2TW	236	233
7	YL2LQ	340	333	7	YL-RS01	309	296	7	YL2KF	330	324	7	YL2QV	223	223
8	YL2JN	337	331	8	YL2PP	308	308	8	YL2BJ	329	326	8	YL2GD	202	201
9	YL1XZ	336	336	9	YL2GD	303	298	9	YL2PP	326	326	9	YL3DQ	181	181
10	YL2AP	336	328	10	YL2GQT	301	298	10	YL3FT	326	326	10	YL2GP	170	170
11	YL3DQ	334	330	11	YL2SM	300	299	11	YL2TW	325	320	11	YL2CP	162	162
12	YL2GQT	333	329	12	YL2AG	297	270	12	YL2GQT	323	319	12	YL2PJ	157	157
13	YL2BJ	333	329	13	YL2GUV	291	291	13	YL2GN	322	322	13	YL4U	145	145
14	YL2TW	333	327	14	YL2TW	288	284	14	YL2VW	313	307	14	YL3KW	137	137
15	YL2UZ	332	328	15	YL1ZS	275	275	15	YL1ZS	310	310	15	YL2HX	131	131
16	YL2PP	330	330	16	YL2GN	272	272	16	YL2IP	307	303	16	YL2BR	130	123
17	YL3FT	328	328	17	YL2IP	250	245	17	YL2EC	300	292	17	YL2GUV	116	116
18	YL2GN	325	325	18	YL2VW	245	244	18	YL2PJ	298	290	18	YL2IP	113	113
19	YL2AG	322	314	19	YL3DQ	241	240	19	YL2AG	297	285	19	YL2GTS	113	113
20	YL2IP	320	315	20	YL2PJ	233	229	20	YL2QV	291	291	20	YL3ES	81	81
21	YL-RS01	318	306	21	YL2HX	214	214	21	YL2HX	288	288	21	YL3AKC	72	72
22	YL1ZS	317	317	22	YL2QV	208	208	22	YL-RS01	286	276	22	YL1ZS	69	69
23	YL2VW	317	311	23	YL2EC	198	197	23	YL2BR	233	226	23	YL2AG	62	62
24	YL2PJ	308	300	24	YL2BR	196	189	24	YL2TQ	214	212	24	YL3GED	61	61
25	YL2EC	300	292	25	YL4HQ	161	161	25	YL2AP	211	208	25	YL3FT	40	40
26	YL2GW	295	295	26	YL2AZ	160	160	26	YL4HQ	175	175	26	YL3GV	23	23
27	YL2QV	295	295	27	YL4U	155	153	27	YL4U	167	166	27	YL2SM	12	12
28	YL2HX	294	294	28	YL2LQ	142	142	28	YL2CP	151	151	28	YL2GQT	4	4
29	YL2GUV	291	291	29	YL3GV	130	130	29	YL2PN	150	150	29	YL2AP	3	3
30	YL2BR	253	246	30	YL2CP	108	108	30	YL3AD	97	97	30	YL2GN	3	3
31	YL2DZ	245	245	31	YL2PN	95	95	31	YL2GTS	3	3	31	YL3AD	2	2
32	YL2TQ	214	212	32	YL2GTS	70	69					32	YL2PP	1	1
33	YL2CP	209	209	33	YL3AD	51	51								
34	YL4U	207	205	34	YL3ES	51	51								
35	YL4HQ	193	193	35	YL3KW	36	36								
35	YL2PN	161	161	36	YL2TQ	20	20								
36	YL2AZ	160	160	37	YL3GED	16	16								
37	YL3KW	138	138												
38	YL3GV	130	130												
39	YL2GTS	127	126												
40	YL3AD	107	107												
41	YL3ES	86	86												
42	YL3AKC	72	72												
43	YL3GED	61	61																																	
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

DXCC pa diapazoniem


#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	322	1	YL2SM	320	1	YL2BJ	324	1	YL2BJ	323	1	YL2MU	358
2	YL2KO	304	2	YL3FT	298	2	YL3FT	322	2	YL2MU	316	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	258	3	YL2GD	286	3	YL2GP	321	3	YL2GP	313	3	YL2GP	334
4	YL2BJ	220	4	YL2GP	281	4	YL2MU	311	4	YL2PP	287	4	YL2KF	329
5	YL2VW	201	5	YL2BJ	272	5	YL2SM	308	5	YL2TW	246	5	YL2BJ	328
6	YL2TW	189	6	YL2KO	263	6	YL1XZ	307	6	YL-RS01	244	6	YL3FT	319
7	YL2PP	187	7	YL2PP	257	7	YL2PP	305	7	YL2VW	242	7	YL3DQ	316
8	YL3FT	185	8	YL2VW	248	8	YL2GD	302	8	YL2EC	217	8	YL2GD	315
9	YL2GP	155	9	YL2MU	233	9	YL3DQ	297	9	YL1ZS	205	9	YL2LQ	315
10	YL2MU	140	10	YL2KF	231	10	YL2TW	286	10	YL2KF	204	10	YL2SM	315
11	YL-RS01	135	11	YL2TW	230	11	YL2VW	281	11	YL2LQ	191	11	YL-RS01	310
12	YL2PJ	133	12	YL1XZ	223	12	YL2KF	274	12	YL2HX	181	12	YL2PP	309
13	YL2UZ	129	13	YL1ZS	203	13	YL2UZ	273	13	YL2AG	179	13	YL2VW	298
14	YL1ZS	124	14	YL3DQ	198	14	YL1ZS	252	14	YL2IP	158	14	YL2UZ	297
15	YL1XZ	121	15	YL2UZ	192	15	YL2GN	248	15	YL2SM	152	15	YL2TW	296
16	YL2IP	117	16	YL-RS01	184	16	YL-RS01	246	16	YL2GD	149	16	YL2AG	290
17	YL3DQ	115	17	YL2IP	175	17	YL2KO	245	17	YL2UZ	136	17	YL2GN	286
18	YL2GN	110	18	YL2GN	166	18	YL2GQT	215	18	YL2GN	123	18	YL1ZS	279
19	YL2KF	98	19	YL2GUV	164	19	YL2AG	212	19	YL3FT	115	19	YL2KO	278
20	YL2AP	84	20	YL2PJ	159	20	YL2IP	208	20	YL2GQT	108	20	YL2GQT	277
21	YL4U	79	21	YL2TQ	158	21	YL2EC	205	21	YL3DQ	106	21	YL2AP	267
22	YL2GQT	73	22	YL2EC	154	22	YL2PJ	203	22	YL2CP	104	22	YL2JN	265
23	YL4HQ	64	23	YL2AG	144	23	YL2TQ	170	23	YL3KW	98	23	YL2EC	261
24	YL2TQ	56	24	YL2AP	140	24	YL2AP	165	24	YL2BR	92	24	YL2QV	248
25	YL2AG	55	25	YL2GQT	137	25	YL4U	162	25	YL2QV	76	25	YL2IP	245
26	YL2CP	51	26	YL2CP	117	26	YL2HX	160	26	YL2PJ	66	26	YL2PJ	245
27	YL2LQ	47	27	YL2LQ	116	27	YL2LQ	150	27	YL2PN	46	27	YL4U	178
28	YL2EC	44	28	YL2DZ	110	28	YL4HQ	144	28	YL2CR	37	28	YL2HX	177
29	YL2BR	42	29	YL4U	110	29	YL2JN	126	29	YL3ES	28	29	YL4HQ	173
30	YL3KW	40	30	YL2HX	104	30	YL2BR	124	30	YL2AP	6	30	YL2DZ	170
31	YL2CR	36	31	YL4HQ	102	31	YL2CP	120				31	YL2BR	168
32	YL2GUV	28	32	YL2JN	89	32	YL2DZ	116				32	YL2AZ	142
33	YL3AD	24	33	YL2BR	80	33	YL3KW	95				33	YL2CR	128
34	YL2HX	17	34	YL2GTS	79	34	YL2PN	94				34	YL2CP	122
35	YL2QV	12	35	YL3KW	78	35	YL2QV	85				35	YL3KW	95
36	YL2DZ	10	36	YL3AD	75	36	YL2CR	52				36	YL2PN	87
37	YL3ES	9	37	YL2QV	72	37	YL3ES	49				37	YL2TQ	75
38	YL2PN	6	38	YL3AKC	61	38	YL2AZ	29				38	YL3ES	68
39	YL2AZ	2	39	YL2CR	55	39	YL3AD	26				39	YL3GV	46
40	YL3GV	1	40	YL3GED	50	40	YL3GV	22				40	YL3AD	45
			41	YL2PN	43	41	YL2GUV	10						
			42	YL3ES	40	42	YL2GTS	1						
			43	YL2AZ	28									
			44	YL3GV	24									
				
										

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2BJ	321	1	YL2MU	342	1	YL2BJ	310	1	YL2MU	312	1	YL2AO	124
2	YL2MU	321	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	308	2	YL1XZ	306	2	YL2CP	117
3	YL2GP	315	3	YL2GP	327	3	YL2GP	293	3	YL2GP	303	3	YL2GP	86
4	YL2PP	310	4	YL2BJ	320	4	YL2PP	278	4	YL2BJ	297	4	YL3FT	77
5	YL2EC	270	5	YL2SM	318	5	YL1ZS	233	5	YL2SM	292	5	YL2MU	74
6	YL1ZS	265	6	YL2KF	315	6	YL2EC	217	6	YL2AG	284	6	YL2GD	73
7	YL2KF	262	7	YL2LQ	314	7	YL2GN	216	7	YL2JN	279	7	YL2BJ	72
8	YL2VW	232	8	YL3FT	310	8	YL-RS01	207	8	YL2PP	268	8	YL2QV	55
9	YL-RS01	230	9	YL2PP	303	9	YL2AG	206	9	YL3FT	265	9	YL2EC	53
10	YL2GN	228	10	YL2KO	299	10	YL2LQ	183	10	YL2GQT	264	10	YL2VW	51
11	YL2AG	210	11	YL2GD	297	11	YL2TW	180	11	YL2LQ	259	11	YL3KW	50
12	YL2TW	209	12	YL2GQT	289	12	YL2KF	166	12	YL2GD	254	12	YL2PJ	44
13	YL2HX	199	13	YL3DQ	287	13	YL2IP	143	13	YL2KF	253	13	YL2SM	44
14	YL2LQ	190	14	YL2GUV	285	14	YL2HX	137	14	YL2AP	252	14	YL2BR	42
15	YL2UZ	166	15	YL2JN	284	15	YL2SM	134	15	YL1ZS	246	15	YL2PP	41
16	YL2SM	159	16	YL2AG	283	16	YL2BR	132	16	YL2GUV	245	16	YL2GN	38
17	YL2IP	158	17	YL2TW	275	17	YL2VW	109	17	YL2QV	239	17	YL2GTS	33
18	YL2BR	154	18	YL2UZ	275	18	YL2GQT	92	18	YL2KO	238	18	YL2JN	32
19	YL2GQT	138	19	YL2QV	271	19	YL2UZ	80	19	YL2GN	235	19	YL3GV	26
20	YL2GD	136	20	YL2VW	270	20	YL2PJ	70	20	YL2UZ	235	20	YL3ES	25
21	YL2CP	119	21	YL2GN	269	21	YL2CP	66	21	YL2PJ	231	21	YL2IP	23
22	YL2QV	98	22	YL1ZS	267	22	YL2GD	44	22	YL-RS01	231	22	YL2GUV	21
23	YL3KW	86	23	YL2PJ	263	23	YL3KW	37	23	YL2TW	226	23	YL2TW	15
24	YL2PJ	84	24	YL-RS01	257	24	YL2CR	26	24	YL3DQ	217	24	YL1ZS	14
25	YL3DQ	84	25	YL2EC	255	25	YL2PN	25	25	YL2IP	203	25	YL2KF	13
26	YL2PN	70	26	YL2AP	252	26	YL3FT	24	26	YL2VW	201	26	YL3GED	12
27	YL3FT	57	27	YL2IP	231	27	YL3DQ	23	27	YL2EC	179	27	YL2KO	8
28	YL2CR	42	28	YL2BR	177	28	YL3ES	16	28	YL2DZ	173	28	YL3DQ	6
29	YL3ES	27	29	YL2HX	173	29	YL2AP	5	29	YL2BR	144	29	YL2GQT	1
30	YL2AP	9	30	YL4U	164	30	YL2QV	4	30	YL2HX	138	30	YL2HX	1
31	YL3GV	2	31	YL4HQ	159	31	YL3GV	2	31	YL2CP	129	31	YL2LQ	1
			32	YL2DZ	142				32	YL4U	115			
			33	YL3GV	123				33	YL4HQ	106			
			34	YL2CP	116				34	YL2GTS	99			
			35	YL2TQ	104				35	YL2PN	94			
			36	YL2GTS	100				36	YL2CR	70			
			37	YL2CR	90				37	YL3GV	60			
			38	YL3KW	75				38	YL2TQ	39			
			39	YL2PN	73				39	YL3KW	35			
			40	YL2AZ	52				40	YL3ES	23			
			41	YL3GED	36				41	YL3AD	15			
			42	YL3ES	34				42	YL3GED	11			
			43	YL3AKC	33				43	YL2AZ	8			
			44	YL3AD	28									

Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

WAZ pa diapazoniem


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas

1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2BJ	40
4	YL2BJ	39	4	YL2MU	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2EC	40
5	YL2TW	39	5	YL2PP	40	5	YL2GN	40	5	YL2TW	40	5	YL2GD	40
6	YL2VW	39	6	YL2SM	40	6	YL2GP	40	6	YL2SM	38	6	YL2GN	40
7	YL2PP	38	7	YL2UZ	40	7	YL2IP	40	7	YL2UZ	37	7	YL2GP	40
8	YL3FT	37	8	YL3FT	40	8	YL2KO	40	8	YL2VW	37	8	YL2GQT	40
9	YL2MU	36	9	YL1XZ	39	9	YL2MU	40	9	YL2GD	36	9	YL2IP	40
10	YL1XZ	35	10	YL2BJ	39	10	YL2PP	40	10	YL2KF	36	10	YL2KF	40
11	YL2PJ	32	11	YL2IP	39	11	YL2SM	40	11	YL2EC	34	11	YL2KO	40
12	YL2UZ	32	12	YL2TW	39	12	YL2TW	40	12	YL2IP	34	12	YL2LQ	40
13	YL2GP	30	13	YL2VW	39	13	YL2UZ	40	13	YL2AG	32	13	YL2MU	40
14	YL2IP	29	14	YL2KF	37	14	YL3FT	40	14	YL2GQT	31	14	YL2PP	40
15	YL1ZS	25	15	YL2GN	36	15	YL2EC	39	15	YL2HX	31	15	YL2QV	40
16	YL2GN	23	16	YL2GUV	36	16	YL2GQT	39	16	YL1ZS	30	16	YL2SM	40
17	YL3DQ	23	17	YL3DQ	35	17	YL2KF	39	17	YL2CP	28	17	YL2TW	40
18	YL4U	22	18	YL2GQT	34	18	YL2VW	39	18	YL2LQ	28	18	YL2UZ	40
19	YL2KF	21	19	YL2PJ	34	19	YL2TQ	38	19	YL3FT	28	19	YL2VW	40
20	YL4HQ	18	20	YL2TQ	32	20	YL3DQ	38	20	YL2QV	27	20	YL3DQ	40
21	YL-RS01	17	21	YL-RS01	32	21	YL2PJ	36	21	YL2BR	26	21	YL3FT	40
22	YL2GQT	16	22	YL1ZS	30	22	YL4U	36	22	YL2GN	25	22	YL-RS01	40
23	YL2AG	11	23	YL2CP	29	23	YL-RS01	35	23	YL2PJ	15	23	YL4U	39
24	YL2CP	8	24	YL2EC	29	24	YL1ZS	33	24	YL2PN	14	24	YL1ZS	37
25	YL2LQ	8	25	YL4U	29	25	YL2CP	32	25	YL-RS01	10	25	YL2PJ	37
26	YL2TQ	8	26	YL4HQ	25	26	YL2HX	32	26	YL3ES	7	26	YL2BR	36
27	YL2BR	6	27	YL2AG	24	27	YL4HQ	30				27	YL2HX	36
28	YL2EC	5	28	YL2HX	23	28	YL2LQ	29				28	YL4HQ	35
29	YL2GUV	5	29	YL2LQ	20	29	YL2PN	27				29	YL2CP	33
30	YL2HX	4	30	YL2BR	19	30	YL2BR	26				30	YL2PN	30
31	YL3AD	4	31	YL2GTS	17	31	YL2QV	24				31	YL2TQ	28
32	YL2PN	3	32	YL3AD	17	32	YL3ES	8				32	YL3AD	22
33	YL2QV	3	33	YL2QV	14	33	YL3AD	7				33	YL3ES	17
34	YL3ES	3	34	YL3GED	9	34	YL2GUV	6				34	YL3GV	10
35	YL3GV	1	35	YL2PN	8	35	YL3GV	6						
			36	YL3ES	6	36	YL2GTS	1						
			37	YL3GV	6									
								

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2AG	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2AO	27
2	YL2BJ	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2CP	25
3	YL2BR	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2GD	18
4	YL2EC	40	4	YL2EC	40	4	YL2PP	40	4	YL2GP	40	4	YL2GP	18
5	YL2GP	40	5	YL2GD	40	5	YL2AG	39	5	YL2GQT	40	5	YL3FT	15
6	YL2MU	40	6	YL2GN	40	6	YL2TW	39	6	YL2IP	40	6	YL2BJ	11
7	YL2PP	40	7	YL2GP	40	7	YL2GN	38	7	YL2KO	40	7	YL2MU	10
8	YL2UZ	38	8	YL2GQT	40	8	YL2EC	36	8	YL2MU	40	8	YL2EC	8
9	YL2KF	37	11	YL2GUV	40	9	YL2KF	36	9	YL2QV	40	9	YL2QV	8
10	YL2TW	37	10	YL2IP	40	10	YL2SM	36	10	YL2SM	40	10	YL2VW	7
11	YL2VW	37		YL2KF	40	11	YL2BR	34	11	YL2TW	40	11	YL2GN	6
12	YL2IP	36	12	YL2KO	40	12	YL2HX	34	12	YL2UZ	40	12	YL2PJ	6
13	YL2GN	35	13	YL2LQ	40	13	YL2IP	34	13	YL3FT	40	13	YL2PP	6
14	YL2HX	35	14	YL2MU	40	14	YL2GQT	31	14	YL2BJ	39	14	YL2KO	5
15	YL2GD	34	15	YL2PJ	40	15	YL1ZS	30	15	YL2GUV	39	15	YL2BR	5
16	YL2GQT	34	16	YL2PP	40	16	YL2UZ	27	16	YL2KF	39	16	YL3ES	5
17	YL2SM	34	17	YL2QV	40	17	YL2VW	23	17	YL2PJ	39	17	YL2GUV	4
18	YL2CP	33	18	YL2SM	40	18	YL2PJ	19	18	YL2GN	38	18	YL3GV	4
19	YL1ZS	29	19	YL2TW	40	19	YL2CP	18	19	YL2CP	37	19	YL2GTS	4
20	YL2LQ	25	20	YL2UZ	40	20	YL2GD	18	20	YL1ZS	36	20	YL1ZS	3
21	YL2QV	25	21	YL2VW	40	21	YL2LQ	18	21	YL2LQ	36	21	YL2TW	3
22	YL2PN	23	22	YL1ZS	38	22	YL3FT	14	22	YL2BR	35	22	YL2IP	3
23	YL3FT	23	23	YL3FT	38	23	YL2PN	9	23	YL2PP	35	23	YL2KF	3
24	YL2PJ	19	24	YL4HQ	38	24	YL-RS01	7	24	YL-RS01	35	24	YL3GED	3
25	YL3ES	11	25	YL-RS01	38	25	YL3ES	6	25	YL2VW	34	25	YL2LQ	1
26	YL-RS01	10	26	YL2HX	37	26	YL2QV	4	26	YL2EC	33	26	YL2GQT	1
27	YL3GV	2	27	YL3DQ	37	27	YL3GV	2	27	YL4HQ	33	27	YL2HX	1
			28	YL4U	37				28	YL2HX	32			
			29	YL2BR	36				29	YL4U	31			
			30	YL3GV	36				30	YL2PN	30			
			31	YL2CP	34				31	YL2GTS	25			
			32	YL2TQ	32				32	YL3DQ	24			
			33	YL2GTS	29				33	YL3GV	20			
			34	YL2PN	26				34	YL2TQ	14			
			35	YL3GED	12				35	YL3AD	7			
			36	YL3AD	11				36	YL3ES	5			
			37	YL3ES	10				37	YL3GED	5			
		
				

60m DXCC un WAZ


#	Call		DXCC		#	Call 	WAZ

1	YL-RS-01	74		1	YL2GP	18
2	YL2GP		73		2	YL2CP	17
3	YL2CP		61		3	YL2PP	10
4	YL2PP		47		4	YL2HX	6
5	YL1ZS		26		5	YL2KF	5
6	YL2HX		22		6		
7	YL2KF		19		7		
	
			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2BJ	579	148	39	6	89	98	122	46
3	YL2UZ	515	142	34	5	82	92	114	46
4	YL2GQT	454	152	38	9	51	69	71	25
5	YL-RS01	442	146	34	7	64	78	95	34
6	YL2TW	425	153	40	9	54	70	73	26
7	YL2MF	400							
8	YL2EC	350	152	34	5	53	47	45	14
9	YL2GUV	337							
10	YL2AG	331	70	37	12	39	42	61	18
11	YL2KF	277	55	22	2	24	39	47	9
12	YL2QV	242	67	31	4	29	42	59	10
13	YL3DQ	189	88	14	3	9	32	15	6
14	YL2TQ	167	80	17	3	22	20	16	6
15	YL1ZS	158	71	8	1	15	21	10	4
16	YL2VW	151	28	28	6	18	25	37	9
17	YL2PN	130							
18	YL2HX	111	22	18	5	17	23	22	4


PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2VW	11.02.2020
YL-RS01	05.02.2020
YL2EC	22.01.2020
YL2BJ	07.01.2020
YL2QV	02.01.2020
YL1ZS	01.01.2020
YL2AO	01.01.2020
YL2CP	01.01.2020
YL2GD	01.01.2020
YL2GTS	01.01.2020
YL2GUV	01.01.2020
YL2KF	01.01.2020
YL2MU	01.01.2020
YL2PP	01.01.2020
YL2SM	01.01.2020
YL2TW	01.01.2020
YL3AKC	01.01.2020
YL3DQ	01.01.2020
YL3ES	01.01.2020
YL3FT	01.01.2020
YL3GED	01.01.2020
YL3KW	01.01.2020
YL4HQ	01.01.2020
YL2HX	01.01.2019
YL2IP	01.01.2019
YL4U	01.01.2019
YL2BR	15.03.2018
YL2AG	01.01.2018
YL2GP	01.01.2018
YL2GQT	01.01.2018
YL2KO	01.01.2017
YL2PJ	01.01.2017
YL2GN	01.01.2016
YL3GV	01.01.2016
YL2UZ	31.12.2011
YL2AP	30.11.2008
YL2MF	20.03.2007
YL2PN	04.01.2007
YL2GW	06.11.2005
YL2CR	07.10.2005

Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu