Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

Rediģēts: 18.Feb.2021


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	Digi		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	358	340	1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	345	334	1	YL2KF	319	315
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2GD	338	331	2	YL2MU	305	305
3	YL2SM	344	337	3	YL2BJ	330	326	3	YL2SM	337	333	3	YL2BJ	291	290
4	YL2GD	344	335	4	YL2AP	322	317	4	YL2GP	336	336	4	YL2VW	257	257
5	YL2KO	343	336	5	YL2KF	316	311	5	YL2LQ	335	328	5	YL-RS01	252	251
6	YL2KF	343	336	6	YL3FT	314	314	6	YL3DQ	334	332	6	YL2GP	241	241
7	YL2LQ	340	333	7	YL2PP	311	311	7	YL2UZ	331	328	7	YL2TW	240	237
8	YL3DQ	339	335	8	YL2GP	309	309	8	YL2KF	331	325	8	YL2QV	231	231
9	YL2JN	337	331	9	YL-RS01	309	296	9	YL2BJ	331	327	9	YL2GD	206	205
10	YL1XZ	336	336	10	YL2GD	304	300	10	YL2PP	329	329	10	YL3DQ	181	181
11	YL2AP	336	328	11	YL2SM	303	302	11	YL3FT	326	326	11	YL2CP	175	175
12	YL2BJ	335	330	12	YL2GQT	301	298	12	YL2TW	326	321	12	YL3FO	165	165
13	YL2GQT	333	329	13	YL2AG	297	270	13	YL2GQT	323	319	13	YL3KW	163	163
14	YL2TW	333	327	14	YL2GUV	291	291	14	YL2GN	322	322	14	YL2PJ	157	157
15	YL2UZ	332	328	15	YL2TW	289	285	15	YL2VW	316	310	15	YL4U	145	145
16	YL2PP	331	331	16	YL1ZS	278	278	16	YL1ZS	312	312	16	YL2HX	131	131
17	YL3FT	328	328	17	YL2GN	272	272	17	YL2IP	309	305	17	YL2BR	130	123
18	YL2GN	325	325	18	YL2IP	251	246	18	YL2EC	302	294	18	YL2IP	118	118
19	YL2AG	322	314	19	YL2VW	249	248	19	YL2PJ	298	290	19	YL2GUV	116	116
20	YL2IP	322	317	20	YL3DQ	241	240	20	YL2AG	297	285	20	YL2GTS	113	113
21	YL2VW	319	313	21	YL2PJ	233	229	21	YL2QV	292	292	21	YL3ES	93	93
22	YL-RS01	318	306	22	YL2HX	214	214	22	YL2HX	288	288	22	YL3AKC	72	72
23	YL1ZS	317	317	23	YL2QV	213	213	23	YL-RS01	286	276	23	YL1ZS	70	70
24	YL2PJ	308	300	24	YL2EC	203	202	24	YL2BR	233	226	24	YL3ALP	66	66
25	YL2EC	304	296	25	YL2BR	196	189	25	YL2TQ	214	212	25	YL2AG	62	62
26	YL2QV	296	296	26	YL4HQ	162	161	26	YL2AP	211	208	26	YL2SM	62	62
27	YL2GW	295	295	27	YL2AZ	160	160	27	YL4HQ	177	177	27	YL3GED	61	61
28	YL2HX	294	294	28	YL4U	155	153	28	YL3FO	175	175	28	YL3FT	40	40
29	YL2GUV	291	291	29	YL2CP	142	142	29	YL4U	167	166	29	YL3GV	23	23
30	YL2BR	253	246	30	YL2LQ	142	142	30	YL2CP	166	166	30	YL2GQT	4	4
31	YL2DZ	245	245	31	YL3GV	130	130	31	YL2AO	153	153	31	YL2AP	3	3
32	YL2CP	227	227	32	YL3FO	120	120	32	YL2PN	150	150	32	YL2GN	3	3
33	YL3FO	216	216	33	YL2PN	95	95	33	YL3AD	97	97	33	YL3AD	2	2
34	YL2TQ	214	212	34	YL2GTS	70	69	34	YL2GTS	3	3	34	YL2PP	1	1
35	YL4U	207	205	35	YL3ES	57	57								
35	YL4HQ	193	193	36	YL3AD	51	51								
36	YL2AO	176	176	37	YL3KW	40	40								
37	YL3KW	164	164	38	YL3AMS	23	23								
38	YL2PN	161	161	39	YL2TQ	20	20								
39	YL2AZ	160	160	40	YL3GED	16	16								
40	YL3GV	130	130	41	YL3ALP	2	2								
41	YL2GTS	127	126												
42	YL3AD	107	107												
43	YL3ES	101	101												
44	YL3AKC	72	72												
45	YL3ALP	66	66												
46	YL3GED	61	61												
47	YL3AMS	23	23												
																																							
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

DXCC pa diapazoniem


#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	322	1	YL2SM	322	1	YL2BJ	326	1	YL2BJ	326	1	YL2MU	358
2	YL2KO	304	2	YL3FT	298	2	YL3FT	322	2	YL2GP	318	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	261	3	YL2GD	288	3	YL2GP	321	3	YL2MU	317	3	YL2GP	334
4	YL2BJ	226	4	YL2GP	281	4	YL2MU	311	4	YL2PP	291	4	YL2KF	330
5	YL2VW	215	5	YL2BJ	277	5	YL2SM	311	5	YL2VW	254	5	YL2BJ	330
6	YL2PP	195	6	YL2KO	263	6	YL2PP	310	6	YL2TW	251	6	YL3FT	319
7	YL2TW	192	7	YL2PP	263	7	YL1XZ	307	7	YL-RS01	244	7	YL2SM	319
8	YL3FT	185	8	YL2VW	260	8	YL2GD	303	8	YL2EC	218	8	YL3DQ	316
9	YL2GP	161	9	YL2KF	239	9	YL3DQ	297	9	YL2KF	215	9	YL2GD	316
10	YL2MU	140	10	YL2TW	236	10	YL2TW	288	10	YL1ZS	206	10	YL2LQ	315
11	YL-RS01	135	11	YL2MU	233	11	YL2VW	288	11	YL2LQ	191	11	YL2PP	311
12	YL2PJ	133	12	YL1XZ	223	12	YL2KF	279	12	YL2GD	183	12	YL-RS01	310
13	YL2UZ	129	13	YL1ZS	205	13	YL2UZ	273	13	YL2HX	181	13	YL2VW	303
14	YL1ZS	127	14	YL3DQ	198	14	YL1ZS	257	14	YL2AG	179	14	YL2TW	298
15	YL1XZ	121	15	YL2UZ	192	15	YL2GN	248	15	YL2SM	171	15	YL2UZ	297
16	YL2IP	117	16	YL-RS01	184	16	YL-RS01	246	16	YL2IP	160	16	YL2AG	290
17	YL3DQ	115	17	YL2IP	176	17	YL2KO	245	17	YL2UZ	136	17	YL2GN	286
18	YL2GN	110	18	YL2GN	166	18	YL2GQT	215	18	YL2GN	123	18	YL1ZS	283
19	YL2KF	99	19	YL2GUV	164	19	YL2AG	212	19	YL3KW	118	19	YL2KO	278
20	YL2AP	84	20	YL2PJ	159	20	YL2IP	209	20	YL3FT	115	20	YL2GQT	277
21	YL2CP	81	21	YL2TQ	158	21	YL2EC	207	21	YL2CP	109	21	YL2AP	267
22	YL4U	79	22	YL2EC	154	22	YL2PJ	203	22	YL2GQT	108	22	YL2JN	265
23	YL2GQT	73	23	YL2AG	144	23	YL2TQ	170	23	YL3DQ	106	23	YL2EC	263
24	YL3FO	71	24	YL2AP	140	24	YL2AP	165	24	YL2BR	92	24	YL2QV	260
25	YL4HQ	65	25	YL2GQT	137	25	YL4U	162	25	YL2QV	78	25	YL2IP	251
26	YL2TQ	56	26	YL2CP	126	26	YL2HX	160	26	YL3FO	67	26	YL2PJ	245
27	YL2AG	55	27	YL2LQ	116	27	YL2LQ	150	27	YL2PJ	66	27	YL4U	178
28	YL2LQ	47	28	YL2DZ	110	28	YL3FO	147	28	YL2PN	46	28	YL2HX	177
29	YL2EC	44	29	YL4U	110	29	YL4HQ	146	29	YL2CR	37	29	YL4HQ	175
30	YL3KW	43	30	YL2HX	104	30	YL2CP	127	30	YL3ES	29	30	YL2DZ	170
31	YL2BR	42	31	YL4HQ	103	31	YL2JN	126	31	YL2AP	6	31	YL2BR	168
32	YL2CR	36	32	YL3FO	93	32	YL2BR	124				32	YL3FO	164
33	YL2GUV	28	33	YL2JN	89	33	YL2DZ	116				33	YL2AZ	142
34	YL3AD	24	34	YL3KW	81	34	YL3KW	106				34	YL2CP	132
35	YL2HX	17	35	YL2BR	80	35	YL2PN	94				35	YL2CR	128
36	YL2QV	12	36	YL2GTS	79	36	YL2QV	89				36	YL3KW	125
37	YL2DZ	10	37	YL3AD	75	37	YL3ES	54				37	YL2PN	87
38	YL3ES	10	38	YL2QV	75	38	YL2CR	52				38	YL3ES	83
39	YL2PN	6	39	YL3AKC	61	39	YL2AZ	29				39	YL2TQ	75
40	YL2AZ	2	40	YL2CR	55	40	YL3AD	26				40	YL3GV	46
41	YL3GV	1	41	YL3GED	50	41	YL3GV	22				41	YL3AD	45
			42	YL3ES	48	42	YL2GUV	10						
			43	YL2PN	43	43	YL2GTS	1						
			44	YL3ALP	41									
			45	YL2AZ	28									
			46	YL3GV	24									
			47	YL3AMS	19									
									
									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2BJ	324	1	YL2MU	342	1	YL2BJ	311	1	YL2MU	312	1	YL2AO	141
2	YL2MU	322	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	308	2	YL1XZ	306	2	YL2CP	134
3	YL2GP	315	3	YL2GP	327	3	YL2GP	293	3	YL2GP	303	3	YL2GD	107
4	YL2PP	312	4	YL2BJ	322	4	YL2PP	280	4	YL2BJ	299	4	YL2GP	86
5	YL2EC	270	5	YL2SM	318	5	YL1ZS	233	5	YL2SM	292	5	YL2MU	85
6	YL1ZS	266	6	YL2KF	315	6	YL2EC	217	6	YL2AG	284	6	YL3FT	77
7	YL2KF	266	7	YL2LQ	314	7	YL2GN	216	7	YL2JN	279	7	YL2BJ	72
8	YL2VW	247	8	YL3FT	310	8	YL-RS01	207	8	YL2PP	270	8	YL2VW	69
9	YL-RS01	230	9	YL2PP	305	9	YL2AG	206	9	YL3FT	265	9	YL2QV	61
10	YL2GN	228	10	YL2KO	299	10	YL2LQ	183	10	YL2GQT	264	10	YL3KW	54
11	YL2TW	214	11	YL2GD	298	11	YL2TW	182	11	YL2LQ	259	11	YL2EC	53
12	YL2AG	210	12	YL2GQT	289	12	YL2KF	167	12	YL2GD	255	12	YL2PP	47
13	YL2HX	199	13	YL3DQ	287	13	YL2VW	152	13	YL2KF	253	13	YL2SM	45
14	YL2LQ	190	14	YL2GUV	285	14	YL2IP	151	14	YL2AP	252	14	YL2PJ	44
15	YL2GD	174	15	YL2JN	284	15	YL2SM	138	15	YL1ZS	248	15	YL2BR	42
16	YL2IP	169	16	YL2AG	283	16	YL2HX	137	16	YL2GUV	245	16	YL2GN	38
17	YL2UZ	166	17	YL2TW	275	17	YL2BR	132	17	YL2QV	240	17	YL2GTS	33
18	YL2SM	166	18	YL2UZ	275	18	YL2GD	106	18	YL2KO	238	18	YL2JN	32
19	YL2BR	154	19	YL2VW	274	19	YL2CP	101	19	YL2GN	235	19	YL3ES	27
20	YL2GQT	138	20	YL2QV	273	20	YL2GQT	92	20	YL2UZ	235	20	YL3GV	26
21	YL2CP	128	21	YL1ZS	270	21	YL2UZ	80	21	YL2PJ	231	21	YL3FO	25
22	YL2QV	110	22	YL2GN	269	22	YL2PJ	70	22	YL-RS01	231	22	YL2IP	23
23	YL3FO	109	23	YL2PJ	263	23	YL3KW	47	23	YL2TW	226	23	YL2GUV	21
24	YL3KW	104	24	YL-RS01	257	24	YL3FO	29	24	YL3DQ	217	24	YL2TW	15
25	YL2PJ	84	25	YL2EC	255	25	YL2CR	26	25	YL2IP	203	25	YL1ZS	14
26	YL3DQ	84	26	YL2AP	252	26	YL2PN	25	26	YL2VW	203	26	YL2KF	13
27	YL2PN	70	27	YL2IP	231	27	YL3FT	24	27	YL2EC	178	27	YL3GED	12
28	YL3FT	57	28	YL2BR	177	28	YL3DQ	23	28	YL2DZ	173	28	YL2KO	8
29	YL2CR	42	29	YL2HX	173	29	YL3ES	17	29	YL2CP	153	29	YL3DQ	6
30	YL3ES	31	30	YL4U	164	30	YL2AP	5	30	YL2BR	144	30	YL2GQT	1
31	YL2AP	9	31	YL4HQ	160	31	YL2QV	4	31	YL2HX	138	31	YL2HX	1
32	YL3GV	2	32	YL2DZ	142	32	YL3GV	2	32	YL4U	115	32	YL2LQ	1
			33	YL2CP	131				33	YL4HQ	109			
			34	YL3GV	123				34	YL2GTS	99			
			35	YL2TQ	104				35	YL2PN	94			
			36	YL2GTS	100				36	YL2CR	70			
			37	YL3KW	92				37	YL3FO	63			
			38	YL3FO	92				38	YL3GV	60			
			39	YL2CR	90				39	YL3KW	54			
			40	YL2PN	73				40	YL3ALP	46			
			41	YL2AZ	52				41	YL2TQ	39			
			42	YL3ALP	50				42	YL3ES	28			
			43	YL3ES	44				43	YL3AD	15			
			44	YL3GED	36				44	YL3GED	11			
			45	YL3AKC	33				45	YL2AZ	8			
			46	YL3AD	28									
			47	YL3AMS	13									
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

WAZ pa diapazoniem


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas

1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2BJ	40
4	YL2TW	40	4	YL2MU	40	4	YL2GD	40	4	YL2PP	40	4	YL2EC	40
5	YL2VW	40	5	YL2PP	40	5	YL2GN	40	5	YL2TW	40	5	YL2GD	40
6	YL2BJ	39	6	YL2SM	40	6	YL2GP	40	6	YL2SM	38	6	YL2GN	40
7	YL2PP	38	7	YL2UZ	40	7	YL2IP	40	7	YL2VW	38	7	YL2GP	40
8	YL3FT	37	8	YL3FT	40	8	YL2KO	40	8	YL2UZ	37	8	YL2GQT	40
9	YL2MU	36	9	YL1XZ	39	9	YL2MU	40	9	YL2EC	37	9	YL2IP	40
10	YL1XZ	35	10	YL2BJ	39	10	YL2PP	40	10	YL2GD	36	10	YL2KF	40
11	YL2PJ	32	11	YL2IP	39	11	YL2SM	40	11	YL2KF	36	11	YL2KO	40
12	YL2UZ	32	12	YL2TW	39	12	YL2TW	40	12	YL2IP	34	12	YL2LQ	40
13	YL2GP	30	13	YL2VW	39	13	YL2UZ	40	13	YL2AG	32	13	YL2MU	40
14	YL2IP	29	14	YL2KF	37	14	YL3FT	40	14	YL2CP	32	14	YL2PP	40
15	YL1ZS	25	15	YL2GN	36	15	YL2EC	39	15	YL2GQT	31	15	YL2QV	40
16	YL2GN	23	16	YL2GUV	36	16	YL2GQT	39	16	YL2HX	31	16	YL2SM	40
17	YL3DQ	23	17	YL3DQ	35	17	YL2KF	39	17	YL1ZS	30	17	YL2TW	40
18	YL4U	22	18	YL2GQT	34	18	YL2VW	39	18	YL2LQ	28	18	YL2UZ	40
19	YL2KF	21	19	YL2PJ	34	19	YL2TQ	38	19	YL3FT	28	19	YL2VW	40
20	YL4HQ	18	20	YL2TQ	32	20	YL3DQ	38	20	YL2QV	27	20	YL3DQ	40
21	YL2CP	17	21	YL-RS01	32	21	YL2PJ	36	21	YL2BR	26	21	YL3FT	40
22	YL-RS01	17	22	YL1ZS	30	22	YL4U	36	22	YL2GN	25	22	YL-RS01	40
23	YL2GQT	16	23	YL2CP	30	23	YL-RS01	35	23	YL2PJ	15	23	YL4U	39
24	YL2AG	11	24	YL2EC	29	24	YL1ZS	33	24	YL2PN	14	24	YL1ZS	37
25	YL2LQ	8	25	YL4U	29	25	YL2CP	32	25	YL-RS01	10	25	YL2PJ	37
26	YL2TQ	8	26	YL4HQ	25	26	YL2HX	32	26	YL3ES	7	26	YL2BR	36
27	YL2BR	6	27	YL2AG	24	27	YL4HQ	30				27	YL2HX	36
28	YL2EC	5	28	YL2HX	23	28	YL2LQ	29				28	YL2CP	35
29	YL2GUV	5	29	YL2LQ	20	29	YL2PN	27				29	YL4HQ	35
30	YL2HX	4	30	YL2BR	19	30	YL2BR	26				30	YL2PN	30
31	YL3AD	4	31	YL2GTS	17	31	YL2QV	24				31	YL2TQ	28
32	YL2PN	3	32	YL3AD	17	32	YL3ES	11				32	YL3ES	25
33	YL2QV	3	33	YL2QV	14	33	YL3AD	7				33	YL3AD	22
34	YL3ES	3	34	YL3GED	9	34	YL2GUV	6				34	YL3GV	10
35	YL3GV	1	35	YL3ES	9	35	YL3GV	6						
			36	YL2PN	8	36	YL2GTS	1						
			37	YL3GV	6									
			38	YL3ALP	5									
			39	YL3AMS	4									
									

								

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2AG	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2AO	32
2	YL2BJ	40	2	YL2AG	40	2	YL2GP	40	2	YL2AG	40	2	YL2GD	28
3	YL2BR	40	3	YL2BJ	40	3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2CP	26
4	YL2EC	40	4	YL2EC	40	4	YL2PP	40	4	YL2GP	40	4	YL2GP	18
5	YL2GP	40	5	YL2GD	40	5	YL2AG	39	5	YL2GQT	40	5	YL3FT	15
6	YL2MU	40	6	YL2GN	40	6	YL2TW	39	6	YL2IP	40	6	YL2BJ	11
7	YL2PP	40	7	YL2GP	40	7	YL2GN	38	7	YL2KO	40	7	YL2VW	11
8	YL2UZ	38	8	YL2GQT	40	8	YL2EC	37	8	YL2MU	40	8	YL2MU	10
9	YL2KF	37	11	YL2GUV	40	9	YL2KF	36	9	YL2QV	40	9	YL2EC	8
10	YL2TW	37	10	YL2IP	40	10	YL2SM	36	10	YL2SM	40	10	YL2QV	8
11	YL2VW	37		YL2KF	40	11	YL2BR	34	11	YL2TW	40	11	YL2GN	6
12	YL2IP	37	12	YL2KO	40	12	YL2HX	34	12	YL2UZ	40	12	YL2PJ	6
13	YL2GD	37	13	YL2LQ	40	13	YL2IP	34	13	YL3FT	40	13	YL2PP	6
14	YL2GN	35	14	YL2MU	40	14	YL2VW	34	14	YL2BJ	39	14	YL3ES	6
15	YL2HX	35	15	YL2PJ	40	15	YL2GQT	31	15	YL2CP	39	15	YL2KO	5
16	YL2CP	34	16	YL2PP	40	16	YL1ZS	30	16	YL2GUV	39	16	YL2BR	5
17	YL2GQT	34	17	YL2QV	40	17	YL2CP	28	17	YL2KF	39	17	YL2GUV	4
18	YL2SM	34	18	YL2SM	40	18	YL2UZ	27	18	YL2PJ	39	18	YL3GV	4
19	YL1ZS	29	19	YL2TW	40	19	YL2GD	24	19	YL2GN	38	19	YL2GTS	4
20	YL2LQ	25	20	YL2UZ	40	20	YL2PJ	19	20	YL1ZS	36	20	YL1ZS	3
21	YL2QV	25	21	YL2VW	40	21	YL2LQ	18	21	YL2LQ	36	21	YL2TW	3
22	YL2PN	23	22	YL1ZS	38	22	YL3FT	14	22	YL2BR	35	22	YL2IP	3
23	YL3FT	23	23	YL3FT	38	23	YL2PN	9	23	YL2PP	35	23	YL2KF	3
24	YL2PJ	19	24	YL4HQ	38	24	YL-RS01	7	24	YL-RS01	35	24	YL3GED	3
25	YL3ES	14	25	YL-RS01	38	25	YL3ES	6	25	YL2VW	34	25	YL2LQ	1
26	YL-RS01	10	26	YL2HX	37	26	YL2QV	4	26	YL2EC	34	26	YL2GQT	1
27	YL3GV	2	27	YL3DQ	37	27	YL3GV	2	27	YL4HQ	33	27	YL2HX	1
			28	YL4U	37				28	YL2HX	32			
			29	YL2BR	36				29	YL4U	31			
			30	YL3GV	36				30	YL2PN	30			
			31	YL2CP	35				31	YL2GTS	25			
			32	YL2TQ	32				32	YL3DQ	24			
			33	YL2GTS	29				33	YL3GV	20			
			34	YL2PN	26				34	YL2TQ	14			
			35	YL3ES	14				35	YL3ALP	8			
			36	YL3GED	12				36	YL3AD	7			
			37	YL3AD	11				37	YL3ES	6			
			38	YL3ALP	9				38	YL3GED	5			
			39	YL3AMS	4									
				

60m DXCC un WAZ


#	Call		DXCC		#	Call 	WAZ

1	YL2CP		97		1	YL2CP	23
2	YL-RS-01	74		2	YL2GP	18
3	YL2GP		73		3	YL2PP	10
4	YL2PP		47		4	YL2BJ	8
5	YL2BJ		40		5	YL2HX	6
6	YL1ZS		26		6	YL2KF	5
7	YL2HX		22		7	YL2IP	1
8	YL2KF		19				
9	YL2IP		1		
			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2BJ	603	148	39	6	89	98	122	46
3	YL2UZ	515	142	34	5	82	92	114	46
4	YL2GQT	454	152	38	9	51	69	71	25
5	YL-RS01	442	146	34	7	64	78	95	34
6	YL2TW	427	153	41	9	55	70	73	26
7	YL2MF	400							
8	YL2EC	350	152	34	5	53	47	45	14
9	YL2GUV	337							
10	YL2AG	331	70	37	12	39	42	61	18
11	YL2KF	277	55	22	2	24	39	47	9
12	YL2QV	242	67	31	4	29	42	59	10
13	YL3DQ	189	88	14	3	9	32	15	6
14	YL2TQ	167	80	17	3	22	20	16	6
15	YL2VW	159	71	8	1	15	21	10	4
16	YL1ZS	158	29	29	7	19	54	39	9
17	YL2PN	130							
18	YL2HX	111	22	18	5	17	23	22	4
19	YL3AMS	4	4						PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL3FO	10.02.2021
YL2VW	01.02.2021
YL2EC	01.02.2021
YL2BJ	01.02.2021
YL2QV	01.02.2021
YL1ZS	01.02.2021
YL2AO	01.02.2021
YL2GD	01.02.2021
YL2KF	01.02.2021
YL2MU	01.02.2021
YL2PP	01.02.2021
YL2SM	01.02.2021
YL2TW	01.02.2021
YL3DQ	01.02.2021
YL3ES	01.02.2021
YL3KW	01.02.2021
YL4HQ	01.02.2021
YL2IP	01.02.2021
YL2GP	01.02.2021
YL2AO	01.02.2021
YL3AMS	01.02.2021
YL3ALP	01.02.2021
YL2CP	01.02.2021
YL-RS01	05.02.2020
YL2GTS	01.01.2020
YL2GUV	01.01.2020
YL3AKC	01.01.2020
YL3FT	01.01.2020
YL3GED	01.01.2020
YL2HX	01.01.2019
YL4U	01.01.2019
YL2BR	15.03.2018
YL2AG	01.01.2018
YL2GQT	01.01.2018
YL2KO	01.01.2017
YL2PJ	01.01.2017
YL2GN	01.01.2016
YL3GV	01.01.2016
YL2UZ	31.12.2011
YL2AP	30.11.2008
YL2MF	20.03.2007
YL2PN	04.01.2007
YL2GW	06.11.2005

Citi rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Šeit informāciju var ievietot jebkurš radioamatieris.

Lūdzu savu informāciju vai izmaiņas tajā, kā arī ieteikumus par šo aptauju, sūtiet uz:

Informāciju sūtiet līdzīga veida tabulās, kādas ir šajā lappusē. Variet izmantot šo dokumentu kā sagatavi.
Droši dariet to tikko kaut kas mainās - jo aktuālāka informācija, jo interesantāk. Izmaiņu gadījumā vēlams norādīt tikai tos ciparus, kas mainījušies.

Gada beigās uz to brīdi esošie rezultāti tiks saglabāti atsevišķā tabulā vēsturei un arī būs tepat pieejami.

Iepriekšējo gadu dati:
2020. gada 11. februāris
2019. gada 31. janvāris
2018. gada 15. februāris
2017. gada 1. janvāris
2016. gada 1. janvāris
2015. gada 25. marts
2013. gada 31. decembris
2012. gada 31. decembris
2012. gada 30. jūnijs
2011. gada 31. decembris
2011. gada 30. jūnijs
2010. gada 31. decembris
2010. gada 30. jūnijs
2009. gada 31. decembris
2009. gada 30. jūnijs
2008. gada 31. decembris
2008. gada 30. jūnijs
2007. gada 31. decembris
2007. gada 30. jūnijs
2006. gada 31. decembris
2006. gada 30. jūnijs
2005. gada 31. decembris

2002. gada 31. decembris