Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2007. gada 30. jūnija dati

Rediģēts: 2007-Sep-03


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	351	337	1	YL2JN	334	328	1	YL2LQ	335	328	1	YL2KF	279	278
2	YL2LQ	340	333	2	YL2AP	322	317	2	YL2UZ	324	321	2	YL2TW	93	93
3	YL2JN	337	331	3	YL2KF	282	281	3	YL2GN	314	314	3	YL2GD	53	53
4	YL2AP	336	328	4	YL2GN	268	268	4	YL2KF	286	283	4	YL2PJ	33	33
5	YL1XZ	336		5	YL2TW	252	251	5	YL2GD	278	278	5	YL3DQ	18	18
6	YL2KO	334	332	6	YL2GQT	243	243	6	YL2SM	277	274	6	YL2VW	5	5
7	YL2SM	325	323	7	YL2GD	240	240	7	YL2EC	268	264	7	YL2AP	3	3
8	YL2UZ	325	322	8	YL2IP	221	219	8	YL2PP	252	252	8	YL2GN	3	3
9	YL2KF	324	321	9	YL1ZS	216	216	9	YL2TW	252	250	9	YL1ZS	2	2
10	YL2GP	323		10	YL2PP	180	180	10	YL2IP	244	243	10	YL3FT	2	2
11	YL2GN	318	318	11	YL2PJ	179	177	11	YL2GQT	234	234	11	YL3AD	2	
12	YL2GD	303	297	12	YL2AZ	160		12	YL2PJ	231	227	12	YL2GQT	1	1
13	YL2GW	295		13	YL2SM	159	157	13	YL2VW	227	224				
14	YL2TW	282	279	14	YL2EC	145	145	14	YL2TQ	214	212				
15	YL2GQT	276	276	15	YL2LQ	142	142	15	YL2AP	211	208				
16	YL2EC	272	268	16	YL2VW	106	106	16	YL3FT	200	200				
17	YL2PP	270	270	17	YL2PN	95	95	17	YL3DQ	172	172				
18	YL2IP	270	268	18	YL3FT	87	87	18	YL2PN	150	150				
19	YL2PJ	256	251	19	YL3DQ	56	56	19	YL3AD	97					
20	YL2DZ	245		20	YL3AD	51		20	YL1ZS	89	89				
21	YL2VW	235	232	21	YL2TQ	20		21							
22	YL1ZS	218	218												
23	YL2TQ	214	212												
24	YL3FT	209	209												
25	YL3DQ	196	196												
26	YL2PN	161	161												
27	YL2AZ	160													
28	YL3AD	107																																											
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC


#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis
	
1	YL2SM	247	1	YL2SM	249	1	YL1XZ	307	1	YL2LQ	191	1	YL1XZ	334
2	YL2KO	221	2	YL1XZ	223	2	YL2GP	280	2	YL2GN	112	2	YL2MU	319
3	YL2UZ	124	3	YL2KO	201	3	YL2UZ	267	3	YL2IP	112	3	YL2LQ	315
4	YL1XZ	121	4	YL2UZ	183	4	YL2SM	243	4	YL2TW	56	4	YL2GP	300
5	YL2IP	112	5	YL2GD	178	5	YL2GN	239	5	YL2PN	46	5	YL2UZ	286
6	YL2VW	108	6	YL2GP	175	6	YL2TW	207	6	YL2CR	37	6	YL2GN	278
7	YL2GN	107	7	YL2TW	170	7	YL2GD	198	7	YL2PP	30	7	YL2KF	275
8	YL2PJ	92	8	YL2IP	164	8	YL2KO	193	8	YL2KF	15	8	YL2AP	267
9	YL2AP	79	9	YL2TQ	158	9	YL2IP	186	9	YL2AP	6	9	YL2JN	265
10	YL2KF	77	10	YL2GN	155	10	YL2EC	180	10	YL1ZS	1	10	YL2GD	234
11	YL2GD	75	11	YL2MU	150	11	YL2KF	175				11	YL2TW	234
12	YL2TW	74	12	YL2AP	140	12	YL2TQ	170				12	YL2KO	231
13	YL2PP	73	13	YL2KF	129	13	YL2AP	163				13	YL2EC	226
14	YL2GP	61	14	YL2PJ	118	14	YL2MU	162				14	YL2IP	195
15	YL2TQ	56	15	YL2LQ	116	15	YL2PJ	160				15	YL2SM	182
16	YL3FT	53	16	YL2PP	115	16	YL2LQ	150				16	YL2PJ	178
17	YL1ZS	49	17	YL2EC	114	17	YL2VW	148				17	YL2DZ	170
18	YL2GQT	49	18	YL2VW	112	18	YL2JN	126				18	YL2PP	170
19	YL2LQ	47	19	YL2DZ	110	19	YL3FT	125				19	YL1ZS	143
20	YL2CR	36	20	YL2GQT	97	20	YL2PP	123				20	YL2AZ	142
21	YL2MU	30	21	YL1ZS	94	21	YL2GQT	121				21	YL2CR	128
22	YL2EC	27	22	YL2JN	89	22	YL2DZ	116				22	YL2VW	127
23	YL3AD	24	23	YL3DQ	76	23	YL1ZS	109				23	YL2PN	87
24	YL2GUV	23	24	YL3AD	75	24	YL3DQ	104				24	YL2TQ	75
25	YL3DQ	13	25	YL3FT	62	25	YL2PN	94				25	YL2GQT	70
26	YL2DZ	10	26	YL2CR	55	26	YL2CR	52				26	YL3DQ	69
27	YL2PN	6	27	YL2PN	43	27	YL2AZ	29				27	YL3AD	45
28	YL2AZ	2	28	YL2AZ	28	28	YL3AD	26				28	YL3FT	32

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2GN	217	1	YL1XZ	329	1	YL2GN	212	1	YL1XZ	306	1	YL2JN	32
2	YL2LQ	190	2	YL2LQ	314	2	YL2LQ	183	2	YL2JN	279	2	YL2GN	24
3	YL2EC	188	3	YL2JN	284	3	YL2EC	120	3	YL2LQ	259	3	YL1ZS	14
4	YL2KF	106	4	YL2KO	275	4	YL2KF	67	4	YL2AP	251	4	YL2PJ	13
5	YL2PN	70	5	YL2KF	273	5	YL2SM	49	5	YL2GP	241	5	YL2TW	4
6	YL2TW	64	6	YL2UZ	270	6	YL2IP	42	6	YL2UZ	230	6	YL2LQ	1
7	YL2SM	55	7	YL2GN	266	7	YL2TW	33	7	YL2GN	223			
8	YL2IP	44	8	YL2GP	260	8	YL2CR	26	8	YL2GQT	217			
9	YL2CR	42	9	YL2AP	252	9	YL2PN	25	9	YL2KO	217			
10	YL2PP	20	10	YL2MU	248	10	YL2PP	22	10	YL2SM	211			
11	YL3FT	20	11	YL2TW	233	11	YL3FT	7	11	YL2MU	205			
12	YL2AP	9	12	YL2SM	226	12	YL2AP	5	12	YL2GD	197			
13	YL2VW	9	13	YL2EC	222	13	YL2GD	2	13	YL2KF	196			
14	YL2GD	3	14	YL2PP	215	14	YL2VW	2	14	YL2PP	190			
15	YL1ZS	1	15	YL2GD	213	15	YL1ZS	1	15	YL2IP	178			
			16	YL2GQT	195				16	YL2DZ	173			
			17	YL2IP	187				17	YL2PJ	167			
			18	YL2VW	180				18	YL2TW	165			
			19	YL3FT	171				19	YL1ZS	147			
			20	YL2PJ	165				20	YL2VW	114			
			21	YL1ZS	145				21	YL2EC	105			
			22	YL2DZ	142				22	YL2PN	94			
			23	YL2TQ	104				23	YL3FT	80			
			24	YL3DQ	98				24	YL2CR	70			
			25	YL2CR	90				25	YL3DQ	41			
			26	YL2PN	73				26	YL2TQ	39			
			27	YL2AZ	52				27	YL3AD	15			
			28	YL3AD	28				28	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2SM	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2IP	30	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	38	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2LQ	28	2	YL2EC	40
3	YL1XZ	35	3	YL2SM	40	3	YL2GN	40	3	YL2GN	25	3	YL2GD	40
4	YL2UZ	29	4	YL1XZ	39	4	YL2GP	40	4	YL2MU	23	4	YL2GN	40
5	YL2IP	28	5	YL2IP	39	5	YL2IP	40	5	YL2TW	19	5	YL2GP	40
6	YL2VW	26	6	YL2KO	39	6	YL2MU	40	6	YL2PN	14	6	YL2IP	40
7	YL2GN	23	7	YL2UZ	39	7	YL2SM	40	7	YL2PP	5	7	YL2KF	40
8	YL2PJ	19	8	YL2GP	38	8	YL2TW	40	8	YL2KF	4	8	YL2LQ	40
9	YL2KF	18	9	YL2GN	36	9	YL2UZ	40	9	YL1ZS	1	9	YL2MU	40
10	YL2GD	17	10	YL2TW	36	10	YL2TQ	38				10	YL2SM	40
11	YL2GP	17	11	YL2KF	32	11	YL2KF	37				11	YL2TW	40
12	YL2TW	17	12	YL2TQ	32	12	YL2EC	35				12	YL2UZ	40
13	YL3FT	15	13	YL2VW	31	13	YL2KO	35				13	YL2KO	39
14	YL2PP	12	14	YL2PJ	30	14	YL2PJ	33				14	YL2PP	38
15	YL1ZS	10	15	YL2EC	26	15	YL2VW	33				15	YL1ZS	36
16	YL2GQT	8	16	YL1ZS	25	16	YL2PP	32				16	YL2VW	34
17	YL2LQ	8	17	YL3DQ	23	17	YL3DQ	30				17	YL2PJ	33
18	YL2TQ	8	18	YL2PP	22	18	YL2LQ	29				18	YL3DQ	31
19	YL3DQ	8	19	YL2LQ	20	19	YL1ZS	27				19	YL2PN	30
20	YL2GUV	5	20	YL2GQT	19	20	YL2GQT	27				20	YL2TQ	28
21	YL3AD	4	21	YL3AD	17	21	YL2PN	27				21	YL2GQT	23
22	YL2EC	3	22	YL3FT	12	22	YL3FT	27				22	YL3AD	22
23	YL2PN	3	23	YL2PN	8	23	YL3AD	7				23	YL3FT	16
	

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	37	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	38	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	5
2	YL2GN	35	2	YL2EC	40	2	YL2EC	29	2	YL2GD	40	2	YL1ZS	3
3	YL2SM	26	3	YL2GD	40	3	YL2SM	20	3	YL2GP	40	3	YL2PJ	3
4	YL2LQ	25	4	YL2GN	40	4	YL2IP	18	4	YL2GQT	40	4	YL2TW	2
5	YL2TW	25	5	YL2GP	40	5	YL2LQ	18	5	YL2IP	40	5	YL2LQ	1
6	YL2PN	23	6	YL2IP	40	6	YL2TW	11	6	YL2KO	40			
7	YL2IP	16	7	YL2KO	40	7	YL2KF	9	7	YL2MU	40			
8	YL3FT	14	8	YL2LQ	40	8	YL2PN	9	8	YL2SM	40			
9	YL2KF	13	9	YL2MU	40	9	YL3FT	7	9	YL2UZ	40			
10	YL2MU	12	10	YL2PP	40	10	YL2MU	6	10	YL2GN	38			
11	YL2PP	7	11	YL2SM	40	11	YL2PP	5	11	YL2PP	38			
12	YL2GD	3	12	YL2TW	40	12	YL2GD	2	12	YL2LQ	36			
13	YL1ZS	1	13	YL2UZ	40	13	YL1ZS	1	13	YL2PJ	36			
			14	YL1ZS	38				14	YL2KF	35			
			15	YL2KF	38				15	YL1ZS	34			
			16	YL2VW	38				16	YL2TW	34			
			17	YL2GQT	37				17	YL2PN	30			
			18	YL2PJ	35				18	YL2EC	25			
			19	YL3FT	33				19	YL2VW	24			
			20	YL2TQ	32				20	YL3FT	21			
			21	YL3DQ	32				21	YL2TQ	14			
			22	YL2PN	26				22	YL3DQ	14			
			23	YL3AD	11				23	YL3AD	7			


 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	460	163	37	11	75	68	85	21
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2GQT	254	89	33	5	29	39	46	13
5	YL2TW	252	108	22	4	25	42	37	14
6	YL2EC	248	118	23	4	32	34	26	11
7	YL2KF	238	56	35	12	29	39	55	16
8	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
9	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
10	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
11	YL3DQ	118	49	14	3	9	20	14	9

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums
YL2UZ	25.Jun.07
YL2GN	19.Jūn.07
YL2TW	17.Mai.07
YL3FT	14.Mai.07
YL2VW	25.Apr.07
YL2GD	12.Apr.07
YL2MF	20.Mar.07
YL2SM	13.Mar.07
YL2KO	18.Jan.07
YL2PJ	05.Jan.07
YL2PN	04.Jan.07
YL3DQ	03.Jan.07
YL2MU	12.Sep.06
YL2KF	30.Jūn.06
YL2AP	30.Jūn.06
YL2EC	23.Jan.06
YL1ZS	26.Dec.05
YL2IP	07.Dec.05
YL2PP	11.Nov.05
YL2GW	06.Nov.05
YL2GQT	15.Okt.05
YL2CR	07.Okt.05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Galvenā aptaujas lapa