Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2009. gada 30. jūnija dati


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	352	338	1	YL2JN	334	328	1	YL2LQ	335	328	1	YL2KF	288	287
2	YL2LQ	340	333	2	YL2AP	322	317	2	YL2UZ	327	325	2	YL2TW	115	115
3	YL2JN	337	331	3	YL2KF	290	289	3	YL2GN	316	316	3	YL2PJ	92	92
4	YL2AP	336	328	4	YL2GN	270	270	4	YL2KF	299	296	4	YL2GD	62	62
5	YL1XZ	336		5	YL2TW	260	259	5	YL2GD	288	286	5	YL3DQ	57	57
6	YL2KO	334	332	6	YL2GQT	259	259	6	YL2EC	281	277	6	YL-RS01	14	13
7	YL2KF	331	328	7	YL2GD	250	250	7	YL2SM	277	274	7	YL3FT	12	12
8	YL2SM	328	325	8	YL-RS01	247	234	8	YL2PP	270	270	8	YL2VW	7	7
9	YL2UZ	328	325	9	YL2IP	224	222	9	YL3DQ	268	268	9	YL2AP	3	3
10	YL2GP	323		10	YL1ZS	216	216	10	YL2GQT	266	266	10	YL2GN	3	3
11	YL2GN	320	320	11	YL2PJ	192	190	11	YL2TW	266	266	11	YL1ZS	2	2
12	YL2GD	309	308	12	YL2PP	185	185	12	YL2IP	254	253	12	YL3AD	2	
13	YL2GQT	296	296	13	YL2EC	161	161	13	YL3FT	248	248	13	YL2GQT	1	1
14	YL2GW	295		14	YL2AZ	160		14	YL2VW	242	239				
15	YL2TW	292	289	15	YL2SM	159	157	15	YL2PJ	242	238				
16	YL2EC	283	278	16	YL2LQ	142	142	16	YL2TQ	214	212				
17	YL2PP	282	282	17	YL2VW	130	130	17	YL2AP	211	208				
18	YL3DQ	280	280	18	YL3DQ	127	127	18	YL2PN	150	150				
19	YL2IP	276	274	19	YL3FT	123	123	19	YL-RS01	146	136				
20	YL2PJ	266	261	20	YL2PN	95	95	20	YL3AD	97					
21	YL-RS01	259	246	21	YL3AD	51		21	YL1ZS	89	89				
22	YL2VW	250	247	22	YL2TQ	20									
23	YL2DZ	245													
24	YL3FT	239	239												
25	YL1ZS	218	218												
26	YL2TQ	214	212												
27	YL2PN	161	161												
28	YL2AZ	160													
29	YL3AD	107																																				
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	259	1	YL2SM	253	1	YL1XZ	307	1	YL2LQ	191	1	YL1XZ	334
2	YL2KO	221	2	YL1XZ	223	2	YL2GP	280	2	YL2IP	132	2	YL2MU	319
3	YL2UZ	127	3	YL2KO	201	3	YL2UZ	272	3	YL2GN	117	3	YL2LQ	315
4	YL2VW	125	4	YL2UZ	190	4	YL2SM	243	4	YL2EC	93	4	YL2GP	300
5	YL1XZ	121	5	YL2GD	184	5	YL2GN	241	5	YL2TW	90	5	YL2UZ	290
6	YL2IP	114	6	YL2TW	184	6	YL3DQ	225	6	YL2PP	52	6	YL2KF	283
7	YL2GN	107	7	YL2GP	175	7	YL2TW	222	7	YL2UZ	52	7	YL2GN	280
8	YL2PJ	98	8	YL2IP	166	8	YL2GD	207	8	YL2PN	46	8	YL2AP	267
9	YL2GD	87	9	YL2TQ	158	9	YL2IP	193	9	YL2CR	37	9	YL2JN	265
10	YL2TW	85	10	YL2GN	156	10	YL2KO	193	10	YL2KF	21	10	YL2TW	253
11	YL2AP	84	11	YL2MU	150	11	YL2KF	185	11	YL2AP	6	11	YL3DQ	247
12	YL3DQ	81	12	YL3DQ	150	12	YL2EC	182	12	YL3DQ	2	12	YL2GD	246
13	YL2KF	80	13	YL2AP	140	13	YL2GQT	179	13	YL1ZS	1	13	YL2EC	244
14	YL2PP	75	14	YL2KF	136	14	YL2PJ	177				14	YL-RS01	237
15	YL3FT	64	15	YL2GQT	127	15	YL3FT	172				15	YL2KO	231
16	YL2GP	61	16	YL2PJ	125	16	YL2TQ	170				16	YL2IP	203
17	YL2GQT	61	17	YL2PP	120	17	YL2AP	165				17	YL2PJ	192
18	YL2TQ	56	18	YL2VW	120	18	YL2MU	162				18	YL2SM	182
19	YL1ZS	49	19	YL2EC	119	19	YL2VW	162				19	YL2PP	175
20	YL2LQ	47	20	YL2LQ	116	20	YL2LQ	150				20	YL2DZ	170
21	YL2CR	36	21	YL2DZ	110	21	YL2PP	128				21	YL2VW	151
22	YL2MU	30	22	YL3FT	97	22	YL2JN	126				22	YL1ZS	143
23	YL2EC	27	23	YL1ZS	94	23	YL2DZ	116				23	YL2AZ	142
24	YL-RS01	26	24	YL2JN	89	24	YL1ZS	109				24	YL2CR	128
25	YL3AD	24	25	YL-RS01	80	25	YL2PN	94				25	YL3FT	120
26	YL2GUV	23	26	YL3AD	75	26	YL-RS01	76				26	YL2PN	87
27	YL2DZ	10	27	YL2CR	55	27	YL2CR	52				27	YL2TQ	75
28	YL2PN	6	28	YL2PN	43	28	YL2AZ	29				28	YL3AD	45
29	YL2AZ	2	29	YL2AZ	28	29	YL3AD	26						

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2GN	223	1	YL1XZ	329	1	YL2GN	214	1	YL1XZ	306	1	YL2JN	32
2	YL2EC	218	2	YL2LQ	314	2	YL2LQ	183	2	YL2JN	279	2	YL2GN	29
3	YL2LQ	190	3	YL2JN	284	3	YL2EC	151	3	YL2LQ	259	3	YL2PJ	21
4	YL2KF	114	4	YL2KF	279	4	YL2KF	73	4	YL2AP	252	4	YL1ZS	14
5	YL2TW	81	5	YL2KO	275	5	YL2IP	49	5	YL2GP	241	5	YL2TW	6
6	YL2PN	70	6	YL2UZ	272	6	YL2SM	49	6	YL2UZ	233	6	YL2EC	2
7	YL2IP	55	7	YL2GN	268	7	YL2TW	42	7	YL2GQT	225	7	YL3DQ	2
8	YL2PP	55	8	YL2GP	260	8	YL2PP	30	8	YL2GN	224	8	YL2LQ	1
9	YL2SM	55	9	YL2AP	252	9	YL2CR	26	9	YL2KO	217			
10	YL2CR	42	10	YL2MU	248	10	YL2PN	25	10	YL2SM	211			
11	YL3FT	31	11	YL2TW	242	11	YL3FT	10	11	YL2MU	205			
12	YL2UZ	14	12	YL2EC	235	12	YL2AP	5	12	YL2GD	203			
13	YL2VW	11	13	YL2SM	226	13	YL2VW	4	13	YL2KF	201			
14	YL2AP	9	14	YL2GD	224	14	YL2GD	2	14	YL2PP	190			
15	YL2GD	3	15	YL2GQT	220	15	YL1ZS	1	15	YL2IP	184			
16	YL3DQ	3	16	YL2PP	215				16	YL2PJ	175			
17	YL1ZS	1	17	YL2IP	195				17	YL2DZ	173			
			18	YL3DQ	195				18	YL2TW	170			
			19	YL2VW	193				19	YL1ZS	147			
			20	YL3FT	183				20	YL2VW	121			
			21	YL2PJ	165				21	YL2EC	120			
			22	YL1ZS	145				22	YL-RS01	109			
			23	YL2DZ	142				23	YL3FT	104			
			24	YL-RS01	135				24	YL3DQ	102			
			25	YL2TQ	104				25	YL2PN	94			
			26	YL2CR	90				26	YL2CR	70			
			27	YL2PN	73				27	YL2TQ	39			
			28	YL2AZ	52				28	YL3AD	15			
			29	YL3AD	28				29	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2SM	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2IP	31	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	38	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2LQ	28	2	YL2EC	40
3	YL1XZ	35	3	YL2SM	40	3	YL2GN	40	3	YL2TW	27	3	YL2GD	40
4	YL2UZ	32	4	YL2UZ	40	4	YL2GP	40	4	YL2GN	25	4	YL2GN	40
5	YL2IP	29	5	YL1XZ	39	5	YL2IP	40	5	YL2MU	23	5	YL2GP	40
6	YL2VW	29	6	YL2IP	39	6	YL2MU	40	6	YL2EC	20	6	YL2IP	40
7	YL2GD	26	7	YL2KO	39	7	YL2SM	40	7	YL2UZ	16	7	YL2KF	40
8	YL2GN	23	8	YL2GP	38	8	YL2TW	40	8	YL2PN	14	8	YL2LQ	40
9	YL2PJ	22	9	YL2GN	36	9	YL2UZ	40	9	YL2PP	11	9	YL2MU	40
10	YL2TW	21	10	YL2TW	36	10	YL2TQ	38	10	YL2KF	4	10	YL2SM	40
11	YL2KF	18	11	YL2KF	33	11	YL2EC	37	11	YL1ZS	1	11	YL2TW	40
12	YL2GP	17	12	YL2TQ	32	12	YL2KF	37				12	YL2UZ	40
13	YL3FT	16	13	YL3DQ	32	13	YL3DQ	37				13	YL2KO	39
14	YL2PP	14	14	YL2VW	31	14	YL2GQT	36				14	YL2PP	39
15	YL3DQ	14	15	YL2PJ	30	15	YL2KO	35				15	YL3DQ	39
16	YL1ZS	10	16	YL2EC	27	16	YL3FT	35				16	YL1ZS	36
17	YL2GQT	10	17	YL2GQT	27	17	YL2PJ	34				17	YL2PJ	36
18	YL2LQ	8	18	YL3FT	26	18	YL2VW	34				18	YL2VW	35
19	YL2TQ	8	19	YL1ZS	25	19	YL2PP	33				19	YL3FT	34
20	YL2GUV	5	20	YL2PP	25	20	YL2LQ	29				20	YL2PN	30
21	YL3AD	4	21	YL2LQ	20	21	YL1ZS	27				21	YL2TQ	28
22	YL2EC	3	22	YL3AD	17	22	YL2PN	27				22	YL3AD	22
23	YL2PN	3	23	YL2PN	8	23	YL3AD	7				23		

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	38	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	38	1	YL1XZ	40	1	YL2GN	6
2	YL2GN	35	2	YL2EC	40	2	YL2EC	33	2	YL2GD	40	2	YL2PJ	4
3	YL2SM	26	3	YL2GD	40	3	YL2IP	20	3	YL2GP	40	3	YL1ZS	3
4	YL2LQ	25	4	YL2GN	40	4	YL2SM	20	4	YL2GQT	40	4	YL2TW	2
5	YL2TW	25	5	YL2GP	40	5	YL2LQ	18	5	YL2IP	40	5	YL2EC	1
6	YL2PN	23	6	YL2IP	40	6	YL2TW	11	6	YL2KO	40	6	YL2LQ	1
7	YL2IP	21	7	YL2KO	40	7	YL2KF	9	7	YL2MU	40			
8	YL3FT	19	8	YL2LQ	40	8	YL2PN	9	8	YL2SM	40			
9	YL2KF	13	9	YL2MU	40	9	YL3FT	9	9	YL2UZ	40			
10	YL2MU	12	10	YL2PP	40	10	YL2PP	7	10	YL2GN	38			
11	YL2UZ	11	11	YL2SM	40	11	YL2MU	6	11	YL2PP	38			
12	YL2PP	10	12	YL2TW	40	12	YL2GD	2	12	YL2PJ	37			
13	YL2GD	3	13	YL2UZ	40	13	YL1ZS	1	13	YL2LQ	36			
14	YL1ZS	1	14	YL2GQT	39				14	YL2KF	35			
			15	YL2VW	39				15	YL1ZS	34			
			16	YL1ZS	38				16	YL2TW	34			
			17	YL2KF	38				17	YL2PN	30			
			18	YL2PJ	37				18	YL2VW	28			
			19	YL3DQ	34				19	YL2EC	26			
			20	YL3FT	34				20	YL3DQ	23			
			21	YL2TQ	32				21	YL3FT	22			
			22	YL2PN	26				22	YL2TQ	14			
			23	YL3AD	11				23	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	488	171	38	11	84	73	87	24
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2GQT	310	114	43	7	38	38	55	15
5	YL2EC	308	134	30	5	46	39	40	14
6	YL2TW	269	114	23	5	28	43	41	15
7	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
8	YL3DQ	189							
9	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
10	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
11	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums
YL2GN	30.Jūn.09
YL2VW	30.Jūn.09
YL2UZ	25.Jūn.09
YL-RS01	20.Jūn.09
YL2EC	31.Dec.08
YL2TW	31.Dec.08
YL2GD	28.Dec.08
YL2KF	25.Dec.08
YL2GQT	23.Dec.08
YL3DQ	16.Dec.08
YL2AP	30.Nov.08
YL2SM	09.Jūn.08
YL2PJ	08.Jūn.08
YL2MU	15.Jan.08
YL3FT	27.Dec.07
YL2IP	17.Dec.07
YL2PP	11.Dec.07
YL2MF	20.Mar.07
YL2KO	18.Jan.07
YL2PN	04.Jan.07
YL1ZS	26.Dec.05
YL2GW	06.Nov.05
YL2CR	07.Okt.05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Galvenā aptaujas lapa