Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2010. gada 30. jūnija dati

Galvenā aptaujas lapa


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	352	338	1	YL2JN	334	328	1	YL2LQ	335	328	1	YL2KF	294	293
2	YL2GP	343	338	2	YL2AP	322	317	2	YL2UZ	327	325	2	YL2TW	164	164
3	YL2LQ	340	333	3	YL2KF	291	290	3	YL2GN	316	316	3	YL2PJ	92	92
4	YL2JN	337	331	4	YL2GN	270	270	4	YL2KF	300	297	4	YL3DQ	80	80
5	YL2AP	336	328	5	YL2TW	267	266	5	YL2TW	291	290	5	YL2GD	71	71
6	YL1XZ	336		6	YL2GQT	261	261	6	YL2GD	290	290	6	YL2VW	50	50
7	YL2KO	334	332	7	YL-RS01	261	248	7	YL3FT	287	287	7	YL3FT	33	33
8	YL2KF	332	329	8	YL2GD	254	254	8	YL3DQ	282	282	8	YL1ZS	32	32
9	YL2SM	332	329	9	YL3FT	224	224	9	YL2EC	281	277	9	YL-RS01	24	23
10	YL2UZ	328	325	10	YL2IP	224	222	10	YL2SM	277	274	10	YL2AP	3	3
11	YL2GN	320	320	11	YL1ZS	216	216	11	YL2GQT	273	273	11	YL2GN	3	3
12	YL2GD	312	312	12	YL2PJ	192	190	12	YL2IP	254	253	12	YL3AD	2	
13	YL2TW	306	303	13	YL2EC	164	164	13	YL2VW	242	239	13	YL2GQT	1	1
14	YL2GQT	302	302	14	YL2AZ	160		14	YL2PJ	242	238				
15	YL3FT	295	295	15	YL2SM	159	157	15	YL2PP	229	229				
16	YL2GW	295		16	YL2PP	158	158	16	YL2TQ	214	212				
17	YL3DQ	293	293	17	YL3DQ	148	148	17	YL2AP	211	208				
18	YL2EC	283	278	18	YL2LQ	142	142	18	YL1ZS	166	166				
19	YL2IP	276	274	19	YL2VW	133	133	19	YL-RS01	158	148				
20	YL-RS01	276	263	20	YL4HQ	100	100	20	YL2PN	150	150				
21	YL2PJ	266	261	21	YL2PN	95	95	21	YL4HQ	114	114				
22	YL2VW	250	247	22	YL3AD	51		22	YL3AD	97					
23	YL2DZ	245		23	YL2GUV	44	44								
24	YL2PP	239	239	24	YL2TQ	20									
25	YL1ZS	218	218												
26	YL2TQ	214	212												
27	YL2PN	161	161												
28	YL2AZ	160													
29	YL4HQ	128	128												
30	YL3AD	107													
31	YL2GUV	44	44												
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	275	1	YL2GP	263	1	YL2GP	315	1	YL2GP	225	1	YL1XZ	334
2	YL2KO	221	2	YL2SM	261	2	YL1XZ	307	2	YL2LQ	191	2	YL2GP	328
3	YL2GP	142	3	YL3FT	224	3	YL2UZ	273	3	YL2TW	149	3	YL2MU	319
4	YL2TW	130	4	YL1XZ	223	4	YL3FT	272	4	YL2IP	132	4	YL2LQ	315
5	YL2UZ	127	5	YL2KO	201	5	YL2SM	243	5	YL2PP	118	5	YL2UZ	291
6	YL2VW	126	6	YL2TW	193	6	YL3DQ	242	6	YL2GN	117	6	YL2KF	284
7	YL1XZ	121	7	YL2UZ	190	7	YL2GN	241	7	YL2EC	101	7	YL2GN	280
8	YL3FT	117	8	YL2GD	186	8	YL2TW	239	8	YL2UZ	75	8	YL2AP	267
9	YL2IP	114	9	YL2IP	166	9	YL2GD	212	9	YL2PN	46	9	YL2TW	267
10	YL2GN	107	10	YL3DQ	162	10	YL2GQT	193	10	YL3FT	39	10	YL3FT	267
11	YL2PP	101	11	YL2TQ	158	11	YL2IP	193	11	YL2CR	37	11	YL2JN	265
12	YL3DQ	99	12	YL2GN	156	12	YL2KO	193	12	YL2KF	36	12	YL3DQ	263
13	YL2PJ	98	13	YL2MU	150	13	YL2KF	186	13	YL2GQT	25	13	YL2GD	250
14	YL2GD	90	14	YL2AP	140	14	YL2EC	182	14	YL1ZS	24	14	YL-RS01	250
15	YL2AP	84	15	YL2PP	138	15	YL2PP	178	15	YL2AP	6	15	YL2EC	245
16	YL2KF	80	16	YL2KF	136	16	YL2PJ	177	16	YL-RS01	5	16	YL2KO	231
17	YL1ZS	75	17	YL2GQT	129	17	YL2TQ	170	17	YL3DQ	2	17	YL2GQT	211
18	YL2GQT	63	18	YL2PJ	125	18	YL2VW	166				18	YL2IP	203
19	YL2TQ	56	19	YL2VW	120	19	YL2AP	165				19	YL2PJ	192
20	YL2LQ	47	20	YL2EC	119	20	YL2MU	162				20	YL2SM	187
21	YL4HQ	46	21	YL2LQ	116	21	YL2LQ	150				21	YL2PP	185
22	YL2CR	36	22	YL2DZ	110	22	YL2JN	126				22	YL2DZ	170
23	YL2MU	30	23	YL1ZS	104	23	YL1ZS	121				23	YL2VW	157
24	YL-RS01	28	24	YL2JN	89	24	YL2DZ	116				24	YL1ZS	143
25	YL2EC	27	25	YL-RS01	85	25	YL2PN	94				25	YL2AZ	142
26	YL2GUV	27	26	YL3AD	75	26	YL4HQ	89				26	YL2CR	128
27	YL3AD	24	27	YL4HQ	60	27	YL-RS01	82				27	YL4HQ	110
28	YL2DZ	10	28	YL2CR	55	28	YL2CR	52				28	YL2PN	87
29	YL2PN	6	29	YL2PN	43	29	YL2AZ	29				29	YL2TQ	75
30	YL2AZ	2	30	YL2AZ	28	30	YL3AD	26				30	YL3AD	45
			31	YL2GUV	21									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2GP	238	1	YL1XZ	329	1	YL2GN	214	1	YL1XZ	306	1	YL2GP	63
2	YL2GN	223	2	YL2GP	318	2	YL2GP	205	2	YL2GP	303	2	YL2JN	32
3	YL2EC	219	3	YL2LQ	314	3	YL2LQ	183	3	YL2JN	279	3	YL2GN	29
4	YL2LQ	190	4	YL2JN	284	4	YL2EC	159	4	YL2LQ	259	4	YL2PJ	21
5	YL2PP	120	5	YL2KF	279	5	YL2KF	73	5	YL2AP	252	5	YL1ZS	14
6	YL2TW	117	6	YL2KO	275	6	YL2PP	60	6	YL2UZ	233	6	YL2EC	11
7	YL2KF	114	7	YL2UZ	272	7	YL2TW	50	7	YL2GQT	226	7	YL2TW	6
8	YL2PN	70	8	YL2GN	268	8	YL2IP	49	8	YL2GN	224	8	YL3FT	6
9	YL2IP	55	9	YL2AP	252	9	YL2SM	49	9	YL2KO	217	9	YL3DQ	4
10	YL2SM	55	10	YL2MU	248	10	YL2CR	26	10	YL2SM	214	10	YL2GQT	1
11	YL3FT	54	11	YL2TW	246	11	YL2PN	25	11	YL2MU	205	11	YL2LQ	1
12	YL2UZ	43	12	YL2EC	237	12	YL3FT	22	12	YL2GD	204			
13	YL2CR	42	13	YL2SM	234	13	YL2GQT	6	13	YL2KF	203			
14	YL1ZS	31	14	YL3FT	230	14	YL2AP	5	14	YL2PP	190			
15	YL2GQT	20	15	YL2GD	227	15	YL2VW	4	15	YL2IP	184			
16	YL2VW	11	16	YL2GQT	223	16	YL1ZS	3	16	YL2TW	179			
17	YL2AP	9	17	YL2PP	215	17	YL2GD	2	17	YL2PJ	175			
18	YL-RS01	4	18	YL3DQ	208	18	YL-RS01	2	18	YL2DZ	173			
19	YL2GD	3	19	YL2VW	197	19	YL2UZ	1	19	YL1ZS	147			
20	YL3DQ	3	20	YL2IP	195				20	YL2VW	123			
			21	YL2PJ	165				21	YL3FT	122			
			22	YL1ZS	145				22	YL2EC	121			
			23	YL2DZ	142				23	YL-RS01	114			
			24	YL-RS01	141				24	YL3DQ	109			
			25	YL2TQ	104				25	YL2PN	94			
			26	YL4HQ	98				26	YL2CR	70			
			27	YL2CR	90				27	YL4HQ	65			
			28	YL2PN	73				28	YL2TQ	39			
			29	YL2AZ	52				29	YL3AD	15			
			30	YL3AD	28				30	YL2GUV	11			
			31	YL2GUV	5				31	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2SM	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	38	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2TW	36	2	YL2EC	40
3	YL1XZ	35	3	YL2MU	40	3	YL2GN	40	3	YL2IP	31	3	YL2GD	40
4	YL2TW	33	4	YL2SM	40	4	YL2GP	40	4	YL2PP	29	4	YL2GN	40
5	YL2GP	32	5	YL2UZ	40	5	YL2IP	40	5	YL2LQ	28	5	YL2GP	40
6	YL2UZ	32	6	YL1XZ	39	6	YL2MU	40	6	YL2GN	25	6	YL2IP	40
7	YL3FT	31	7	YL2IP	39	7	YL2SM	40	7	YL2MU	23	7	YL2KF	40
8	YL2IP	29	8	YL2KO	39	8	YL2TW	40	8	YL2UZ	21	8	YL2LQ	40
9	YL2PP	29	9	YL3FT	38	9	YL2UZ	40	9	YL3FT	21	9	YL2MU	40
10	YL2VW	29	10	YL2TW	37	10	YL3FT	40	10	YL2EC	20	10	YL2PP	40
11	YL2GD	27	11	YL2GN	36	11	YL2GQT	38	11	YL2GQT	15	11	YL2SM	40
12	YL2GN	23	12	YL2PP	34	12	YL2PP	38	12	YL2PN	14	12	YL2TW	40
13	YL2PJ	22	13	YL2KF	33	13	YL2TQ	38	13	YL-RS01	5	13	YL2UZ	40
14	YL3DQ	20	14	YL3DQ	33	14	YL3DQ	38	14	YL2KF	4	14	YL3DQ	40
15	YL2KF	18	15	YL2TQ	32	15	YL2EC	37	15	YL1ZS	1	15	YL3FT	40
16	YL1ZS	10	16	YL2VW	32	16	YL2KF	37				16	YL-RS01	40
17	YL2GQT	10	17	YL2PJ	30	17	YL2KO	35				17	YL2GQT	39
18	YL-RS01	10	18	YL2EC	27	18	YL2PJ	34				18	YL2KO	39
19	YL2LQ	8	19	YL2GQT	27	19	YL2VW	34				19	YL1ZS	36
20	YL2TQ	8	20	YL-RS01	27	20	YL-RS01	30				20	YL2PJ	36
21	YL2GUV	5	21	YL1ZS	25	21	YL2LQ	29				21	YL2VW	36
22	YL3AD	4	22	YL2LQ	20	22	YL1ZS	27				22	YL2PN	30
23	YL2EC	3	23	YL3AD	17	23	YL2PN	27				23	YL2TQ	28
24	YL2PN	3	24	YL2PN	8	24	YL3AD	7				24	YL3AD	22

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	7
2	YL2EC	38	2	YL2EC	40	2	YL2GN	38	2	YL2GD	40	2	YL2GN	6
3	YL2GN	35	3	YL2GD	40	3	YL2EC	33	3	YL2GP	40	3	YL2EC	4
4	YL2TW	33	4	YL2GN	40	4	YL2IP	20	4	YL2GQT	40	4	YL2PJ	4
5	YL2PP	31	5	YL2GP	40	5	YL2SM	20	5	YL2IP	40	5	YL1ZS	3
6	YL2SM	26	6	YL2IP	40	6	YL2LQ	18	6	YL2KO	40	6	YL2TW	2
7	YL2LQ	25	7	YL2KO	40	7	YL2PP	18	7	YL2MU	40	7	YL3FT	2
8	YL2UZ	24	8	YL2LQ	40	8	YL2TW	16	8	YL2SM	40	8	YL2LQ	1
9	YL2PN	23	9	YL2MU	40	9	YL3FT	14	9	YL2UZ	40			
10	YL3FT	23	10	YL2SM	40	10	YL2KF	9	10	YL2GN	38			
11	YL2IP	21	11	YL2TW	40	11	YL2PN	9	11	YL2PJ	37			
12	YL2KF	13	12	YL2UZ	40	12	YL2MU	6	12	YL2TW	37			
13	YL2MU	12	13	YL2GQT	39	13	YL2GQT	5	13	YL2LQ	36			
14	YL2GQT	11	14	YL2VW	39	14	YL2VW	3	14	YL2KF	35			
15	YL2VW	8	15	YL1ZS	38	15	YL2GD	2	15	YL-RS01	35			
16	YL-RS01	4	16	YL2KF	38	16	YL-RS01	2	16	YL1ZS	34			
17	YL2GD	3	17	YL2PP	38	17	YL1ZS	1	17	YL2PP	31			
18	YL1ZS	1	18	YL-RS01	38	18	YL2UZ	1	18	YL2PN	30			
			19	YL2PJ	37				19	YL2VW	28			
			20	YL3FT	37				20	YL2EC	26			
			21	YL3DQ	35				21	YL3FT	25			
			22	YL2TQ	32				22	YL3DQ	24			
			23	YL2PN	26				23	YL2TQ	14			
			24	YL3AD	11				24	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA
1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	492	171	39	11	84	76	87	24
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2TW	340	130	29	5	42	58	57	19
5	YL2GQT	328	121	44	7	41	43	57	15
6	YL2EC	317	139	31	5	48	40	40	14
7	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
8	YL3DQ	189							
9	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
10	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
11	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
12	YL-RS01	124	32	15	4	13	26	25	9
13	YL2VW	81							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2TW	30.Jūn.10
YL2VW	30.Jūn.10
YL3FT	30.Jūn.10
YL-RS01	30.Jūn.10
YL1ZS	31.Dec.09
YL2EC	31.Dec.09
YL2GD	31.Dec.09
YL2GQT	31.Dec.09
YL2GP	23.Dec.09
YL2KF	23.Dec.09
YL2PP	23.Dec.09
YL2SM	23.Dec.09
YL2UZ	23.Dec.09
YL3DQ	23.Dec.09
YL2GUV	13.Nov.09
YL4HQ	14.Aug.09
YL2GN	30.Jūn.09
YL2AP	30.Nov.08
YL2PJ	08.Jūn.08
YL2MU	15.Jan.08
YL2IP	17.Dec.07
YL2MF	20.Mar.07
YL2KO	18.Jan.07
YL2PN	04.Jan.07
YL2GW	06.Nov.05
YL2CR	07.Okt.05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Galvenā aptaujas lapa