Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2011. gada 30. jūnijs


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	356	340	1	YL2JN	334	328	1	YL2LQ	335	328	1	YL2KF	294	293
2	YL2GP	343	338	2	YL2MU	328	328	2	YL2MU	330	330	2	YL2TW	174	173
3	YL2LQ	340	333	3	YL2AP	322	317	3	YL2UZ	330	327	3	YL2MU	130	130
4	YL2JN	337	331	4	YL2KF	291	290	4	YL2GN	318	318	4	YL2PJ	121	121
5	YL2AP	336	328	5	YL2GD	278	278	5	YL2GD	305	305	5	YL2GD	106	106
6	YL1XZ	336		6	YL2GN	272	272	6	YL2KF	300	297	6	YL3DQ	96	96
7	YL2KO	334	332	7	YL2TW	269	266	7	YL2TW	297	294	7	YL2VW	50	50
8	YL2SM	334	331	8	YL-RS01	268	259	8	YL3FT	294	294	8	YL-RS01	47	46
9	YL2KF	332	329	9	YL2GQT	261	261	9	YL3DQ	293	293	9	YL3FT	40	40
10	YL2UZ	331	327	10	YL3FT	245	245	10	YL2EC	287	283	10	YL1ZS	33	33
11	YL2GD	325	321	11	YL2IP	228	224	11	YL2SM	277	274	11	YL2IP	15	15
12	YL2GN	321	321	12	YL1ZS	216	216	12	YL2GQT	273	273	12	YL2AP	3	3
13	YL2TW	311	307	13	YL2PJ	202	200	13	YL2IP	261	257	13	YL2GN	3	3
14	YL3DQ	304	304	14	YL2PP	189	189	14	YL2PP	257	257	14	YL3AD	2	
15	YL2GQT	302	302	15	YL2EC	177	177	15	YL2PJ	254	250	15	YL2GQT	1	1
16	YL3FT	302	302	16	YL3DQ	163	163	16	YL2VW	242	239	16	YL2PP	1	1
17	YL2GW	295		17	YL2AZ	160		17	YL2TQ	214	212				
18	YL2EC	288	284	18	YL2SM	159	157	18	YL2AP	211	208				
19	YL-RS01	284	271	19	YL2GUV	150	150	19	YL1ZS	196	196				
20	YL2IP	281	276	20	YL2LQ	142	142	20	YL-RS01	174	164				
21	YL2PJ	273	268	21	YL2VW	133	133	21	YL2PN	150	150				
22	YL2PP	265	265	22	YL4HQ	113	113	22	YL4HQ	131	131				
23	YL2VW	250	247	23	YL2PN	95	95	23	YL3AD	97					
24	YL2DZ	245		24	YL3AD	51									
25	YL1ZS	218	218	25	YL2TQ	20									
26	YL2TQ	214	212												
27	YL2PN	161	161												
28	YL2AZ	160													
29	YL2GUV	150	150												
30	YL4HQ	145	145												
31	YL3AD	107													
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	282	1	YL2SM	266	1	YL2GP	315	1	YL2MU	258	1	YL2MU	340
2	YL2KO	221	2	YL2GP	263	2	YL1XZ	307	2	YL2GP	225	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	152	3	YL3FT	253	3	YL3FT	282	3	YL2LQ	191	3	YL2GP	328
4	YL2TW	143	4	YL2GD	226	4	YL2MU	281	4	YL2PP	166	4	YL2LQ	315
5	YL2GP	142	5	YL1XZ	223	5	YL2UZ	273	5	YL2TW	165	5	YL2UZ	295
6	YL3FT	142	6	YL2KO	201	6	YL3DQ	252	6	YL2EC	143	6	YL2KF	284
7	YL2UZ	129	7	YL2TW	196	7	YL2SM	249	7	YL2IP	142	7	YL3FT	283
8	YL2VW	126	8	YL2UZ	192	8	YL2GN	245	8	YL2UZ	127	8	YL2GN	282
9	YL2PJ	123	9	YL2MU	187	9	YL2GD	244	9	YL2GN	121	9	YL2GD	279
10	YL1XZ	121	10	YL2IP	168	10	YL2TW	244	10	YL1ZS	60	10	YL3DQ	276
11	YL2PP	120	11	YL3DQ	167	11	YL2PP	220	11	YL2PN	46	11	YL2TW	271
12	YL2IP	114	12	YL2PP	165	12	YL2IP	197	12	YL3FT	44	12	YL2AP	267
13	YL2GN	108	13	YL2GN	161	13	YL2GQT	193	13	YL2CR	37	13	YL2JN	265
14	YL3DQ	105	14	YL2TQ	158	14	YL2KO	193	14	YL2KF	36	14	YL-RS01	256
15	YL1ZS	85	15	YL2AP	140	15	YL2EC	191	15	YL2PJ	28	15	YL2EC	251
16	YL2AP	84	16	YL2KF	136	16	YL2PJ	188	16	YL2GQT	25	16	YL2KO	231
17	YL2KF	80	17	YL2PJ	136	17	YL2KF	186	17	YL-RS01	24	17	YL2PJ	217
18	YL2MU	80	18	YL2EC	133	18	YL2TQ	170	18	YL2SM	23	18	YL2PP	216
19	YL2GQT	63	19	YL2GQT	129	19	YL2VW	166	19	YL2AP	6	19	YL2GQT	211
20	YL2TQ	56	20	YL2VW	120	20	YL2AP	165	20	YL3DQ	2	20	YL2IP	209
21	YL4HQ	54	21	YL1ZS	117	21	YL2LQ	150				21	YL2SM	200
22	YL2LQ	47	22	YL2LQ	116	22	YL1ZS	147				22	YL2DZ	170
23	YL-RS01	37	23	YL2DZ	110	23	YL2JN	126				23	YL1ZS	159
24	YL2CR	36	24	YL-RS01	91	24	YL2DZ	116				24	YL2VW	157
25	YL2EC	32	25	YL2JN	89	25	YL4HQ	105				25	YL2AZ	142
26	YL2GUV	28	26	YL3AD	75	26	YL-RS01	96				26	YL4HQ	129
27	YL3AD	24	27	YL4HQ	70	27	YL2PN	94				27	YL2CR	128
28	YL2DZ	10	28	YL2CR	55	28	YL2CR	52				28	YL2PN	87
29	YL2PN	6	29	YL2GUV	46	29	YL2AZ	29				29	YL2TQ	75
30	YL2AZ	2	30	YL2PN	43	30	YL3AD	26				30	YL3AD	45
			31	YL2AZ	28									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	248	1	YL1XZ	329	1	YL2GN	216	1	YL1XZ	306	1	YL2GP	63
2	YL2EC	242	2	YL2GP	318	2	YL2GP	205	2	YL2GP	303	2	YL2EC	35
3	YL2GP	238	3	YL2LQ	314	3	YL2MU	185	3	YL2JN	279	3	YL2PJ	34
4	YL2GN	224	4	YL2MU	291	4	YL2LQ	183	4	YL2LQ	259	4	YL3FT	34
5	YL2LQ	190	5	YL2JN	284	5	YL2EC	178	5	YL2AP	252	5	YL2JN	32
6	YL2PP	176	6	YL2KF	279	6	YL2PP	100	6	YL2MU	241	6	YL2GN	30
7	YL2UZ	148	7	YL2KO	275	7	YL2KF	73	7	YL2UZ	234	7	YL2MU	15
8	YL2TW	132	8	YL2UZ	274	8	YL2SM	66	8	YL2GN	228	8	YL1ZS	14
9	YL2KF	114	9	YL2GN	269	9	YL2IP	60	9	YL2GQT	226	9	YL2GD	14
10	YL2SM	75	10	YL2GD	256	10	YL2TW	58	10	YL2GD	221	10	YL2TW	8
11	YL1ZS	70	11	YL2AP	252	11	YL2UZ	52	11	YL2SM	218	11	YL3DQ	4
12	YL2PN	70	12	YL2TW	252	12	YL1ZS	34	12	YL2KO	217	12	YL2PP	3
13	YL2IP	65	13	YL2SM	247	13	YL2CR	26	13	YL2KF	203	13	YL2GUV	2
14	YL3FT	56	14	YL3FT	246	14	YL2PN	25	14	YL2PP	190	14	YL2GQT	1
15	YL2CR	42	15	YL2EC	240	15	YL3FT	23	15	YL2IP	186	15	YL2LQ	1
16	YL-RS01	28	16	YL3DQ	226	16	YL2PJ	15	16	YL2TW	182			
17	YL2PJ	27	17	YL2GQT	223	17	YL-RS01	12	17	YL2PJ	179			
18	YL2GQT	20	18	YL2PP	215	18	YL2GQT	6	18	YL2DZ	173			
19	YL2VW	11	19	YL2PJ	209	19	YL2AP	5	19	YL3FT	148			
20	YL2AP	9	20	YL2IP	202	20	YL2VW	4	20	YL1ZS	147			
21	YL2GD	3	21	YL2VW	197	21	YL2GD	2	21	YL2EC	128			
22	YL3DQ	3	22	YL1ZS	150				22	YL-RS01	125			
			23	YL-RS01	149				23	YL2VW	123			
			24	YL2DZ	142				24	YL3DQ	117			
			25	YL2GUV	139				25	YL2PN	94			
			26	YL4HQ	118				26	YL4HQ	73			
			27	YL2TQ	104				27	YL2CR	70			
			28	YL2CR	90				28	YL2GUV	50			
			29	YL2PN	73				29	YL2TQ	39			
			30	YL2AZ	52				30	YL3AD	15			
			31	YL3AD	28				31	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2SM	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2GD	39	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2MU	40	2	YL2EC	40
3	YL2KO	38	3	YL2MU	40	3	YL2GN	40	3	YL2UZ	37	3	YL2GD	40
4	YL2TW	36	4	YL2SM	40	4	YL2GP	40	4	YL2TW	36	4	YL2GN	40
5	YL1XZ	35	5	YL2UZ	40	5	YL2IP	40	5	YL2IP	32	5	YL2GP	40
6	YL2GP	32	6	YL1XZ	39	6	YL2MU	40	6	YL2PP	29	6	YL2IP	40
7	YL2UZ	32	7	YL2IP	39	7	YL2SM	40	7	YL2LQ	28	7	YL2KF	40
8	YL3FT	32	8	YL2KO	39	8	YL2TW	40	8	YL2EC	27	8	YL2LQ	40
9	YL2PJ	31	9	YL3FT	39	9	YL2UZ	40	9	YL2GN	25	9	YL2MU	40
10	YL2IP	29	10	YL2TW	38	10	YL3FT	40	10	YL3FT	21	10	YL2PP	40
11	YL2MU	29	11	YL2GN	36	11	YL2EC	38	11	YL2SM	17	11	YL2SM	40
12	YL2PP	29	12	YL2PP	34	12	YL2GQT	38	12	YL2GQT	15	12	YL2TW	40
13	YL2VW	29	13	YL2KF	33	13	YL2PP	38	13	YL2PN	14	13	YL2UZ	40
14	YL2GN	23	14	YL3DQ	33	14	YL2TQ	38	14	YL-RS01	10	14	YL3DQ	40
15	YL3DQ	22	15	YL2TQ	32	15	YL3DQ	38	15	YL2KF	4	15	YL3FT	40
16	YL2KF	18	16	YL2VW	32	16	YL2KF	37	16	YL1ZS	1	16	YL-RS01	40
17	YL-RS01	17	17	YL-RS01	32	17	YL2KO	35				17	YL2GQT	39
18	YL1ZS	10	18	YL2PJ	31	18	YL-RS01	35				18	YL2KO	39
19	YL2GQT	10	19	YL2EC	27	19	YL2PJ	34				19	YL1ZS	36
20	YL2LQ	8	20	YL2GQT	27	20	YL2VW	34				20	YL2PJ	36
21	YL2TQ	8	21	YL1ZS	25	21	YL2LQ	29				21	YL2VW	36
22	YL2GUV	5	22	YL2LQ	20	22	YL1ZS	27				22	YL2PN	30
23	YL2EC	4	23	YL3AD	17	23	YL2PN	27				23	YL2TQ	28
24	YL3AD	4	24	YL2GUV	9	24	YL3AD	7				24	YL3AD	22
25	YL2PN	3	25	YL2PN	8									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL3FT	9
2	YL2GP	40	2	YL2EC	40	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2GP	7
3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2GN	38	3	YL2GP	40	3	YL2EC	6
4	YL2GN	35	4	YL2GN	40	4	YL2EC	36	4	YL2GQT	40	4	YL2GN	6
5	YL2UZ	35	5	YL2GP	40	5	YL2IP	23	5	YL2IP	40	5	YL2MU	5
6	YL2TW	33	6	YL2IP	40	6	YL2SM	21	6	YL2KO	40	6	YL2PJ	4
7	YL2PP	31	7	YL2KO	40	7	YL2TW	19	7	YL2MU	40	7	YL1ZS	3
8	YL2SM	28	8	YL2LQ	40	8	YL2LQ	18	8	YL2SM	40	8	YL2TW	2
9	YL2LQ	25	9	YL2MU	40	9	YL2PP	18	9	YL2UZ	40	9	YL2LQ	1
10	YL2PN	23	10	YL2PJ	40	10	YL2UZ	14	10	YL2GN	38			
11	YL3FT	23	11	YL2SM	40	11	YL3FT	14	11	YL2PJ	37			
12	YL2IP	21	12	YL2TW	40	12	YL2KF	9	12	YL2TW	37			
13	YL2KF	13	13	YL2UZ	40	13	YL2PN	9	13	YL2LQ	36			
14	YL2GQT	11	14	YL2GQT	39	14	YL-RS01	7	14	YL2KF	35			
15	YL-RS01	10	15	YL2VW	39	15	YL2GQT	5	15	YL-RS01	35			
16	YL2VW	8	16	YL1ZS	38	16	YL2VW	3	16	YL1ZS	34			
17	YL2GD	3	17	YL2KF	38	17	YL2GD	2	17	YL2PP	31			
18	YL1ZS	1	18	YL2PP	38	18	YL1ZS	1	18	YL2PN	30			
			19	YL3FT	38				19	YL2EC	29			
			20	YL-RS01	38				20	YL3FT	29			
			21	YL2GUV	36				21	YL2VW	28			
			22	YL3DQ	35				22	YL3DQ	24			
			23	YL2TQ	32				23	YL2TQ	14			
			24	YL2PN	26				24	YL2GUV	13			
			25	YL3AD	11				25	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	513	175	42	11	89	79	91	26
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2TW	350	133	29	6	44	60	58	20
5	YL2GQT	328	121	44	7	41	43	57	15
6	YL2EC	320	139	31	5	48	40	43	14
7	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
8	YL3DQ	189							
9	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
10	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
11	YL-RS01	136	38	15	4	15	27	27	10
12	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
13	YL2VW	81							
14	YL2GUV	48							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2UZ	30.jūn.11
YL2GD	30.jūn.11
YL-RS01	30.jūn.11
YL2TW	24.jūn.11
YL3FT	24.jūn.11
YL2EC	22.jūn.11
YL2SM	08.feb.11
YL2GUV	21.jan.11
YL2GN	23.dec.10
YL2MU	21.dec.10
YL2PJ	16.dec.10
YL2IP	08.dec.10
YL3DQ	06.dec.10
YL1ZS	03.dec.10
YL2PP	03.dec.10
YL4HQ	03.dec.10
YL2VW	30.jūn.10
YL2GQT	31.dec.09
YL2GP	23.dec.09
YL2KF	23.dec.09
YL2AP	30.nov.08
YL2MF	20.mar.07
YL2KO	18.jan.07
YL2PN	04.jan.07
YL2GW	06.nov.05
YL2CR	07.okt.05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Galvenā aptaujas lapa