Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2012. gada janvāris

Uz aptaujas galveno lapu


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	357	341	1	YL2MU	339	337	1	YL2LQ	335	328	1	YL2KF	300	296
2	YL2GP	343	338	2	YL2JN	334	328	2	YL2MU	332	330	2	YL2TW	180	179
3	YL2LQ	340	333	3	YL2AP	322	317	3	YL2UZ	331	328	3	YL2MU	152	152
4	YL2SM	339	334	4	YL2KF	294	290	4	YL2GN	318	318	4	YL2GD	129	129
5	YL2JN	337	331	5	YL2GD	273	273	5	YL2GD	309	309	5	YL2PJ	121	121
6	YL2AP	336	328	6	YL2TW	273	270	6	YL2KF	303	298	6	YL3DQ	101	101
7	YL1XZ	336		7	YL2GN	272	272	7	YL3DQ	302	302	7	YL-RS01	89	88
8	YL2KF	335	330	8	YL-RS01	270	259	8	YL2TW	298	294	8	YL2VW	50	50
9	YL2KO	334	332	9	YL2GQT	261	261	9	YL3FT	295	295	9	YL3FT	40	40
10	YL2UZ	332	328	10	YL3FT	249	249	10	YL2EC	287	283	10	YL1ZS	35	35
11	YL2GD	331	323	11	YL2PP	230	230	11	YL2PP	284	284	11	YL2IP	15	15
12	YL2GN	321	321	12	YL2IP	228	224	12	YL2SM	277	274	12	YL2AP	3	3
13	YL3DQ	312	312	13	YL1ZS	216	216	13	YL2GQT	273	273	13	YL2GN	3	3
14	YL2TW	312	307	14	YL2PJ	202	200	14	YL2IP	261	257	14	YL3AD	2	
15	YL3FT	303	303	15	YL3DQ	188	188	15	YL2PJ	254	250	15	YL2GQT	1	1
16	YL2GQT	302	302	16	YL2GUV	180	180	16	YL2VW	242	239	16	YL2PP	1	1
17	YL2GW	295		17	YL2EC	177	177	17	YL1ZS	237	237				
18	YL2PP	289	289	18	YL2AZ	160		18	YL2TQ	214	212				
19	YL2EC	288	284	19	YL2SM	159	157	19	YL2AP	211	208				
20	YL-RS01	284	271	20	YL2LQ	142	142	20	YL-RS01	190	180				
21	YL2IP	281	276	21	YL2VW	133	133	21	YL2PN	150	150				
22	YL2PJ	273	268	22	YL4HQ	120	120	22	YL4HQ	139	139				
23	YL1ZS	253	253	23	YL2PN	95	95	23	YL3AD	97					
24	YL2VW	250	247	24	YL3AGV	84	84								
25	YL2DZ	245		25	YL3AD	51									
26	YL2TQ	214	212	26	YL2TQ	20									
27	YL2GUV	180	180												
28	YL2PN	161	161												
29	YL2AZ	160													
30	YL4HQ	154	154												
31	YL3AD	107													
32	YL3AGV	84	84												
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	291	1	YL2SM	278	1	YL2GP	315	1	YL2MU	277	1	YL2MU	343
2	YL2KO	266	2	YL2GP	263	2	YL1XZ	307	2	YL2GP	225	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	172	3	YL3FT	258	3	YL2MU	295	3	YL2PP	210	3	YL2GP	328
4	YL2TW	147	4	YL2GD	235	4	YL3FT	284	4	YL2LQ	191	4	YL2LQ	315
5	YL3FT	145	5	YL2KO	228	5	YL2UZ	273	5	YL2TW	172	5	YL2UZ	297
6	YL2GP	142	6	YL1XZ	223	6	YL3DQ	266	6	YL2EC	143	6	YL2KF	287
7	YL2PP	134	7	YL2MU	201	7	YL2SM	257	7	YL2IP	142	7	YL3FT	287
8	YL2UZ	129	8	YL2TW	198	8	YL2GD	249	8	YL2UZ	136	8	YL2GD	284
9	YL2VW	126	9	YL2PP	194	9	YL2PP	248	9	YL2GN	121	9	YL3DQ	283
10	YL2PJ	123	10	YL2UZ	192	10	YL2GN	245	10	YL1ZS	112	10	YL2GN	282
11	YL1XZ	121	11	YL3DQ	173	11	YL2TW	245	11	YL-RS01	59	11	YL2TW	272
12	YL2IP	114	12	YL2IP	168	12	YL2IP	197	12	YL2KF	50	12	YL2AP	267
13	YL2GN	108	13	YL2GN	161	13	YL2GQT	193	13	YL3FT	48	13	YL2JN	265
14	YL2MU	104	14	YL2TQ	158	14	YL2KO	193	14	YL2PN	46	14	YL-RS01	256
15	YL3DQ	103	15	YL2AP	140	15	YL2EC	191	15	YL2CR	37	15	YL2KO	255
16	YL1ZS	94	16	YL1ZS	138	16	YL2PJ	188	16	YL2PJ	28	16	YL2EC	251
17	YL2AP	84	17	YL2KF	138	17	YL2KF	187	17	YL2GQT	25	17	YL2PP	249
18	YL2KF	81	18	YL2PJ	136	18	YL1ZS	176	18	YL2SM	23	18	YL2SM	225
19	YL2GQT	63	19	YL2EC	133	19	YL2TQ	170	19	YL2AP	6	19	YL2PJ	217
20	YL2TQ	56	20	YL2GQT	129	20	YL2VW	166	20	YL2GD	5	20	YL2GQT	211
21	YL-RS01	55	21	YL2VW	120	21	YL2AP	165	21	YL3DQ	5	21	YL2IP	209
22	YL4HQ	54	22	YL2LQ	116	22	YL2LQ	150				22	YL1ZS	199
23	YL2LQ	47	23	YL2DZ	110	23	YL2JN	126				23	YL2DZ	170
24	YL2CR	36	24	YL-RS01	101	24	YL-RS01	124				24	YL2VW	157
25	YL2EC	32	25	YL2JN	89	25	YL2DZ	116				25	YL2AZ	142
26	YL2GUV	28	26	YL3AD	75	26	YL4HQ	114				26	YL4HQ	138
27	YL3AD	24	27	YL4HQ	70	27	YL2PN	94				27	YL2CR	128
28	YL2DZ	10	28	YL2CR	55	28	YL2CR	52				28	YL2PN	87
29	YL2PN	6	29	YL2GUV	48	29	YL2AZ	29				29	YL2TQ	75
30	YL2AZ	2	30	YL2PN	43	30	YL3AD	26				30	YL3AD	45
			31	YL2AZ	28									
			32	YL3AGV	17									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	268	1	YL1XZ	329	1	YL2MU	243	1	YL1XZ	306	1	YL2GP	63
2	YL2EC	242	2	YL2GP	318	2	YL2GN	216	2	YL2GP	303	2	YL3FT	51
3	YL2GP	238	3	YL2LQ	314	3	YL2GP	205	3	YL2JN	279	3	YL2GD	36
4	YL2GN	224	4	YL2MU	307	4	YL2LQ	183	4	YL2MU	273	4	YL2EC	35
5	YL2PP	224	5	YL2JN	284	5	YL2EC	178	5	YL2LQ	259	5	YL2PJ	34
6	YL2LQ	190	6	YL2KF	280	6	YL2PP	169	6	YL2AP	252	6	YL2JN	32
7	YL2UZ	166	7	YL2KO	279	7	YL1ZS	103	7	YL2SM	239	7	YL2GN	30
8	YL2TW	134	8	YL2UZ	275	8	YL2TW	84	8	YL2UZ	235	8	YL2PP	19
9	YL1ZS	126	9	YL2GN	269	9	YL2UZ	80	9	YL2GN	228	9	YL2MU	15
10	YL2KF	117	10	YL2SM	269	10	YL2KF	79	10	YL2GQT	226	10	YL1ZS	14
11	YL2SM	75	11	YL2GD	262	11	YL2SM	66	11	YL2GD	222	11	YL2TW	9
12	YL2PN	70	12	YL3FT	254	12	YL2IP	60	12	YL2KO	218	12	YL2KO	8
13	YL2IP	65	13	YL2TW	253	13	YL-RS01	31	13	YL2KF	204	13	YL3DQ	5
14	YL-RS01	64	14	YL2AP	252	14	YL2CR	26	14	YL2TW	201	14	YL2GUV	2
15	YL3FT	57	15	YL3DQ	242	15	YL2PN	25	15	YL2PP	190	15	YL2GQT	1
16	YL2CR	42	16	YL2EC	240	16	YL3FT	24	16	YL2IP	186	16	YL2LQ	1
17	YL2PJ	27	17	YL2PP	229	17	YL2PJ	15	17	YL2PJ	179			
18	YL2GQT	20	18	YL2GQT	223	18	YL2GQT	6	18	YL2DZ	173			
19	YL2VW	11	19	YL2PJ	209	19	YL2AP	5	19	YL3DQ	164			
20	YL2AP	9	20	YL2IP	202	20	YL2VW	4	20	YL3FT	162			
21	YL2GD	5	21	YL2VW	197	21	YL2GD	2	21	YL1ZS	152			
22	YL3DQ	4	22	YL1ZS	183	22	YL3DQ	1	22	YL2EC	128			
			23	YL2GUV	172				23	YL-RS01	125			
			24	YL-RS01	162				24	YL2VW	123			
			25	YL2DZ	142				25	YL2GUV	116			
			26	YL4HQ	124				26	YL2PN	94			
			27	YL2TQ	104				27	YL4HQ	78			
			28	YL2CR	90				28	YL2CR	70			
			29	YL3AGV	77				29	YL2TQ	39			
			30	YL2PN	73				30	YL3AGV	28			
			31	YL2AZ	52				31	YL3AD	15			
			32	YL3AD	28				32	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2MU	40	2	YL2EC	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2GN	40	3	YL2UZ	37	3	YL2GD	40
4	YL2TW	37	4	YL2MU	40	4	YL2GP	40	4	YL2TW	36	4	YL2GN	40
5	YL1XZ	35	5	YL2SM	40	5	YL2IP	40	5	YL2IP	32	5	YL2GP	40
6	YL2MU	35	6	YL2UZ	40	6	YL2KO	40	6	YL2PP	29	6	YL2IP	40
7	YL2GP	32	7	YL1XZ	39	7	YL2MU	40	7	YL2LQ	28	7	YL2KF	40
8	YL2UZ	32	8	YL2IP	39	8	YL2SM	40	8	YL2EC	27	8	YL2KO	40
9	YL3FT	32	9	YL3FT	39	9	YL2TW	40	9	YL2GN	25	9	YL2LQ	40
10	YL2PJ	31	10	YL2TW	38	10	YL2UZ	40	10	YL3FT	21	10	YL2MU	40
11	YL2IP	29	11	YL2GN	36	11	YL3DQ	40	11	YL2SM	17	11	YL2PP	40
12	YL2PP	29	12	YL3DQ	35	12	YL3FT	40	12	YL2GQT	15	12	YL2SM	40
13	YL2VW	29	13	YL2PP	34	13	YL2EC	38	13	YL2PN	14	13	YL2TW	40
14	YL2GN	23	14	YL2KF	33	14	YL2GQT	38	14	YL-RS01	10	14	YL2UZ	40
15	YL3DQ	22	15	YL2TQ	32	15	YL2PP	38	15	YL2KF	4	15	YL3DQ	40
16	YL2KF	18	16	YL2VW	32	16	YL2TQ	38	16	YL2GD	2	16	YL3FT	40
17	YL-RS01	17	17	YL-RS01	32	17	YL2KF	37	17	YL1ZS	1	17	YL-RS01	40
18	YL1ZS	10	18	YL2PJ	31	18	YL-RS01	35				18	YL2GQT	39
19	YL2GQT	10	19	YL2EC	27	19	YL2PJ	34				19	YL1ZS	36
20	YL2LQ	8	20	YL2GQT	27	20	YL2VW	34				20	YL2PJ	36
21	YL2TQ	8	21	YL1ZS	25	21	YL2LQ	29				21	YL2VW	36
22	YL2GUV	5	22	YL2LQ	20	22	YL1ZS	27				22	YL2PN	30
23	YL2EC	4	23	YL3AD	17	23	YL2PN	27				23	YL2TQ	28
24	YL3AD	4	24	YL2GUV	14	24	YL3AD	7				24	YL3AD	22
25	YL2PN	3	25	YL2PN	8									
			26	YL3AGV	5									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL3FT	14
2	YL2GP	40	2	YL2EC	40	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2GD	7
3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2GN	38	3	YL2GP	40	3	YL2GP	7
4	YL2UZ	38	4	YL2GN	40	4	YL2EC	36	4	YL2GQT	40	4	YL2EC	6
5	YL2GN	35	5	YL2GP	40	5	YL2TW	27	5	YL2IP	40	5	YL2GN	6
6	YL2TW	33	6	YL2IP	40	6	YL2UZ	27	6	YL2KO	40	6	YL2KO	5
7	YL2PP	31	7	YL2KO	40	7	YL2IP	23	7	YL2MU	40	7	YL2MU	5
8	YL2SM	28	8	YL2LQ	40	8	YL2SM	21	8	YL2SM	40	8	YL2PJ	4
9	YL2LQ	25	9	YL2MU	40	9	YL2LQ	18	9	YL2UZ	40	9	YL1ZS	3
10	YL2PN	23	10	YL2PJ	40	10	YL2PP	18	10	YL2TW	39	10	YL2TW	2
11	YL3FT	23	11	YL2SM	40	11	YL3FT	14	11	YL2GN	38	11	YL2LQ	1
12	YL2IP	21	12	YL2TW	40	12	YL2KF	9	12	YL2GUV	37			
13	YL2KF	13	13	YL2UZ	40	13	YL2PN	9	13	YL2PJ	37			
14	YL2GQT	11	14	YL2GQT	39	14	YL-RS01	7	14	YL2LQ	36			
15	YL-RS01	10	15	YL2GUV	39	15	YL2GQT	5	15	YL2KF	35			
16	YL2VW	8	16	YL2VW	39	16	YL2VW	3	16	YL-RS01	35			
17	YL2GD	3	17	YL1ZS	38	17	YL2GD	2	17	YL1ZS	34			
18	YL1ZS	1	18	YL2KF	38	18	YL1ZS	1	18	YL3FT	34			
			19	YL2PP	38				19	YL2PP	31			
			20	YL3FT	38				20	YL2PN	30			
			21	YL-RS01	38				21	YL2EC	29			
			22	YL3DQ	37				22	YL2VW	28			
			23	YL2TQ	32				23	YL3DQ	24			
			24	YL2PN	26				24	YL2TQ	14			
			25	YL3AGV	24				25	YL3AGV	9			
			26	YL3AD	11				26	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	515	175	42	11	90	80	91	26
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2TW	358	138	29	6	44	60	60	21
5	YL2GQT	328	121	44	7	41	43	57	15
6	YL2EC	320	139	31	5	48	40	43	14
7	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
8	YL3DQ	189							
9	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
10	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
11	YL-RS01	144	42	16	4	16	28	28	10
12	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
13	YL2GUV	113							
14	YL2VW	81							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2TW	18.Jan.12
YL2SM	02.Jan.12
YL2KO	02.Jan.12
YL2UZ	02.Jan.12
YL3FT	28.Dec.11
YL-RS01	26.Dec.11
YL2GUV	26.Dec.11
YL3DQ	23.Dec.11
YL2MU	21.Dec.11
YL3AGV	19.Dec.11
YL2GD	19.Dec.11
YL1ZS	14.Dec.11
YL2PP	14.Dec.11
YL4HQ	14.Dec.11
YL2KF	13.Dec.11
YL2EC	22.Jūn.11
YL2GN	23.Dec.10
YL2PJ	16.Dec.10
YL2IP	08.Dec.10
YL2VW	30.Jūn.10
YL2GQT	31.Dec.09
YL2GP	23.Dec.09
YL2AP	30.Nov.08
YL2MF	20.Mar.07
YL2PN	04.Jan.07
YL2GW	06.Nov.05
YL2CR	07.Okt.05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu