Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2012. gada decembris

Uz aptaujas galveno lapu


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	354	338	1	YL2MU	341	331	1	YL2KF	300	296
2	YL2GP	350	340	2	YL2JN	334	328	2	YL2LQ	335	328	2	YL2TW	194	192
3	YL2LQ	340	333	3	YL2AP	322	317	3	YL2UZ	331	328	3	YL2MU	181	180
4	YL2SM	339	334	4	YL2KF	294	290	4	YL2GN	318	318	4	YL2GP	170	170
5	YL2JN	337	331	5	YL2GD	279	279	5	YL2GD	316	316	5	YL2QV	156	156
6	YL2AP	336	328	6	YL2TW	277	273	6	YL2KF	303	298	6	YL2GD	145	145
7	YL1XZ	336		7	YL2GQT	276	273	7	YL3DQ	302	302	7	YL2PJ	121	121
8	YL2KF	335	330	8	YL2GN	272	272	8	YL2TW	301	296	8	YL3DQ	101	101
9	YL2GD	335	327	9	YL3FT	270	270	9	YL3FT	300	300	9	YL-RS01	89	88
10	YL2KO	334	332	10	YL-RS01	270	259	10	YL2PP	296	296	10	YL2VW	50	50
11	YL2UZ	332	328	11	YL2PP	255	255	11	YL2GQT	295	291	11	YL2IP	42	42
12	YL2GN	321	321	12	YL2GUV	238	237	12	YL2EC	287	282	12	YL3FT	40	40
13	YL2GQT	316	312	13	YL2IP	234	230	13	YL2SM	277	274	13	YL1ZS	36	35
14	YL2TW	314	308	14	YL1ZS	216	216	14	YL2IP	275	272	14	YL3GV	7	7
15	YL3DQ	312	312	15	YL2PJ	202	200	15	YL1ZS	257	257	15	YL2AP	3	3
16	YL3FT	308	308	16	YL3DQ	188	188	16	YL2PJ	254	250	16	YL2GN	3	3
17	YL2PP	303	303	17	YL2EC	178	177	17	YL2VW	242	239	17	YL3AD	2	
18	YL2IP	295	291	18	YL2AZ	160		18	YL2TQ	214	212	18	YL2GQT	1	1
19	YL2GW	295		19	YL2SM	159	157	19	YL2AP	211	208	19	YL2PP	1	1
20	YL2EC	292	286	20	YL2LQ	142	142	20	YL-RS01	190	180				
21	YL-RS01	284	271	21	YL2VW	133	133	21	YL2QV	169	169				
22	YL1ZS	276	276	22	YL4HQ	128	128	22	YL2PN	150	150				
23	YL2PJ	273	268	23	YL2QV	116	116	23	YL4HQ	141	141				
24	YL2VW	250	247	24	YL3GV	106	106	24	YL3AD	97					
25	YL2DZ	245		25	YL2PN	95	95								
26	YL2GUV	238	237	26	YL3AD	51									
27	YL2QV	221	221	27	YL2TQ	20									
28	YL2TQ	214	212												
29	YL2PN	161	161												
30	YL2AZ	160													
31	YL4HQ	159	159												
32	YL3AD	107													
33	YL3GV	106	106																																	
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	299	1	YL2SM	286	1	YL2GP	315	1	YL2MU	288	1	YL2MU	356
2	YL2KO	266	2	YL2GP	266	2	YL1XZ	307	2	YL2PP	231	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	192	3	YL3FT	262	3	YL2MU	300	3	YL2GP	225	3	YL2GP	328
4	YL2TW	150	4	YL2GD	252	4	YL3FT	288	4	YL2LQ	191	4	YL2LQ	315
5	YL3FT	150	5	YL2KO	228	5	YL2UZ	273	5	YL2TW	186	5	YL2UZ	297
6	YL2GP	142	6	YL1XZ	223	6	YL2GD	271	6	YL2EC	166	6	YL2GD	294
7	YL2PP	140	7	YL2MU	209	7	YL2PP	267	7	YL2IP	150	7	YL3FT	288
8	YL2UZ	129	8	YL2PP	208	8	YL3DQ	266	8	YL1ZS	142	8	YL2KF	287
9	YL2VW	126	9	YL2TW	202	9	YL2SM	264	9	YL2UZ	136	9	YL3DQ	283
10	YL2PJ	123	10	YL2UZ	192	10	YL2TW	248	10	YL2GN	121	10	YL2GN	282
11	YL1XZ	121	11	YL3DQ	173	11	YL2GN	245	11	YL2GQT	86	11	YL2TW	279
12	YL2IP	116	12	YL2IP	169	12	YL2GQT	208	12	YL-RS01	59	12	YL2PP	268
13	YL2MU	114	13	YL2GN	161	13	YL2IP	200	13	YL2KF	50	13	YL2AP	267
14	YL2GN	108	14	YL2TQ	158	14	YL1ZS	198	14	YL3FT	48	14	YL2JN	265
15	YL3DQ	103	15	YL1ZS	156	15	YL2KO	193	15	YL2SM	47	15	YL-RS01	256
16	YL1ZS	100	16	YL2AP	140	16	YL2EC	192	16	YL2PN	46	16	YL2KO	255
17	YL2AP	84	17	YL2EC	139	17	YL2PJ	188	17	YL2CR	37	17	YL2EC	251
18	YL2KF	81	18	YL2GQT	138	18	YL2KF	187	18	YL2PJ	28	18	YL2GQT	245
19	YL2GQT	72	19	YL2KF	138	19	YL2TQ	170	19	YL2AP	6	19	YL2SM	234
20	YL2TQ	56	20	YL2PJ	136	20	YL2VW	166	20	YL2GD	5	20	YL2IP	224
21	YL4HQ	56	21	YL2VW	120	21	YL2AP	165	21	YL3DQ	5	21	YL1ZS	222
22	YL-RS01	55	22	YL2LQ	116	22	YL2LQ	150				22	YL2PJ	217
23	YL2LQ	47	23	YL2DZ	110	23	YL2JN	126				23	YL2DZ	170
24	YL2EC	37	24	YL-RS01	101	24	YL-RS01	124				24	YL2VW	157
25	YL2CR	36	25	YL2JN	89	25	YL4HQ	117				25	YL4HQ	143
26	YL2GUV	28	26	YL2GUV	86	26	YL2DZ	116				26	YL2AZ	142
27	YL3AD	24	27	YL3AD	75	27	YL2PN	94				27	YL2CR	128
28	YL2DZ	10	28	YL4HQ	73	28	YL2CR	52				28	YL2PN	87
29	YL2PN	6	29	YL2CR	55	29	YL2AZ	29				29	YL2TQ	75
30	YL2AZ	2	30	YL2PN	43	30	YL3AD	26				30	YL3AD	45
			31	YL2AZ	28							31	YL3GV	1
			32	YL3GV	18									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	286	1	YL1XZ	329	1	YL2MU	263	1	YL1XZ	306	1	YL2GP	70
2	YL2GP	265	2	YL2MU	326	2	YL2GP	228	2	YL2GP	303	2	YL3FT	56
3	YL2PP	252	3	YL2GP	318	3	YL2GN	216	3	YL2MU	284	3	YL2GD	46
4	YL2EC	242	4	YL2LQ	314	4	YL2PP	201	4	YL2JN	279	4	YL2EC	39
5	YL2GN	224	5	YL2JN	284	5	YL2EC	191	5	YL2LQ	259	5	YL2PJ	34
6	YL2LQ	190	6	YL2SM	282	6	YL2LQ	183	6	YL2AP	252	6	YL2JN	32
7	YL1ZS	179	7	YL2KF	280	7	YL1ZS	144	7	YL2SM	247	7	YL2GN	30
8	YL2UZ	166	8	YL2KO	279	8	YL2TW	111	8	YL2GQT	241	8	YL2PP	23
9	YL2TW	157	9	YL2GD	276	9	YL2UZ	80	9	YL2UZ	235	9	YL2MU	15
10	YL2KF	117	10	YL2UZ	275	10	YL2KF	79	10	YL2GD	230	10	YL1ZS	14
11	YL2SM	75	11	YL3FT	270	11	YL2IP	72	11	YL2GN	228	11	YL2TW	12
12	YL2IP	73	12	YL2GN	269	12	YL2SM	66	12	YL2KO	218	12	YL2SM	9
13	YL2PN	70	13	YL2TW	255	13	YL-RS01	31	13	YL2PP	211	13	YL2IP	8
14	YL-RS01	64	14	YL2AP	252	14	YL2CR	26	14	YL2TW	210	14	YL2KO	8
15	YL3FT	57	15	YL2GQT	249	15	YL2PN	25	15	YL2KF	204	15	YL2GUV	5
16	YL2GQT	53	16	YL2PP	249	16	YL3FT	24	16	YL3FT	201	16	YL3DQ	5
17	YL2CR	42	17	YL2EC	246	17	YL2GQT	21	17	YL2IP	189	17	YL2GQT	1
18	YL2PJ	27	18	YL3DQ	242	18	YL2PJ	15	18	YL2PJ	179	18	YL2LQ	1
19	YL2VW	11	19	YL2GUV	233	19	YL2AP	5	19	YL1ZS	177			
20	YL2AP	9	20	YL2PJ	209	20	YL2VW	4	20	YL2DZ	173			
21	YL2GD	5	21	YL2IP	206	21	YL2GD	2	21	YL2GUV	168			
22	YL3DQ	4	22	YL1ZS	202	22	YL3DQ	1	22	YL3DQ	164			
			23	YL2VW	197				23	YL2EC	142			
			24	YL-RS01	162				24	YL-RS01	125			
			25	YL2DZ	142				25	YL2VW	123			
			26	YL4HQ	126				26	YL2PN	94			
			27	YL2TQ	104				27	YL4HQ	87			
			28	YL3GV	101				28	YL2CR	70			
			29	YL2CR	90				29	YL2TQ	39			
			30	YL2PN	73				30	YL3GV	35			
			31	YL2AZ	52				31	YL3AD	15			
			32	YL3AD	28				32	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2MU	40	2	YL2EC	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2GN	40	3	YL2TW	37	3	YL2GD	40
4	YL2TW	37	4	YL2MU	40	4	YL2GP	40	4	YL2UZ	37	4	YL2GN	40
5	YL1XZ	35	5	YL2SM	40	5	YL2IP	40	5	YL2IP	33	5	YL2GP	40
6	YL2MU	35	6	YL2UZ	40	6	YL2KO	40	6	YL2PP	32	6	YL2GQT	40
7	YL2PP	35	7	YL3FT	40	7	YL2MU	40	7	YL1ZS	30	7	YL2IP	40
8	YL3FT	33	8	YL1XZ	39	8	YL2SM	40	8	YL2EC	29	8	YL2KF	40
9	YL2GP	32	9	YL2IP	39	9	YL2TW	40	9	YL2LQ	28	9	YL2KO	40
10	YL2UZ	32	10	YL2TW	38	10	YL2UZ	40	10	YL2GN	25	10	YL2LQ	40
11	YL2PJ	31	11	YL2GN	36	11	YL3DQ	40	11	YL2GQT	25	11	YL2MU	40
12	YL2IP	29	12	YL2PP	36	12	YL3FT	40	12	YL3FT	21	12	YL2PP	40
13	YL2VW	29	13	YL3DQ	35	13	YL2GQT	39	13	YL2SM	17	13	YL2SM	40
14	YL1ZS	25	14	YL2KF	33	14	YL2EC	38	14	YL2PN	14	14	YL2TW	40
15	YL2GN	23	15	YL2TQ	32	15	YL2PP	38	15	YL-RS01	10	15	YL2UZ	40
16	YL3DQ	22	16	YL2VW	32	16	YL2TQ	38	16	YL2KF	4	16	YL3DQ	40
17	YL2KF	18	17	YL-RS01	32	17	YL2KF	37	17	YL2GD	2	17	YL3FT	40
18	YL4HQ	18	18	YL2GQT	31	18	YL-RS01	35				18	YL-RS01	40
19	YL-RS01	17	19	YL2PJ	31	19	YL2PJ	34				19	YL1ZS	37
20	YL2GQT	13	20	YL1ZS	30	20	YL2VW	34				20	YL2PJ	36
21	YL2LQ	8	21	YL2EC	28	21	YL1ZS	33				21	YL2VW	36
22	YL2TQ	8	22	YL4HQ	25	22	YL4HQ	30				22	YL4HQ	35
23	YL2GUV	6	23	YL2GUV	24	23	YL2LQ	29				23	YL2PN	30
24	YL2EC	4	24	YL2LQ	20	24	YL2PN	27				24	YL2TQ	28
25	YL3AD	4	25	YL3AD	17	25	YL3AD	7				25	YL3AD	22
26	YL2PN	3	26	YL2PN	8							26	YL3GV	1
			27	YL3GV	5									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL3FT	14
2	YL2GP	40	2	YL2EC	40	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2GD	9
3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2GN	38	3	YL2GP	40	3	YL2GP	7
4	YL2UZ	38	4	YL2GN	40	4	YL2EC	36	4	YL2GQT	40	4	YL2EC	6
5	YL2GN	35	5	YL2GP	40	5	YL2TW	35	5	YL2IP	40	5	YL2GN	6
6	YL2TW	35	6	YL2GQT	40	6	YL2PP	33	6	YL2KO	40	6	YL2KO	5
7	YL2PP	34	7	YL2IP	40	7	YL1ZS	30	7	YL2MU	40	7	YL2MU	5
8	YL1ZS	29	8	YL2KO	40	8	YL2UZ	27	8	YL2SM	40	8	YL2PP	5
9	YL2SM	28	9	YL2LQ	40	9	YL2IP	23	9	YL2TW	40	9	YL2PJ	4
10	YL2LQ	25	10	YL2MU	40	10	YL2SM	21	10	YL2UZ	40	10	YL1ZS	3
11	YL2GQT	23	11	YL2PJ	40	11	YL2LQ	18	11	YL2GUV	39	11	YL2IP	3
12	YL2IP	23	12	YL2SM	40	12	YL3FT	14	12	YL2GN	38	12	YL2TW	3
13	YL2PN	23	13	YL2TW	40	13	YL2GQT	11	13	YL2PJ	37	13	YL2GQT	1
14	YL3FT	23	14	YL2UZ	40	14	YL2KF	9	14	YL1ZS	36	14	YL2LQ	1
15	YL2KF	13	15	YL2GUV	39	15	YL2PN	9	15	YL2LQ	36			
16	YL-RS01	10	16	YL2PP	39	16	YL-RS01	7	16	YL2KF	35			
17	YL2VW	8	17	YL2VW	39	17	YL2VW	3	17	YL2PP	35			
18	YL2GD	3	18	YL1ZS	38	18	YL2GD	2	18	YL-RS01	35			
			19	YL2KF	38				19	YL3FT	34			
			20	YL3FT	38				20	YL4HQ	33			
			21	YL4HQ	38				21	YL2EC	32			
			22	YL-RS01	38				22	YL2PN	30			
			23	YL3DQ	37				23	YL2VW	28			
			24	YL2TQ	32				24	YL3DQ	24			
			25	YL3GV	31				25	YL2TQ	14			
			26	YL2PN	26				26	YL3GV	12			
			27	YL3AD	11				27	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	515	175	42	11	90	80	91	26
3	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
4	YL2GQT	372	121	44	7	41	43	57	15
5	YL2TW	363	141	30	6	45	60	60	21
6	YL2EC	327	143	31	5	48	43	43	14
7	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
8	YL3DQ	189							
9	YL2GUV	175							
10	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
11	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
12	YL-RS01	144	42	16	4	16	28	28	10
13	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
14	YL2VW	81							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2GUV	31-dec-12
YL2QV	29-dec-12
YL3GV	24-dec-12
YL2GD	24-dec-12
YL2GQT	23-dec-12
YL2MU	20-dec-12
YL2SM	19-dec-12
YL2IP	19-dec-12
YL2GP	14-dec-12
YL1ZS	2-dec-12
YL2PP	2-dec-12
YL4HQ	2-dec-12
YL3FT	1-dec-12
YL2TW	27-jūn-12
YL2EC	27-feb-12
YL-RS01	24-jan-12
YL3DQ	24-jan-12
YL2KF	24-jan-12
YL2KO	24-jan-12
YL2UZ	31-dec-11
YL2GN	23-dec-10
YL2PJ	16-dec-10
YL2VW	30-jūn-10
YL2AP	30-nov-08
YL2MF	20-mar-07
YL2PN	4-jan-07
YL2GW	6-nov-05
YL2CR	7-okt-05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu