Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2015. gada marts


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	355	339	1	YL2MU	344	334	1	YL2KF	306	302
2	YL2GP	350	340	2	YL2JN	334	328	2	YL2LQ	335	328	2	YL2MU	261	261
3	YL2KF	342	336	3	YL2AP	322	317	3	YL2UZ	331	328	3	YL2BJ	239	238
4	YL2SM	341	336	4	YL2BJ	312	308	4	YL2KF	325	319	4	YL-RS01	229	228
5	YL2LQ	340	333	5	YL2KF	310	306	5	YL2GD	323	317	5	YL2TW	219	217
6	YL2GD	340	332	6	YL-RS01	303	290	6	YL2GN	318	318	6	YL2QV	184	184
7	YL2JN	337	331	7	YL2PP	290	290	7	YL2BJ	318	315	7	YL2GP	170	170
8	YL2AP	336	328	8	YL2GD	290	285	8	YL2PP	316	316	8	YL2GD	168	168
9	YL1XZ	336		9	YL3FT	284	284	9	YL2TW	316	311	9	YL4U	132	132
10	YL2KO	334	332	10	YL2TW	282	278	10	YL2SM	314	310	10	YL2PJ	121	121
11	YL2UZ	332	328	11	YL2GQT	276	273	11	YL3FT	307	307	11	YL3DQ	101	101
12	YL2TW	327	321	12	YL2GN	272	272	12	YL3DQ	302	302	12	YL2VW	76	76
13	YL2BJ	322	318	13	YL2GUV	270	270	13	YL2EC	296	289	13	YL2IP	62	62
14	YL2GN	321	321	14	YL1ZS	257	257	14	YL2GQT	295	291	14	YL3FT	40	40
15	YL2PP	316	316	15	YL2SM	242	238	15	YL1ZS	294	294	15	YL1ZS	38	37
16	YL2GQT	316	312	16	YL2IP	238	233	16	YL2IP	283	279	16	YL3GV	17	17
17	YL-RS01	315	302	17	YL2PJ	202	200	17	YL-RS01	275	265	17	YL2AP	3	3
18	YL3FT	313	313	18	YL3DQ	188	188	18	YL2VW	259	254	18	YL2GN	3	3
19	YL3DQ	312	312	19	YL2EC	186	186	19	YL2QV	256	256	19	YL3AD	2	
20	YL2IP	301	296	20	YL2QV	184	184	20	YL2PJ	254	250	20	YL2GQT	1	1
21	YL2EC	296	289	21	YL2AZ	160		21	YL2TQ	214	212	21	YL2PP	1	1
22	YL2GW	295		22	YL4U	154	152	22	YL2AP	211	208				
23	YL1ZS	294	294	23	YL2VW	147	146	23	YL4U	164	163				
24	YL2QV	288	288	24	YL4HQ	143	143	24	YL4HQ	154	154				
25	YL2PJ	273	268	25	YL2LQ	142	142	25	YL2PN	150	150				
26	YL2GUV	270	270	26	YL3GV	112	112	26	YL3AD	97					
27	YL2VW	264	259	27	YL2PN	95	95								
28	YL2DZ	245		28	YL3AD	51									
29	YL2TQ	214	212	29	YL2TQ	20									
30	YL4U	202	200												
31	YL4HQ	162	162												
32	YL2PN	161	161												
33	YL2AZ	160													
34	YL3GV	118	118												
35	YL3AD	107													
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	305	1	YL2SM	295	1	YL2GP	315	1	YL2BJ	307	1	YL2MU	357
2	YL2KO	266	2	YL3FT	272	2	YL1XZ	307	2	YL2MU	305	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	224	3	YL2GD	266	3	YL2BJ	307	3	YL2PP	263	3	YL2GP	328
4	YL2BJ	186	4	YL2GP	266	4	YL2MU	305	4	YL2GP	225	4	YL2KF	322
5	YL2TW	166	5	YL2BJ	239	5	YL3FT	297	5	YL2TW	217	5	YL2BJ	316
6	YL2PP	151	6	YL2PP	231	6	YL2PP	285	6	YL-RS01	211	6	YL2LQ	315
7	YL3FT	151	7	YL2KO	228	7	YL2GD	283	7	YL2LQ	191	7	YL-RS01	308
8	YL2GP	142	8	YL1XZ	223	8	YL2SM	281	8	YL2EC	188	8	YL2GD	299
9	YL2UZ	129	9	YL2MU	222	9	YL2UZ	273	9	YL1ZS	187	9	YL3FT	299
10	YL2VW	128	10	YL2TW	216	10	YL3DQ	266	10	YL2IP	154	10	YL2UZ	297
11	YL2MU	126	11	YL2UZ	192	11	YL2TW	265	11	YL2KF	151	11	YL2PP	294
12	YL2PJ	123	12	YL1ZS	179	12	YL2GN	245	12	YL2UZ	136	12	YL2TW	285
13	YL1XZ	121	13	YL2KF	179	13	YL2KF	243	13	YL2GN	121	13	YL3DQ	283
14	YL2IP	117	14	YL-RS01	175	14	YL1ZS	232	14	YL2SM	91	14	YL2GN	282
15	YL1ZS	112	15	YL3DQ	173	15	YL-RS01	222	15	YL2GQT	86	15	YL2AP	267
16	YL-RS01	112	16	YL2IP	170	16	YL2GQT	208	16	YL3FT	48	16	YL2JN	265
17	YL2GN	108	17	YL2GN	161	17	YL2IP	204	17	YL2PN	46	17	YL2SM	260
18	YL3DQ	103	18	YL2TQ	158	18	YL2EC	199	18	YL2CR	37	18	YL2KO	255
19	YL2KF	95	19	YL2EC	145	19	YL2KO	193	19	YL2PJ	28	19	YL1ZS	254
20	YL2AP	84	20	YL2AP	140	20	YL2PJ	188	20	YL2GD	15	20	YL2EC	252
21	YL4U	75	21	YL2GQT	138	21	YL2VW	185	21	YL2AP	6	21	YL2GQT	245
22	YL2GQT	72	22	YL2PJ	136	22	YL2TQ	170	22	YL3DQ	5	22	YL2IP	234
23	YL4HQ	59	23	YL2VW	127	23	YL2AP	165				23	YL2PJ	217
24	YL2TQ	56	24	YL2GUV	123	24	YL4U	154				24	YL2VW	190
25	YL2LQ	47	25	YL2LQ	116	25	YL2LQ	150				25	YL4U	172
26	YL2EC	40	26	YL2DZ	110	26	YL4HQ	128				26	YL2DZ	170
27	YL2CR	36	27	YL4U	107	27	YL2JN	126				27	YL4HQ	154
28	YL2GUV	28	28	YL2JN	89	28	YL2DZ	116				28	YL2AZ	142
29	YL3AD	24	29	YL4HQ	78	29	YL2PN	94				29	YL2CR	128
30	YL2DZ	10	30	YL3AD	75	30	YL2CR	52				30	YL2PN	87
31	YL2PN	6	31	YL2CR	55	31	YL2AZ	29				31	YL2TQ	75
32	YL2AZ	2	32	YL2PN	43	32	YL3AD	26				32	YL3AD	45
			33	YL2AZ	28	33	YL3GV	20				33	YL3GV	36
			34	YL3GV	23																		

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	312	1	YL2MU	337	1	YL2BJ	300	1	YL1XZ	306	1	YL2GP	70
2	YL2BJ	311	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	298	2	YL2GP	303	2	YL2BJ	67
3	YL2PP	289	3	YL2GP	318	3	YL2PP	255	3	YL2MU	303	3	YL3FT	61
4	YL2GP	265	4	YL2LQ	314	4	YL2GP	228	4	YL2BJ	289	4	YL2GD	54
5	YL2EC	262	5	YL2KF	313	5	YL2GN	216	5	YL2JN	279	5	YL2EC	45
6	YL1ZS	241	6	YL2BJ	312	6	YL1ZS	210	6	YL2SM	275	6	YL2PJ	34
7	YL2GN	224	7	YL2SM	300	7	YL2EC	209	7	YL2LQ	259	7	YL2JN	32
8	YL2KF	216	8	YL3FT	287	8	YL2LQ	183	8	YL2AP	252	8	YL2PP	31
9	YL2TW	195	9	YL2PP	285	9	YL2TW	170	9	YL2PP	250	9	YL2GN	30
10	YL-RS01	195	10	YL2GD	284	10	YL-RS01	164	10	YL2KF	248	10	YL2MU	18
11	YL2LQ	190	11	YL2JN	284	11	YL2KF	161	11	YL2GD	241	11	YL3GV	18
12	YL2UZ	166	12	YL2KO	279	12	YL2SM	97	12	YL2GQT	241	12	YL2IP	17
13	YL2SM	101	13	YL2UZ	275	13	YL2IP	95	13	YL2UZ	235	13	YL1ZS	14
14	YL2IP	93	14	YL2TW	271	14	YL2UZ	80	14	YL2GN	228	14	YL2TW	14
15	YL2PN	70	15	YL2GN	269	15	YL2CR	26	15	YL-RS01	227	15	YL2KF	9
16	YL3FT	57	16	YL2GUV	264	16	YL2PN	25	16	YL2TW	222	16	YL2SM	9
17	YL2GQT	53	17	YL-RS01	253	17	YL3FT	24	17	YL3FT	221	17	YL2KO	8
18	YL2CR	42	18	YL2AP	252	18	YL2GQT	21	18	YL2KO	218	18	YL2GUV	5
19	YL2PJ	27	19	YL2EC	252	19	YL2PJ	15	19	YL2GUV	210	19	YL3DQ	5
20	YL2GD	23	20	YL1ZS	250	20	YL2GD	11	20	YL1ZS	201	20	YL2GQT	1
21	YL2VW	11	21	YL2GQT	249	21	YL2AP	5	21	YL2IP	197	21	YL2LQ	1
22	YL2AP	9	22	YL3DQ	242	22	YL2VW	4	22	YL2PJ	179			
23	YL3DQ	4	23	YL2IP	214	23	YL3DQ	1	23	YL2DZ	173			
			24	YL2PJ	209				24	YL3DQ	164			
			25	YL2VW	208				25	YL2EC	157			
			26	YL4U	155				26	YL2VW	151			
			27	YL4HQ	143				27	YL4U	107			
			28	YL2DZ	142				28	YL2PN	94			
			29	YL3GV	112				29	YL4HQ	93			
			30	YL2TQ	104				30	YL2CR	70			
			31	YL2CR	90				31	YL3GV	44			
			32	YL2PN	73				32	YL2TQ	39			
			33	YL2AZ	52				33	YL3AD	15			
			34	YL3AD	28				34	YL2AZ	8						
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GD	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GD	40	2	YL2BJ	40	2	YL2GP	40	2	YL2BJ	40
3	YL2SM	40	3	YL2GP	40	3	YL2GD	40	3	YL2MU	40	3	YL2EC	40
4	YL2BJ	39	4	YL2KO	40	4	YL2GN	40	4	YL2TW	38	4	YL2GD	40
5	YL2TW	38	5	YL2MU	40	5	YL2GP	40	5	YL2UZ	37	5	YL2GN	40
6	YL1XZ	35	6	YL2SM	40	6	YL2IP	40	6	YL2IP	33	6	YL2GP	40
7	YL2MU	35	7	YL2UZ	40	7	YL2KO	40	7	YL2PP	32	7	YL2GQT	40
8	YL2PP	35	8	YL3FT	40	8	YL2MU	40	8	YL2EC	31	8	YL2IP	40
9	YL3FT	33	9	YL1XZ	39	9	YL2SM	40	9	YL1ZS	30	9	YL2KF	40
10	YL2GP	32	10	YL2IP	39	10	YL2TW	40	10	YL2LQ	28	10	YL2KO	40
11	YL2UZ	32	11	YL2TW	38	11	YL2UZ	40	11	YL2GN	25	11	YL2LQ	40
12	YL2PJ	31	12	YL2GN	36	12	YL3DQ	40	12	YL2GQT	25	12	YL2MU	40
13	YL2VW	31	13	YL2PP	36	13	YL3FT	40	13	YL3FT	21	13	YL2PP	40
14	YL2IP	29	14	YL3DQ	35	14	YL2GQT	39	14	YL2SM	17	14	YL2SM	40
15	YL1ZS	25	15	YL2KF	33	15	YL2EC	38	15	YL2PN	14	15	YL2TW	40
16	YL2GN	23	16	YL2TQ	32	16	YL2PP	38	16	YL-RS01	10	16	YL2UZ	40
17	YL3DQ	22	17	YL2VW	32	17	YL2TQ	38	17	YL2GD	5	17	YL2VW	40
18	YL2KF	18	18	YL-RS01	32	18	YL2KF	37	18	YL2KF	4	18	YL3DQ	40
19	YL4HQ	18	19	YL2GQT	31	19	YL2VW	35				19	YL3FT	40
20	YL-RS01	17	20	YL2GUV	31	20	YL-RS01	35				20	YL-RS01	40
21	YL2GQT	13	21	YL2PJ	31	21	YL2PJ	34				21	YL1ZS	37
22	YL2LQ	8	22	YL1ZS	30	22	YL1ZS	33				22	YL2PJ	36
23	YL2TQ	8	23	YL2EC	28	23	YL4HQ	30				23	YL4HQ	35
24	YL2GUV	6	24	YL4HQ	25	24	YL2LQ	29				24	YL2PN	30
25	YL2EC	5	25	YL2LQ	20	25	YL2PN	27				25	YL2TQ	28
26	YL3AD	4	26	YL3AD	17	26	YL3AD	7				26	YL3AD	22
27	YL2PN	3	27	YL2PN	8	27	YL3GV	6				27	YL3GV	9
			28	YL3GV	5									
									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL2BJ	40	1	YL1XZ	40	1	YL3FT	15
2	YL2EC	40	2	YL2BJ	40	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2GD	11
3	YL2GP	40	3	YL2EC	40	3	YL2MU	40	3	YL2GP	40	3	YL2BJ	9
4	YL2MU	40	4	YL2GD	40	4	YL2TW	39	4	YL2GQT	40	4	YL2EC	7
5	YL2UZ	38	5	YL2GN	40	5	YL2GN	38	5	YL2IP	40	5	YL2GP	7
6	YL2TW	37	6	YL2GP	40	6	YL2EC	36	6	YL2KO	40	6	YL2GN	6
7	YL2GN	35	7	YL2GQT	40	7	YL2PP	33	7	YL2MU	40	7	YL2KO	5
8	YL2PP	34	8	YL2GUV	40	8	YL1ZS	30	8	YL2SM	40	8	YL2MU	5
9	YL1ZS	29	9	YL2IP	40	9	YL2UZ	27	9	YL2TW	40	9	YL2PP	5
10	YL2SM	28	10	YL2KO	40	10	YL2IP	26	10	YL2UZ	40	10	YL2PJ	4
11	YL2IP	26	11	YL2LQ	40	11	YL2SM	21	11	YL2BJ	39	11	YL1ZS	3
12	YL2LQ	25	12	YL2MU	40	12	YL2LQ	18	12	YL2GUV	39	12	YL2IP	3
13	YL2GQT	23	13	YL2PJ	40	13	YL3FT	14	13	YL2GN	38	13	YL2TW	3
14	YL2PN	23	14	YL2SM	40	14	YL2GQT	11	14	YL2PJ	37	14	YL3GV	3
15	YL3FT	23	15	YL2TW	40	15	YL2KF	9	15	YL3FT	37	15	YL2GQT	1
16	YL2KF	13	16	YL2UZ	40	16	YL2PN	9	16	YL1ZS	36	16	YL2LQ	1
17	YL-RS01	10	17	YL2PP	39	17	YL-RS01	7	17	YL2LQ	36			
18	YL2GD	8	18	YL2VW	39	18	YL2GD	5	18	YL2KF	35			
19	YL2VW	8	19	YL1ZS	38	19	YL2VW	4	19	YL2PP	35			
			20	YL2KF	38				20	YL-RS01	35			
			21	YL3FT	38				21	YL4HQ	33			
			22	YL4HQ	38				22	YL2EC	32			
			23	YL-RS01	38				23	YL2VW	31			
			24	YL3DQ	37				24	YL2PN	30			
			25	YL3GV	33				25	YL3DQ	24			
			26	YL2TQ	32				26	YL2TQ	14			
			27	YL2PN	26				27	YL3GV	14			
			28	YL3AD	11				28	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	515	175	42	11	90	80	91	26
3	YL2BJ	413							
4	YL2TW	402	150	37	6	48	67	69	25
5	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
6	YL2GQT	372	121	44	7	41	43	57	15
7	YL-RS01	355	112	32	6	45	65	71	24
8	YL2EC	333	144	32	5	50	44	44	14
9	YL2GUV	259							
10	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
11	YL2QV	198	55	22	2	24	39	47	9
12	YL3DQ	189							
13	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
14	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
15	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
16	YL2VW	81							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL2KF	25-mar-15
YL2MU	2-mar-15
YL1ZS	1-jan-15
YL2BJ	1-jan-15
YL2GD	1-jan-15
YL2GUV	1-jan-15
YL2PP	1-jan-15
YL2QV	1-jan-15
YL2SM	1-jan-15
YL2TW	1-jan-15
YL2VW	1-jan-15
YL4HQ	1-jan-15
YL4U	1-jan-15
YL-RS01	1-jan-15
YL2EC	12-feb-14
YL2IP	30-dec-13
YL3GV	27-dec-13
YL3FT	16-sep-13
YL2GQT	23-dec-12
YL2GP	14-dec-12
YL2KO	24-jan-12
YL3DQ	24-jan-12
YL2UZ	31-dec-11
YL2GN	23-dec-10
YL2PJ	16-dec-10
YL2AP	30-nov-08
YL2MF	20-mar-07
YL2PN	4-jan-07
YL2GW	6-nov-05
YL2CR	7-okt-05
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu