Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2016. gada janvāris


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	357	340	1	YL2MU	355	339	1	YL2MU	344	334	1	YL2KF	307	303
2	YL2GP	350	340	2	YL2JN	334	328	2	YL2LQ	335	328	2	YL2BJ	279	278
3	YL2SM	343	337	3	YL2AP	322	317	3	YL2UZ	331	328	3	YL2MU	275	275
4	YL2KF	342	336	4	YL2BJ	315	311	4	YL2KF	326	320	4	YL-RS01	229	228
5	YL2GD	342	334	5	YL3FT	314	314	5	YL2GD	325	319	5	YL2TW	221	219
6	YL2LQ	340	333	6	YL2KF	313	309	6	YL2GN	322	322	6	YL2QV	184	184
7	YL2JN	337	331	7	YL-RS01	303	290	7	YL2BJ	322	319	7	YL2GP	170	170
8	YL1XZ	336	336	8	YL2PP	295	295	8	YL3DQ	320	320	8	YL2GD	170	170
9	YL2AP	336	328	9	YL2GD	292	287	9	YL3FT	319	319	9	YL3DQ	160	160
10	YL2KO	334	332	10	YL2TW	283	279	10	YL2TW	317	312	10	YL4U	132	132
11	YL2UZ	332	328	11	YL2GUV	281	281	11	YL2PP	316	316	11	YL2PJ	121	121
12	YL2TW	328	322	12	YL2GQT	276	273	12	YL2SM	314	310	12	YL2VW	103	103
13	YL3DQ	326	326	13	YL2GN	272	272	13	YL1ZS	298	298	13	YL2IP	88	88
14	YL2GN	325	325	14	YL1ZS	261	261	14	YL2IP	296	292	14	YL3FT	40	40
15	YL2BJ	325	321	15	YL2IP	243	238	15	YL2EC	296	289	15	YL1ZS	38	37
16	YL3FT	321	321	16	YL2SM	242	238	16	YL2GQT	295	291	16	YL3GV	23	23
17	YL2PP	318	318	17	YL3DQ	215	215	17	YL2VW	277	271	17	YL2AP	3	3
18	YL2GQT	316	312	18	YL2PJ	202	200	18	YL-RS01	275	265	18	YL2GN	3	3
19	YL-RS01	315	302	19	YL2EC	189	188	19	YL2QV	256	256	19	YL3AD	2	2
20	YL2IP	312	307	20	YL2QV	184	184	20	YL2PJ	254	250	20	YL2GQT	1	1
21	YL1ZS	304	304	21	YL2VW	170	169	21	YL2HX	237	237	21	YL2PP	1	1
22	YL2EC	297	290	22	YL2AZ	160	160	22	YL2TQ	214	212				
23	YL2GW	295	295	23	YL4U	154	152	23	YL2AP	211	208				
24	YL2QV	288	288	24	YL4HQ	147	147	24	YL4U	164	163				
25	YL2VW	283	277	25	YL2LQ	142	142	25	YL4HQ	162	162				
26	YL2GUV	281	281	26	YL2HX	137	137	26	YL2PN	150	150				
27	YL2PJ	273	268	27	YL3GV	130	130	27	YL3AD	97	97				
28	YL2HX	248	248	28	YL2PN	95	95								
29	YL2DZ	245	245	29	YL3AD	51	51								
30	YL2TQ	214	212	30	YL2TQ	20	20								
31	YL4U	202	200												
32	YL4HQ	180	180												
33	YL2PN	161	161												
34	YL2AZ	160	160												
35	YL3GV	130	130												
36	YL3AD	107	107												
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	310	1	YL2SM	295	1	YL2GP	315	1	YL2BJ	312	1	YL2MU	357
2	YL2KO	266	2	YL3FT	293	2	YL2BJ	313	2	YL2MU	307	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	229	3	YL2GD	268	3	YL3FT	312	3	YL2PP	265	3	YL2GP	328
4	YL2BJ	192	4	YL2GP	266	4	YL1XZ	307	4	YL2GP	225	4	YL2KF	325
5	YL3FT	176	5	YL2BJ	249	5	YL2MU	307	5	YL2TW	216	5	YL2BJ	319
6	YL2TW	169	6	YL2PP	237	6	YL2SM	293	6	YL-RS01	211	6	YL3FT	317
7	YL2PP	153	7	YL2KO	228	7	YL2PP	289	7	YL2EC	205	7	YL2LQ	315
8	YL2GP	142	8	YL1XZ	223	8	YL2GD	285	8	YL2LQ	191	8	YL-RS01	308
9	YL2VW	130	9	YL2MU	223	9	YL2UZ	273	9	YL1ZS	190	9	YL2GD	300
10	YL2UZ	129	10	YL2TW	215	10	YL2TW	267	10	YL2IP	156	10	YL2UZ	297
11	YL2MU	129	11	YL2UZ	192	11	YL3DQ	266	11	YL2KF	155	11	YL2PP	295
12	YL2PJ	123	12	YL1ZS	183	12	YL2KF	249	12	YL2HX	140	12	YL2TW	288
13	YL1XZ	121	13	YL2KF	183	13	YL2GN	248	13	YL2UZ	136	13	YL2GN	286
14	YL2IP	117	14	YL-RS01	175	14	YL1ZS	232	14	YL2GN	123	14	YL3DQ	283
15	YL-RS01	112	15	YL3DQ	173	15	YL-RS01	222	15	YL3FT	115	15	YL2SM	268
16	YL1ZS	111	16	YL2IP	172	16	YL2VW	210	16	YL2SM	105	16	YL2AP	267
17	YL2GN	110	17	YL2GN	166	17	YL2GQT	208	17	YL2GQT	86	17	YL2JN	265
18	YL3DQ	103	18	YL2TQ	158	18	YL2IP	207	18	YL2VW	66	18	YL1ZS	257
19	YL2KF	97	19	YL2VW	157	19	YL2EC	201	19	YL2GD	48	19	YL2EC	256
20	YL2AP	84	20	YL2EC	149	20	YL2KO	193	20	YL2PN	46	20	YL2KO	255
21	YL4U	75	21	YL2AP	140	21	YL2PJ	188	21	YL2CR	37	21	YL2GQT	245
22	YL2GQT	72	22	YL2GQT	138	22	YL2TQ	170	22	YL2PJ	28	22	YL2IP	237
23	YL4HQ	61	23	YL2PJ	136	23	YL2AP	165	23	YL2AP	6	23	YL2VW	233
24	YL2TQ	56	24	YL2GUV	135	24	YL4U	154	24	YL3DQ	5	24	YL2PJ	217
25	YL2LQ	47	25	YL2LQ	116	25	YL2LQ	150				25	YL4U	172
26	YL2EC	41	26	YL2DZ	110	26	YL4HQ	130				26	YL2DZ	170
27	YL2CR	36	27	YL4U	107	27	YL2JN	126				27	YL4HQ	159
28	YL2GUV	28	28	YL2JN	89	28	YL2DZ	116				28	YL2AZ	142
29	YL3AD	24	29	YL4HQ	85	29	YL2PN	94				29	YL2CR	128
30	YL2DZ	10	30	YL3AD	75	30	YL2HX	92				30	YL2HX	116
31	YL2PN	6	31	YL2HX	59	31	YL2CR	52				31	YL2PN	87
32	YL2AZ	2	32	YL2CR	55	32	YL2AZ	29				32	YL2TQ	75
33	YL3GV	1	33	YL2PN	43	33	YL3AD	26				33	YL3GV	46
			34	YL2AZ	28	34	YL3GV	22				34	YL3AD	45
			35	YL3GV	24									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	317	1	YL2MU	340	1	YL2BJ	305	1	YL1XZ	306	1	YL3FT	77
2	YL2BJ	316	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	305	2	YL2MU	306	2	YL2GP	70
3	YL2PP	298	3	YL2GP	318	3	YL2PP	269	3	YL2GP	303	3	YL2BJ	68
4	YL2GP	265	4	YL2BJ	315	4	YL2GP	228	4	YL2BJ	292	4	YL2GD	58
5	YL2EC	265	5	YL2LQ	314	5	YL1ZS	218	5	YL2SM	284	5	YL2EC	46
6	YL1ZS	247	6	YL2KF	313	6	YL2GN	216	6	YL2JN	279	6	YL2GN	38
7	YL2GN	228	7	YL3FT	309	7	YL2EC	215	7	YL3FT	265	7	YL2PP	35
8	YL2KF	227	8	YL2SM	303	8	YL2LQ	183	8	YL2PP	261	8	YL2PJ	34
9	YL-RS01	195	9	YL2PP	292	9	YL2TW	169	9	YL2LQ	259	9	YL2JN	32
10	YL2TW	194	10	YL2GD	287	10	YL-RS01	164	10	YL2AP	252	10	YL3GV	26
11	YL2LQ	190	11	YL2JN	284	11	YL2KF	163	11	YL2KF	251	11	YL2IP	22
12	YL2UZ	166	12	YL2KO	279	12	YL2IP	124	12	YL2GD	243	12	YL2MU	18
13	YL2HX	144	13	YL2UZ	275	13	YL2SM	108	13	YL2GQT	241	13	YL1ZS	14
14	YL2IP	129	14	YL2GUV	273	14	YL2HX	102	14	YL1ZS	238	14	YL2TW	11
15	YL2SM	115	15	YL2TW	272	15	YL2UZ	80	15	YL2UZ	235	15	YL2SM	9
16	YL2PN	70	16	YL2GN	269	16	YL2CR	26	16	YL2GN	235	16	YL2KF	9
17	YL3FT	57	17	YL-RS01	253	17	YL2PN	25	17	YL2GUV	232	17	YL2KO	8
18	YL2GQT	53	18	YL2EC	253	18	YL3FT	24	18	YL-RS01	227	18	YL3DQ	5
19	YL2CR	42	19	YL1ZS	253	19	YL2GQT	21	19	YL2TW	225	19	YL2GUV	5
20	YL2GD	32	20	YL2AP	252	20	YL2GD	18	20	YL2KO	218	20	YL2GQT	1
21	YL2PJ	27	21	YL2GQT	249	21	YL2PJ	15	21	YL2IP	202	21	YL2LQ	1
22	YL2VW	11	22	YL3DQ	242	22	YL2AP	5	22	YL2PJ	179			
23	YL2AP	9	23	YL2VW	237	23	YL2VW	4	23	YL2VW	177			
24	YL3DQ	4	24	YL2IP	223	24	YL3GV	2	24	YL2DZ	173			
25	YL3GV	2	25	YL2PJ	209	25	YL3DQ	1	25	YL2EC	169			
			26	YL4U	155				26	YL3DQ	164			
			27	YL4HQ	150				27	YL4U	107			
			28	YL2HX	143				28	YL2HX	101			
			29	YL2DZ	142				29	YL4HQ	99			
			30	YL3GV	123				30	YL2PN	94			
			31	YL2TQ	104				31	YL2CR	70			
			32	YL2CR	90				32	YL3GV	60			
			33	YL2PN	73				33	YL2TQ	39			
			34	YL2AZ	52				34	YL3AD	15			
			35	YL3AD	28				35	YL2AZ	8			
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2MU	40	2	YL2EC	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2GN	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GD	40
4	YL2BJ	39	4	YL2MU	40	4	YL2GP	40	4	YL2TW	38	4	YL2GN	40
5	YL2TW	38	5	YL2SM	40	5	YL2IP	40	5	YL2UZ	37	5	YL2GP	40
6	YL3FT	37	6	YL2UZ	40	6	YL2KO	40	6	YL2EC	34	6	YL2IP	40
7	YL2MU	36	7	YL3FT	40	7	YL2MU	40	7	YL2IP	33	7	YL2KF	40
8	YL1XZ	35	8	YL2BJ	40	8	YL2SM	40	8	YL2PP	32	8	YL2KO	40
9	YL2PP	35	9	YL1XZ	39	9	YL2TW	40	9	YL1ZS	30	9	YL2LQ	40
10	YL2GP	32	10	YL2IP	39	10	YL2UZ	40	10	YL2LQ	28	10	YL2MU	40
11	YL2UZ	32	11	YL2TW	38	11	YL3DQ	40	11	YL2GN	25	11	YL2PP	40
12	YL2PJ	31	12	YL2GN	36	12	YL3FT	40	12	YL2GQT	25	12	YL2SM	40
13	YL2VW	31	13	YL2PP	36	13	YL2BJ	40	13	YL3FT	21	13	YL2TW	40
14	YL2IP	29	14	YL3DQ	35	14	YL2GQT	39	14	YL2VW	20	14	YL2UZ	40
15	YL1ZS	25	15	YL2GUV	34	15	YL2VW	39	15	YL2SM	17	15	YL3DQ	40
16	YL2GN	23	16	YL2KF	33	16	YL2EC	38	16	YL2GD	15	16	YL3FT	40
17	YL3DQ	22	17	YL2VW	33	17	YL2PP	38	17	YL2PN	14	17	YL-RS01	40
18	YL2KF	18	18	YL2TQ	32	18	YL2TQ	38	18	YL-RS01	10	18	YL2GQT	40
19	YL4HQ	18	19	YL-RS01	32	19	YL2KF	37	19	YL2KF	4	19	YL2VW	40
20	YL-RS01	17	20	YL2PJ	31	20	YL-RS01	35				20	YL2BJ	40
21	YL2GQT	13	21	YL2GQT	31	21	YL2PJ	34				21	YL1ZS	37
22	YL2LQ	8	22	YL1ZS	30	22	YL1ZS	33				22	YL2PJ	36
23	YL2TQ	8	23	YL2EC	28	23	YL4HQ	30				23	YL4HQ	35
24	YL2GUV	6	24	YL4HQ	25	24	YL2LQ	29				24	YL2PN	30
25	YL2EC	5	25	YL2LQ	20	25	YL2PN	27				25	YL2TQ	28
26	YL3AD	4	26	YL3AD	17	26	YL3AD	7				26	YL3AD	22
27	YL2PN	3	27	YL2PN	8	27	YL3GV	6				27	YL3GV	10
28	YL3GV	1	28	YL3GV	6									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL3FT	15
2	YL2GP	40	2	YL2EC	40	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL2GD	12
3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GP	40	3	YL2BJ	9
4	YL2BJ	40	4	YL2GN	40	4	YL2TW	39	4	YL2GQT	40	4	YL2GP	7
5	YL2UZ	38	5	YL2GP	40	5	YL2GN	38	5	YL2IP	40	5	YL2EC	7
6	YL2TW	37	6	YL2IP	40	6	YL2EC	36	6	YL2KO	40	6	YL2GN	6
7	YL2GN	35	7	YL2KO	40	7	YL2PP	33	7	YL2MU	40	7	YL2KO	5
8	YL2PP	34	8	YL2LQ	40	8	YL2IP	31	8	YL2SM	40	8	YL2MU	5
9	YL2IP	32	9	YL2MU	40	9	YL1ZS	30	9	YL2UZ	40	9	YL2PP	5
10	YL1ZS	29	10	YL2PJ	40	10	YL2UZ	27	10	YL2TW	40	10	YL2PJ	4
11	YL2SM	28	11	YL2SM	40	11	YL2SM	21	11	YL2GUV	39	11	YL3GV	4
12	YL2LQ	25	12	YL2TW	40	12	YL2LQ	18	12	YL2BJ	39	12	YL1ZS	3
13	YL2PN	23	13	YL2UZ	40	13	YL3FT	14	13	YL3FT	39	13	YL2TW	3
14	YL3FT	23	14	YL2GQT	40	14	YL2GQT	11	14	YL2GN	38	14	YL2IP	3
15	YL2GQT	23	15	YL2GUV	40	15	YL2KF	9	15	YL2PJ	37	15	YL2LQ	1
16	YL2KF	13	16	YL2BJ	40	16	YL2PN	9	16	YL2LQ	36	16	YL2GQT	1
17	YL2GD	11	17	YL2VW	39	17	YL2GD	9	17	YL1ZS	36			
18	YL-RS01	10	18	YL2PP	39	18	YL-RS01	7	18	YL2KF	35			
19	YL2VW	8	19	YL1ZS	38	19	YL2VW	4	19	YL-RS01	35			
20	YL3GV	2	20	YL2KF	38	20	YL3GV	2	20	YL2PP	35			
			21	YL3FT	38				21	YL4HQ	33			
			22	YL-RS01	38				22	YL2VW	33			
			23	YL4HQ	38				23	YL2EC	32			
			24	YL3DQ	37				24	YL2PN	30			
			25	YL3GV	36				25	YL3DQ	24			
			26	YL2TQ	32				26	YL3GV	20			
			27	YL2PN	26				27	YL2TQ	14			
			28	YL3AD	11				28	YL3AD	7			

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	515	175	42	11	90	80	91	26
3	YL2BJ	455							
4	YL2TW	406	152	37	6	50	67	69	25
5	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
6	YL2GUV	389							
7	YL2GQT	372	121	44	7	41	43	57	15
8	YL-RS01	355	112	32	6	45	65	71	24
9	YL2EC	336	146	32	5	51	44	44	14
10	YL2KF	252	60	36	12	35	39	58	16
11	YL2QV	198	55	22	2	24	39	47	9
12	YL3DQ	189							
13	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
14	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
15	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
16	YL2VW	90							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL1ZS	1/1/2016
YL2BJ	1/1/2016
YL2EC	1/1/2016
YL2GD	1/1/2016
YL2GN	1/1/2016
YL2GUV	1/1/2016
YL2IP	1/1/2016
YL2KF	1/1/2016
YL2MU	1/1/2016
YL2PP	1/1/2016
YL2SM	1/1/2016
YL2TW	1/1/2016
YL2VW	1/1/2016
YL3DQ	1/1/2016
YL3FT	1/1/2016
YL3GV	1/1/2016
YL4HQ	1/1/2016
YL2HX	1/1/2016
YL2QV	1/1/2015
YL4U	1/1/2015
YL-RS01	1/1/2015
YL2GQT	12/23/2012
YL2GP	12/14/2012
YL2KO	1/24/2012
YL2UZ	12/31/2011
YL2PJ	12/16/2010
YL2AP	11/30/2008
YL2MF	3/20/2007
YL2PN	1/4/2007
YL2GW	11/6/2005
YL2CR	10/7/2005
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu