Latvijas radioamatieru DX sasniegumu aptaujas rezultāti

2017. gada janvāris


 
DXCC

DXCC


#	Mixed			#	Phone			#	CW			#	RTTY		
	Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current		Call	Total	Current

1	YL2MU	357	339	1	YL2MU	356	339	1	YL2MU	344	333	1	YL2KF	309	305
2	YL2GP	350	339	2	YL2JN	334	328	2	YL2LQ	335	328	2	YL2MU	282	282
3	YL2SM	343	336	3	YL2AP	322	317	3	YL2GD	332	328	3	YL2BJ	280	279
4	YL2GD	343	334	4	YL2BJ	322	318	4	YL2UZ	331	328	4	YL-RS01	229	228
5	YL2KO	343	336	5	YL3FT	314	314	5	YL3DQ	328	328	5	YL2TW	229	226
6	YL2KF	342	335	6	YL2KF	313	308	6	YL2KF	327	321	6	YL2QV	197	197
7	YL2LQ	340	333	7	YL-RS01	303	290	7	YL2BJ	327	324	7	YL2GD	188	188
8	YL2JN	337	331	8	YL2PP	302	302	8	YL2SM	323	319	8	YL2GP	170	170
9	YL2AP	336	328	9	YL2GD	298	294	9	YL2GN	322	322	9	YL3DQ	169	169
10	YL1XZ	336	336	10	YL2TW	285	281	10	YL2TW	321	316	10	YL2PJ	157	157
11	YL2UZ	332	328	11	YL2GUV	284	284	11	YL2PP	320	320	11	YL4U	132	132
12	YL2TW	332	326	12	YL2GQT	276	273	12	YL3FT	319	319	12	YL2VW	109	109
13	YL3DQ	332	332	13	YL2GN	272	272	13	YL1ZS	303	303	13	YL2IP	101	101
14	YL2BJ	330	326	14	YL1ZS	267	241	14	YL2IP	301	297	14	YL3FT	40	40
15	YL2GN	325	325	15	YL2SM	265	261	15	YL2EC	298	291	15	YL1ZS	38	37
16	YL2PP	322	322	16	YL2IP	246	238	16	YL2PJ	298	290	16	YL3GV	23	23
17	YL3FT	321	321	17	YL2PJ	233	229	17	YL2GQT	295	291	17	YL2SM	11	11
18	YL2GQT	316	312	18	YL3DQ	222	222	18	YL2VW	292	286	18	YL2AP	3	3
19	YL2IP	316	311	19	YL2QV	194	194	19	YL-RS01	275	265	19	YL2GN	3	3
20	YL-RS01	315	302	20	YL2EC	189	188	20	YL2QV	275	275	20	YL3AD	2	2
21	YL1ZS	309	309	21	YL2VW	183	182	21	YL2HX	255	255	21	YL2GQT	1	1
22	YL2PJ	308	300	22	YL2AZ	160	160	22	YL2TQ	214	212	22	YL2PP	1	1
23	YL2EC	299	292	23	YL2HX	158	158	23	YL2AP	211	208				
24	YL2VW	297	291	24	YL4U	154	152	24	YL4HQ	165	165				
25	YL2GW	295	295	25	YL4HQ	153	153	25	YL4U	164	163				
26	YL2QV	289	289	26	YL2LQ	142	142	26	YL2PN	150	150				
27	YL2GUV	284	284	27	YL3GV	130	130	27	YL3AD	97	97				
28	YL2HX	263	263	28	YL2PN	95	95								
29	YL2DZ	245	245	29	YL3AD	51	51								
30	YL2TQ	214	212	30	YL2TQ	20	20								
31	YL4U	202	200												
32	YL4HQ	183	183												
33	YL2PN	161	161												
34	YL2AZ	160	160												
35	YL3GV	130	130												
36	YL3AD	107	107																		
“Total”- Valstu skaits kopā ar =DELETED= (izsvītrotajām) pēc DXCC saraksta “Current”- šobrīd DXCC sarakstā esošās valstis

 

10 BAND DXCC#	160m		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2SM	316	1	YL2SM	303	1	YL2BJ	321	1	YL2BJ	319	1	YL2MU	357
2	YL2KO	304	2	YL3FT	293	2	YL2GP	315	2	YL2MU	308	2	YL1XZ	334
3	YL2GD	237	3	YL2GD	274	3	YL3FT	312	3	YL2PP	272	3	YL2GP	328
4	YL2BJ	205	4	YL2GP	266	4	YL1XZ	307	4	YL2GP	225	4	YL2KF	326
5	YL3FT	176	5	YL2KO	263	5	YL2MU	307	5	YL2TW	224	5	YL2BJ	326
6	YL2TW	174	6	YL2BJ	260	6	YL2SM	299	6	YL-RS01	211	6	YL3FT	317
7	YL2PP	157	7	YL2PP	243	7	YL2PP	296	7	YL2EC	209	7	YL2LQ	315
8	YL2GP	142	8	YL2MU	228	8	YL2GD	292	8	YL1ZS	192	8	YL-RS01	308
9	YL2VW	134	9	YL1XZ	223	9	YL3DQ	292	9	YL2LQ	191	9	YL2GD	306
10	YL2PJ	133	10	YL2TW	220	10	YL2UZ	273	10	YL2KF	161	10	YL3DQ	306
11	YL2MU	131	11	YL2KF	193	11	YL2TW	271	11	YL2IP	156	11	YL2PP	300
12	YL2UZ	129	12	YL2UZ	192	12	YL2KF	251	12	YL2HX	153	12	YL2UZ	297
13	YL1XZ	121	13	YL2VW	192	13	YL2GN	248	13	YL2UZ	136	13	YL2TW	292
14	YL2IP	117	14	YL3DQ	190	14	YL2KO	245	14	YL2GN	123	14	YL2GN	286
15	YL-RS01	112	15	YL1ZS	183	15	YL1ZS	237	15	YL2SM	120	15	YL2KO	278
16	YL1ZS	112	16	YL-RS01	175	16	YL2VW	234	16	YL3FT	115	16	YL2SM	277
17	YL2GN	110	17	YL2IP	174	17	YL-RS01	222	17	YL2VW	105	17	YL2AP	267
18	YL3DQ	110	18	YL2GN	166	18	YL2GQT	208	18	YL2GQT	86	18	YL2JN	265
19	YL2KF	97	19	YL2PJ	159	19	YL2IP	208	19	YL2GD	76	19	YL1ZS	259
20	YL2AP	84	20	YL2TQ	158	20	YL2PJ	203	20	YL2PJ	66	20	YL2EC	258
21	YL4U	75	21	YL2EC	149	21	YL2EC	201	21	YL2PN	46	21	YL2VW	256
22	YL2GQT	72	22	YL2GUV	143	22	YL2TQ	170	22	YL2CR	37	22	YL2GQT	245
23	YL4HQ	62	23	YL2AP	140	23	YL2AP	165	23	YL3DQ	32	23	YL2PJ	245
24	YL2TQ	56	24	YL2GQT	138	24	YL4U	154	24	YL2AP	6	24	YL2IP	238
25	YL2LQ	47	25	YL2LQ	116	25	YL2LQ	150				25	YL4U	172
26	YL2EC	41	26	YL2DZ	110	26	YL4HQ	130				26	YL2DZ	170
27	YL2CR	36	27	YL4U	107	27	YL2JN	126				27	YL4HQ	162
28	YL2GUV	28	28	YL2JN	89	28	YL2HX	124				28	YL2HX	148
29	YL3AD	24	29	YL4HQ	89	29	YL2DZ	116				29	YL2AZ	142
30	YL2DZ	10	30	YL2HX	79	30	YL2PN	94				30	YL2CR	128
31	YL2PN	6	31	YL3AD	75	31	YL2CR	52				31	YL2PN	87
32	YL2AZ	2	32	YL2CR	55	32	YL2AZ	29				32	YL2TQ	75
33	YL3GV	1	33	YL2PN	43	33	YL3AD	26				33	YL3GV	46
			34	YL2AZ	28	34	YL3GV	22				34	YL3AD	45
			35	YL3GV	24									

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis		Call	Valstis

1	YL2MU	320	1	YL2MU	341	1	YL2BJ	309	1	YL2MU	310	1	YL2CP	78
2	YL2BJ	320	2	YL1XZ	329	2	YL2MU	307	2	YL1XZ	306	2	YL3FT	77
3	YL2PP	304	3	YL2BJ	319	3	YL2PP	274	3	YL2GP	303	3	YL2GD	71
4	YL2GP	265	4	YL2GP	318	4	YL2GP	228	4	YL2BJ	296	4	YL2GP	70
5	YL2EC	265	5	YL2KF	315	5	YL1ZS	222	5	YL2SM	286	5	YL2BJ	70
6	YL1ZS	253	6	YL2LQ	314	6	YL2GN	216	6	YL2JN	279	6	YL2EC	51
7	YL2KF	236	7	YL3FT	309	7	YL2EC	216	7	YL3FT	265	7	YL2PJ	44
8	YL2GN	228	8	YL2SM	304	8	YL2LQ	183	8	YL2PP	264	8	YL2SM	41
9	YL2TW	200	9	YL2KO	299	9	YL2TW	172	9	YL2LQ	259	9	YL2MU	39
10	YL-RS01	195	10	YL2GD	292	10	YL-RS01	164	10	YL2GUV	256	10	YL2GN	38
11	YL2LQ	190	11	YL2PP	287	11	YL2KF	164	11	YL2AP	252	11	YL2PP	38
12	YL2HX	170	12	YL2GUV	285	12	YL2IP	134	12	YL2KF	252	12	YL2JN	32
13	YL2UZ	166	13	YL2JN	284	13	YL2HX	124	13	YL2GD	249	13	YL3GV	26
14	YL2IP	142	14	YL3DQ	282	14	YL2SM	118	14	YL1ZS	242	14	YL2IP	22
15	YL2SM	123	15	YL2UZ	275	15	YL2UZ	80	15	YL2GQT	241	15	YL1ZS	14
16	YL2PJ	84	16	YL2TW	273	16	YL2PJ	70	16	YL2KO	238	16	YL2TW	12
17	YL2PN	70	17	YL2GN	269	17	YL2GD	31	17	YL2UZ	235	17	YL2KF	9
18	YL2GD	60	18	YL2PJ	263	18	YL2CR	26	18	YL2GN	235	18	YL2KO	8
19	YL3FT	57	19	YL1ZS	259	19	YL2PN	25	19	YL2PJ	231	19	YL3DQ	5
20	YL2GQT	53	20	YL-RS01	253	20	YL3FT	24	20	YL-RS01	227	20	YL2GUV	5
21	YL2VW	45	21	YL2EC	253	21	YL2GQT	21	21	YL2TW	225	21	YL2GQT	1
22	YL2CR	42	22	YL2AP	252	22	YL3DQ	18	22	YL3DQ	215	22	YL2LQ	1
23	YL3DQ	36	23	YL2GQT	249	23	YL2VW	9	23	YL2IP	202	23	YL2HX	1
24	YL2AP	9	24	YL2VW	244	24	YL2AP	5	24	YL2VW	183			
25	YL3GV	2	25	YL2IP	225	25	YL3GV	2	25	YL2DZ	173			
			26	YL2HX	157				26	YL2EC	173			
			27	YL4U	155				27	YL2HX	122			
			28	YL4HQ	152				28	YL4U	107			
			29	YL2DZ	142				29	YL4HQ	102			
			30	YL3GV	123				30	YL2PN	94			
			31	YL2TQ	104				31	YL2CR	70			
			32	YL2CR	90				32	YL3GV	60			
			33	YL2PN	73				33	YL2TQ	39			
			34	YL2AZ	52				34	YL3AD	15			
			35	YL3AD	28				35	YL2AZ	8			
		
Valstu skaits kopā ar =DELETED=

 

10 BAND WAZ


#	160M		#	80m		#	40m		#	30m		#	20m	
	CALL	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2GD	40	1	YL2GD	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40
2	YL2KO	40	2	YL2GP	40	2	YL2GD	40	2	YL2MU	40	2	YL2EC	40
3	YL2SM	40	3	YL2KO	40	3	YL2GN	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GD	40
4	YL2BJ	39	4	YL2MU	40	4	YL2GP	40	4	YL2TW	38	4	YL2GN	40
5	YL2TW	38	5	YL2SM	40	5	YL2IP	40	5	YL2UZ	37	5	YL2GP	40
6	YL3FT	37	6	YL2UZ	40	6	YL2KO	40	6	YL2EC	36	6	YL2IP	40
7	YL2MU	36	7	YL3FT	40	7	YL2MU	40	7	YL2HX	34	7	YL2KF	40
8	YL1XZ	35	8	YL2BJ	40	8	YL2SM	40	8	YL2IP	33	8	YL2KO	40
9	YL2PP	35	9	YL1XZ	39	9	YL2TW	40	9	YL2GD	33	9	YL2LQ	40
10	YL2GP	32	10	YL2IP	39	10	YL2UZ	40	10	YL2PP	32	10	YL2MU	40
11	YL2UZ	32	11	YL2TW	38	11	YL3DQ	40	11	YL1ZS	30	11	YL2PP	40
12	YL2PJ	32	12	YL2VW	37	12	YL3FT	40	12	YL2LQ	28	12	YL2SM	40
13	YL2VW	31	13	YL2KF	37	13	YL2BJ	40	13	YL2GN	25	13	YL2TW	40
14	YL2IP	29	14	YL2GN	36	14	YL2GQT	39	14	YL2GQT	25	14	YL2UZ	40
15	YL1ZS	25	15	YL2PP	36	15	YL2VW	39	15	YL3FT	21	15	YL3DQ	40
16	YL2GN	23	16	YL3DQ	35	16	YL2EC	38	16	YL2VW	20	16	YL3FT	40
17	YL3DQ	22	17	YL2GUV	34	17	YL2PP	38	17	YL2SM	17	17	YL-RS01	40
18	YL2KF	21	18	YL2PJ	34	18	YL2TQ	38	18	YL2PJ	15	18	YL2GQT	40
19	YL4HQ	18	19	YL2TQ	32	19	YL2KF	38	19	YL2PN	14	19	YL2VW	40
20	YL-RS01	17	20	YL-RS01	32	20	YL2PJ	36	20	YL-RS01	10	20	YL2BJ	40
21	YL2GQT	13	21	YL2GQT	31	21	YL-RS01	35	21	YL2KF	4	21	YL1ZS	37
22	YL2LQ	8	22	YL1ZS	30	22	YL1ZS	33				22	YL2PJ	37
23	YL2TQ	8	23	YL2EC	29	23	YL2HX	31				23	YL2HX	36
24	YL2GUV	6	24	YL4HQ	25	24	YL4HQ	30				24	YL4HQ	35
25	YL2EC	5	25	YL2LQ	20	25	YL2LQ	29				25	YL2PN	30
26	YL3AD	4	26	YL2HX	19	26	YL2PN	27				26	YL2TQ	28
27	YL2PN	3	27	YL3AD	17	27	YL3AD	7				27	YL3AD	22
28	YL3GV	1	28	YL2PN	8	28	YL3GV	6				28	YL3GV	10
			29	YL3GV	6																

#	17m		#	15m		#	12m		#	10m		#	6m	
	Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas		Call	Zonas
	
1	YL2EC	40	1	YL1XZ	40	1	YL2GP	40	1	YL1XZ	40	1	YL2CP	17
2	YL2GP	40	2	YL2EC	40	2	YL2MU	40	2	YL2GD	40	2	YL3FT	15
3	YL2MU	40	3	YL2GD	40	3	YL2BJ	40	3	YL2GP	40	3	YL2GD	14
4	YL2BJ	40	4	YL2GN	40	4	YL2TW	39	4	YL2GQT	40	4	YL2BJ	10
5	YL2UZ	38	5	YL2GP	40	5	YL2GN	38	5	YL2IP	40	5	YL2EC	8
6	YL2HX	38	6	YL2IP	40	6	YL2EC	36	6	YL2KO	40	6	YL2GP	7
7	YL2TW	37	7	YL2KO	40	7	YL2HX	36	7	YL2MU	40	7	YL2GN	6
8	YL2GN	35	8	YL2LQ	40	8	YL2PP	33	8	YL2SM	40	8	YL2MU	6
9	YL2IP	35	9	YL2MU	40	9	YL2IP	32	9	YL2UZ	40	9	YL2PJ	6
10	YL2PP	34	10	YL2PJ	40	10	YL1ZS	30	10	YL2TW	40	10	YL2KO	5
11	YL1ZS	29	11	YL2SM	40	11	YL2UZ	27	11	YL2GUV	39	11	YL2PP	5
12	YL2SM	28	12	YL2TW	40	12	YL2SM	21	12	YL2BJ	39	12	YL3GV	4
13	YL2GD	27	13	YL2UZ	40	13	YL2PJ	19	13	YL3FT	39	13	YL1ZS	3
14	YL2LQ	25	14	YL2GQT	40	14	YL2LQ	18	14	YL2PJ	39	14	YL2TW	3
15	YL2PN	23	15	YL2GUV	40	15	YL2GD	18	15	YL2KF	39	15	YL2IP	3
16	YL3FT	23	16	YL2BJ	40	16	YL2KF	18	16	YL2GN	38	16	YL2KF	3
17	YL2GQT	23	17	YL2KF	40	17	YL3FT	14	17	YL2LQ	36	17	YL2LQ	1
18	YL2KF	22	18	YL2VW	39	18	YL2GQT	11	18	YL1ZS	36	18	YL2GQT	1
19	YL2VW	19	19	YL2PP	39	19	YL2PN	9	19	YL-RS01	35			
20	YL2PJ	19	20	YL1ZS	38	20	YL-RS01	7	20	YL2PP	35			
21	YL-RS01	10	21	YL3FT	38	21	YL2VW	7	21	YL2HX	35			
22	YL3GV	2	22	YL-RS01	38	22	YL3GV	2	22	YL2VW	34			
			23	YL4HQ	38				23	YL4HQ	33			
			24	YL3DQ	37				24	YL2EC	32			
			25	YL2HX	37				25	YL2PN	30			
			26	YL3GV	36				26	YL3DQ	24			
			27	YL2TQ	32				27	YL3GV	20			
			28	YL2PN	26				28	YL2TQ	14			
			29	YL3AD	11				29	YL3AD	7					

 
IOTA

IOTA


#	CALL	Total	EU	AF	AN	AS	NA	OC	SA

1	YL1XZ	712							
2	YL2UZ	515	175	42	11	90	80	91	26
3	YL2BJ	455							
4	YL2TW	413	152	38	9	50	69	70	25
5	YL2MF	400	177	35	5	69	57	43	14
6	YL2GUV	395							
7	YL2GQT	372	121	44	7	41	43	57	15
8	YL-RS01	355	112	32	6	45	65	71	24
9	YL2EC	338	146	33	5	51	45	44	14
10	YL2KF	277	70	37	12	39	42	61	18
11	YL2QV	198	55	22	2	24	39	47	9
12	YL3DQ	189							
13	YL2TQ	167	88	14	3	9	32	15	6
14	YL1ZS	158	80	17	3	22	20	16	6
15	YL2PN	130	71	8	1	15	21	10	4
16	YL2VW	104							

PIEZĪME:
Visām tabulām skaitīti tikai apstiprinātie (papīra QSL + LoTW + eQSL) sasniegumi.

Informācijas iegūšanas datumi:

Call	Datums 
YL1ZS	01.01.2017
YL2BJ	01.01.2017
YL2CP	01.01.2017
YL2EC	01.01.2017
YL2GD	01.01.2017
YL2GUV	01.01.2017
YL2HX	01.01.2017
YL2IP	01.01.2017
YL2KF	01.01.2017
YL2KO	01.01.2017
YL2MU	01.01.2017
YL2PJ	01.01.2017
YL2PP	01.01.2017
YL2QV	01.01.2017
YL2SM	01.01.2017
YL2TW	01.01.2017
YL2VW	01.01.2017
YL3DQ	01.01.2017
YL4HQ	01.01.2017
YL2GN	01.01.2016
YL3FT	01.01.2016
YL3GV	01.01.2016
YL4U	01.01.2015
YL-RS01	01.01.2015
YL2GQT	23.12.2012
YL2GP	14.12.2012
YL2UZ	31.12.2011
YL2AP	30.11.2008
YL2MF	20.03.2007
YL2PN	04.01.2007
YL2GW	06.11.2005
YL2CR	07.10.2005
Citi	Rezultāti no 2002. gada decembra aptaujas

Uz aptaujas galveno lapu